Працівники філії:

Сергійчук Юліанна Павлівна – методист, відповідає за навчальні предмети у початкових класах шкіл з мовами навчання національних меншин, за румунську і словацьку мови та літератур, за освіту ромів

 

Браун Єва Ласлівна – методист, відповідає за угорську мову та літературу

 

Працівниками здійснюється діяльність за такими основними напрямками:
вдосконалення роботи щодо підвищення професійної майстерності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти шкіл з мовами навчання національних меншин;
організація та проведення курсової підготовки відповідно нормативної бази загальної середньої освіти;
організація безперервної освіти вчителів у між курсовий період (залучення педагогів до участі у конференціях, семінарах, фахових конкурсах, роботі творчих майстерень і т. ін.);
систематична робота із забезпечення якісного науково-методичного супроводу щодо викладання предметів у початкових класах шкіл з мовами навчання національних меншин, угорської , румунської, словацької мов та літератур, шляхом участі в апробації та експертному оцінюванні навчальної літератури, складання навчальних програм, підручників, складання та рецензування науково-методичної та методичної літератури;
вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду;
упровадження інноваційних перспективних педагогічних технологій у навчально-виховний процес;
систематичне надання методичної допомоги вчителям шкіл з мовам навчання національних меншин з метою підвищення якості навчальних досягнень учнів із предметів природничо-математичного циклу;
організація та ведення роботи з обдарованою молоддю (проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, учнівських конкурсів; організація, координація та підвищення рівня здійснення науково-дослідницької та експериментальної діяльності учнів у школах області);
організація та проведення міжнародних конференцій, семінарів з питань навчання та викладання навчальних предметів та організації виховного процесу у школах з мовами навчання національних меншин;
участь працівників у реалізації міжнародних освітянських проектів, співпраця з вищими навчальними закладами.
Проблемне питання, над яким працюють методисти, - «Шляхи підвищення ефективності підготовки вчителів шкіл з мовами навчання національних меншин у системі післядипломної освіти  впровадження у навчальний процес новітні технології навчання та виховання».
Перебудова шкільної освіти в умовах багатонаціонального середовища ставить перед методистами кабінету нові завдання, які визначаються на основі вимог суспільства до кадрового забезпечення, до засобів, форм та методів професійної діяльності на основі нових освітньо-професійних програм відповідного напряму та включає широкий спектр: фахової, психологічної, соціальної, правової, організаторської підготовки фахівців. Підготовка фахівці високого рівня супроводжується постійною актуалізацією навчальних планів із урахуванням державних документів щодо регулювання шкільної освіти національних меншин відповідно вимог нових Державних освітніх стандартів; потреб життя і розвитку науки, підготовкою нових навчальних програм, підручників нового покоління; запровадженням інноваційних технологій у навчальному процесі, а також інтеграцією освіти із практичною діяльністю.
Головна мета післядипломної освіти вчителів початкових класів, вчителів угорської, румунської, словацької мов і літератур шкіл з мовами навчання національних меншин полягає у визначення теоретичних засад гуманітарної спрямованості сучасної освіти та практичної реалізації ії основних напрямків під час здійснення курсової та після курсової підготовки педагогічних кадрів.