Uncategorised

Вікові та індивідуальні особливості розвитку дошкільника

altДіти не народжуються добрими чи злими, сміливими чи боягузами. У спадок від батьків вони отримують певні анатомо-біологічні задатки, які є основою для їх подальшого розумового і фізичного розвитку. Передані батьками природні задатки можуть розвинутися в певні здібності лише за сприятливих умов, цілеспрямованого навчально-виховного впливу. Основну роль в цьому процесі сучасна наука відводить сім’ї і дошкіллю.
Суспільні зміни, особливості науково-технічного прогресу, еколого-економічні проблеми останніх років суттєво вплинули не тільки на поведінкові риси дорослої людини, але й відбилися на дитячому віці.  Практика роботи з дітьми, їх дії та поведінка, дослідження проблеми розвитку дошкільника засвідчили, що дитина за останні десятиліття дуже змінилася.

Проблеми та перспективи впровадження профільного навчання

У грудні 2010 року на базі Залужанської ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської районної ради відбувся обласний навчально-методичний семінар для методистів рай (міськ) методичних кабінетів, керівників методоб'єднань вчителів географії та біології області. Невипадково темою семінару було обрано висвітлення та обговорення проблеми вивчення географії та біології в профільній школі, а саме: "Проблеми та перспективи впровадження профільного навчання географії та біології в школах області". Адже посилення ролі викладання шкільних предметів на про­фільному рівні є нині важливим напрямком розвитку української школи.

Вступне слово

За 60 років свого існування інститут утвердився як самобутній науково-методичний центр підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, котрий має вагомий авторитет поміж аналогічними обласними осередками освіти в Україні.
Упродовж усіх років існування інститут, як структурний підрозділ обласного відділу освіти, згодом управління освіти і науки облдержадміністрації, виконував свої функціональні обов’язки у тісній творчій співпраці з виконавськими структурами облвиконкому та облдержадміністрації. Інститут брав активну участь у здійсненні контролю за дотриманням вимог законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами положень щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти. Здійснював моніторинг рішень у сфері освіти, наукової, науково-методичної та інноваційної діяльності навчальних закладів. Сприяв функціонуванню системи науково-методичної інформації, інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів. Координував та вивчав діяльність районних (міських) методичних служб, надавав їм необхідну методичну допомогу, організовував науково-методичне забезпечення педагогічної освіти регіону, підвищення кваліфікації керівних кадрів і педагогічних працівників.