Креативний підхід до реалізації творчих здібностей учнів

Зібратися разом – це початок,
Триматися разом – це прогрес,
Працювати разом – це успіх.
Генрі Форд

Такими словами розпочався семінар-практикум «Ефективна реалізація творчих здібностей учнів крізь призму педагогічної креативності в умовах новітніх технологій», що нещодавно відбувся в Хустській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 6.


Життя доводить, що в складних умовах, які постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (свіжих ідей, задумів, підходів та рішень). Це людина, яка володіє сміливістю мислення, умінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили попередники.
Кожна людина є унікальною, неповторною особистістю, здатною до розвитку власних творчих здібностей. Вона наділена надзвичайно багатим потенціалом, який часто буває реалізованим не повністю через об'єктивні та суб'єктивні причини. Тому, тема формування творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури дуже актуальна.
Головним завданням закладів освіти є створення умов для розвитку творчої обдарованості, найважливішими якостями якої є творча діяльність, вправне спілкування, креативний пошук, життєва активність, продуктивне мислення учнів. Потреби життя та шкільна практика дають нове розуміння процесу навчання, зокрема запровадження сучасних інформаційних технологій, які зумовлюють пізнавальні інтереси школярів, глибше сприй­няття й розуміння матеріалу на уроках української словесності тобто поетапне формування креативної особистості, ознаками якої є сміливість у розв'язанні життєвих проблем, імпульсивність, оригінальність та незалежність суджень, багата уява, без якої неможливе генерування оригінальної ідеї та важливого рішення.
Про проблеми формування креативності учнів у складних життєвих умовах розповіла досвідчений вчитель-методист Бобик М.Ф., наголосивши на тому, що вдало проведена педагогічна робота завжди потребує значних зусиль і плідної співпраці вчителя й творчого учня. Основну мету семінару пов’язала з давньою притчею, ідея якої особливо актуальна: праця не лише нестерпний тягар чи засіб для матеріального забезпечення, а, передусім, джерело творчості й щастя.
Органічним продовженням виступу стала доповідь молодого вчителя української мови та літератури Заяць Н.О., яка ознайомила присутніх із сучасними технологіями формування креативності учнів у світовій практиці. Доповідач наголосила, що педагогічна креативність, яка досліджується закордонними вченими, реалізовується в розвинених країнах світу (США, Франції, Німеччині, Англії) саме крізь призму творчих здібностей учнів. Учитель зосередила увагу на інноваційних методах навчання («бендінг», «стрімінг», «сеттінг», ідея ОКО, тобто «особистісно- керованої освіти», PLAN – навчальна програма, пристосована до індивідуальних потреб учнів та ін.).
Про ефективні методи і форми роботи з розвитку творчих компетентностей учнів на уроках словесності розповіла старший учитель української мови та літератури Обручар А.Д. Вона зосередила увагу на різноманітних методичних новинках сучасних технологій (проектного, інтерактивного, особистісно-орієнтованого навчання, інтегрованого підходу до вивчення української словесності), які використовує у власній творчій лабораторії, адже сучасна методика нагромадила багатий арсенал методів та прийомів продуктивного навчання від найпростіших («Робота в парах», «Ротаційні (змінні) трійки», «Карусель») до складних («Ментальні карти», «Мозаїка», «Піраміда твору», «Блайднес»), а також імітаційні ігри, дискусії, розминки. Учитель зауважила, що використання інтерактивних технологій у педагогічній практиці – не самоціль, а засіб створення атмосфери доброзичливості й порозуміння, зняття з душі дитини почуття страху, спосіб зробити її розкутою, навіяти впевненість у своїх силах, налаштувати на успіх, виявити здібність до творчості. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок, а він повинен бути в сучасних умовах творчим та нестандартним.
Практичне застосування ефективних методів організації розвитку творчих здібностей учнів було реалізовано у формі тренінгу з учасниками семінару, який цікаво провела вчитель-методист Бобик М.Ф.
 Я - вчитель.
 Я - особистість творча.
 Я - думаю, замислююся.
 Я - аналізую, висловлюю свої судження.
 Я - хочу більше знати, - саме ці слова стали девізом творчої лабораторії.
 Учасники семінару ознайомилися з новітніми методами та прийомами "Інсерт", ПМЦ (Плюс - Мінус - Цікаво), "Ромашка Блума", "Карта персонажів", "Штрихи", інтерактивною вправою "Шість капелюшків мислення". Адже метою сучасного уроку є пошукова діяльність, формування кваліфікованого читача, творчого учня, який критично мислить, відстоює свою позицію, бо, як писав Р.Декарт: "Життя вимагає від нас безперервної діяльності та не терпить нерішучості і застою".
Учителі-словесники охоче взяли участь у застосуванні прийомів "Кластер" ("Іменник як частина мови", "Види творчих робіт", "Т.Г.Шевченко. Життя і творчість"), "Словниковий куб" ("Щастя", "Любов", "Творчість"), "Фішбоун" (Панас Мирний "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", М.М.Коцюбинський "Тіні забутих предків", О.П. Довженко "Україна в огні").
Психолог школи Мельник Н.В., спеціаліст І категорії, надзвичайно цікаво провела тренінг "Діагностичний мінімум для виявлення обдарованості учнів", на якому вчителі-словесники ознайомилися з презентацією досвіду роботи психологічної служби школи з обдарованими учнями, а також взяли активну участь у діагностичному мінімумі для виявлення задатків обдарованості в учнів. Комплекс інтерактивних вправ ("Дерево очікувань", " Ім'я-хобі", "Креативність, обдарованість, творчість", "Герб класу") провели з учасниками семінару у творчій, доброзичливій атмосфері.
Родзинка заходу – запуск повітряних кульок "Голуби миру", що символізував здійснення оригінальних ідей, творчих задумів, найзаповітніших мрій.
Заключним акордом семінару став "Музичний вернісаж", підготовлений юними талантами школи.
Семінар пройшов у формі творчого діалогу, під час якого відбувся обмін думками. Також презентовано міні-підручник "Ефективна реалізація творчих здібностей учнів крізь призму педагогічної креативності в умовах новітніх технологій", який збагатить методичну скарбничку кожного творчого вчителя.
Підбила підсумки роботи семінару завідувач методкабінету Луканець С.І., яка звернулася до вчителів зі словами вдячності й побажала, щоб дороговказом для кожного вчителя були слова:

Не закопуйте Божі таланти,
А плекайте їх, наче дитя.
І шліфуйте їх, мов діаманти,
Щоб сіяли вам ціле життя.