Національна академія педагогічних наук України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України підготував науково-аналітичні матеріали «Шкільна освіта для демократичного громадянства: український європейський досвід».
У науково-аналітичних матеріалах окреслено сучасні стратегії Ради Європи та Європейського Союзу впровадження освіти для демократичного громадянства, висвітлено стан та роль громадянської освіти в Україні та країнах Європи, виокремлено тенденції розвитку освіти для демократичного громадянства та цифрового громадянства. Подано рекомендації та окреслено перспективи розвитку шкільної освіти для демократичного громадянства в Україні з урахуванням досвіду країн – членів Ради Європи.
Аналітичні матеріали оприлюднені за посиланням – https://lib.iitta.gov.ua/728643/