Колегія управління освіти і науки ОДА про підсумки року

Проект рішення розширеного засідання колегії Управління освіти і науки облдержадміністрації 21 серпня 2009 р. "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти у 2008/2009 навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний рік".

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації Мотильчака М.А., колегія відзначає, що структурними підрозділами управління освіти і науки облдержадміністрації, відділами (управліннями) освіти райдержадміністрацій та міських рад, навчальними закладами та установами освіти проведено належну роботу з виконання вимог Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про поза­шкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» та «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Програми діяльності Кабінету Міністрів України, спрямованих на подальший розвиток освітньої галузі, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти.
Створенню умов для рівного доступу до якісної освіти сприяло розв'язання комплексу питань кадрового та матеріально-технічного забезпечення, формування мережі навчальних закладів відповідно до запитів населення, осучаснення змісту освіти, впровадження інформаційних і комунікаційних технологій навчання.
Колегія констатує, що у 2008/2009 навчальному році було вжито дієвих заходів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів, призупинення скорочення мережі навчальних закладів, забезпечення поліпшення якості змісту освіти та створення умов для реалізації допрофільної підготовки й профільного навчання. Фінансування освітньої галузі з державного та місцевих бюджетів сприяло упровадженню програмно-цільового підходу в розв'язанні поставлених завдань.
Загальний обсяг бюджетних призначень області в галузі «Освіта» у 2007 році становив 847,3 млн. гривень, у 2008 році один мільярд 155 млн. гривень, у 2009 році – один мільярд 307 млн. гривень.
Протягом 2007/2008 років введено в експлуатацію 21 навчальний заклад, з яких 13 новобудов. Незважаючи на фінансові труднощі, ця робота продовжується й нині. Так, у 2009 році планується ввести в експлуатацію 7 навчальних закладів з будівельною готовністю 70 відсотків, а також забезпечити їх меблями. Для цього рішенням сесії обласної ради за рахунок вільного залишку коштів загального фонду обласного бюджету та перерозподілу бюджетних призначень, передбачених управлінню освіти і науки, виділено бюджетам районів і міст додаткові кошти на суму 12 625,0 тис.грн., у т.ч. 7 738,8 тис. грн. для завершення будівництва і реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів.
Для шкіл-новобудов закуповувались меблі та інше обладнання, здійснювались заходи з комп'ютеризації освітніх закладів та енергозбереження. За період дії програми «Шкільний автобус» для сільських шкіл закуплено 83 автобуси, у тому числі 41 за рахунок обласного, 21 – районних бюджетів та 21 – державного. У 2009 році за рахунок обласного бюджету заплановано закупити 9 автобусів.
Триває виконання обласної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін. До кінця року заплановано придбати 6 кабінетів фізики, 4 – хімії, 4 – математики та 5 – біології. У поточному році затверджена обласна Програма енергоефективності та енергозбереження у навчальних закладах і установах освіти. Всього для здійснення заходів програми на 2009 рік передбачено кошти у сумі 38,9 млн грн. На виконання Програми розвитку освіти Закарпаття на 2003-2012 роки у частині комп'ютеризації шкіл з обласного бюджету профінансовано видатки на суму 185,1 тис. грн. та придбано для навчальних закладів 14 мультимедійних комплексів.
Певні позитивні зрушення відбулися у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти області.
У навчальних закладах та установах освіти завершується робота щодо підготовки навчальних закладів до організованого початку 2009/2010 навчального року.
Першочергові завдання, що постають у 2009/2010 навчальному році перед управлінням освіти і науки обл­держадміністрації, місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, навчальними закладами, громад­ськістю, визначені Указом Президента України від 20 березня 2008 року № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».
Враховуючи зазначене та з метою подальшого розвитку освітньої галузі області

К О Л Е Г І Я У Х В А Л Ю Є:
1. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, відділам (управлінням) освіти райдержадміністрацій та міських рад, керівникам навчальних закладів та установ освіти:
1.1. Виконати в повному обсязі постанову головного державного санітарного лікаря України від 29.07.2009 № 20 «Про підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до нового 2009/2010 навчального року». Підвищити відповідальність керівників усіх типів навчальних закладів за створення безпечних для здоров`я умов перебування, виховання та навчання дітей, учнівської та студентської молоді.
Серпень 2009 р., постійно

1.2. Вжити заходів щодо забезпечення організованого переходу учнів 9-го класу на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання, впровадження профільного навчання, здійснення державної підсумкової атестації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
Упродовж 2009/2010 рр.

1.3. Впроваджувати у виховний процес Державну базову програму з дошкільної освіти «Я у Світі».
Упродовж 2009/2010 рр.

1.4. Посилити контроль за роботою спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів. Забезпечити вивчення та узагальнення кращого досвіду навчально-реабілітаційної роботи з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
Упродовж 2009/2010 н.р.

1.5. Спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Талапканич М.І.) вжити заходів для впровадження методичних рекомендацій щодо компетентнісного підходу до формування змісту освіти, організації навчального процесу та системи оцінювання й контролю за рівнем навчальних досягнень.
Упродовж 2009/2010 н.р.
1.6. Провести через засоби масової інформації роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо порядку проведення державної підсумкової атестації в навчальних закладах загальної середньої освіти та порядку проходження зовнішнього незалежного оцінювання. На серпневих нарадах здійснити глибокий, різнорівневий аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання.
Упродовж 2009/2010 н.р.

1.7. Посилити контроль за об'єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів та визначенням претендентів на нагородження медалями. Домогтися дотримання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів та загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.
Упродовж 2009/2010 н.р.

1.8. Сприяти модернізації навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів, створенню у них умов для опанування учителями новітніх технологій.
Упродовж 2009/2010 н.р.

1.9. Продовжити роботу щодо виконання заходів галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх начальних закладах із навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки.
Упродовж 2009/2010 н.р.

1.10. Увести в систему підвищення кваліфікації інституту післядипломної педагогічної освіти спецкурс «Методика навчання учнів української мови у полікультурному мовному середовищі».
Упродовж 2009/2010 н.р.

1.11. Забезпечити охоплення учнів 10-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів профільним навчанням, у тому числі і на базі МНВК. Вжити конкретних практичних заходів щодо створення та функціонування освітніх округів. Активізувати процес професійного самовизначення та реалізації здатності учнів до праці, виявлення їх здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір професії.
Упродовж 2009/2010 н.р.

1.12. Вжити заходів щодо поліпшення виховної роботи з дітьми, учнівською та студентською молоддю, зменшення негативних впливів на них соціального середовища.
Упродовж 2009/2010 н.р.

2. Секторам вищої освіти (Телеп В.С.), професійно-технічної освіти (Кішко Й.П.), кадрової та організаційної роботи (Славик О.І.), інституту післядипломної педагогічної освіти (Талапканич М.І.), керівникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів:
2.1. Вжити заходів щодо модернізації змісту педагогічної освіти, зокрема забезпечити оптимальне співвідношення між професійно-педагогічною, фундаментальною та соціально-гуманітарною підготовкою майбутніх спеціалістів; посилити практичне спрямування підготовки молодих фахівців.
Упродовж 2009/2010 н.р.

2.2. Продовжити практику укладання тристоронніх угод зі студентами, які навчаються за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю за державним замовленням та цільовими направленнями; посилити контроль за прибуттям молодих спеціалістів, які навчалися за цільовими направленнями, до місця роботи.
ІІІ -IV квартали 2009 р.

2.3. Проводити роботу щодо подальшого впорядкування мережі вищих навчальних закладів, продовжити моніторинг відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів, які функціонують на території області.
Упродовж 2009/2010 н.р.

2.4. Сприяти розвитку студентського самоврядування, розширенню участі громадських студентських організацій в управлінні навчально-виховним процесом у навчальних закладах.
Упродовж 2009/2010 н.р.

2.5. Спільно з відділом дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (Шеверя М.М.):
- здійснити заходи щодо приведення змісту післядипломної педагогічної освіти до потреб загальної середньої освіти, модернізації змісту післядипломної педагогічної освіти; підготувати та видати навчально-методичну літературу для слухачів та організаторів післядипломної педагогічної освіти.
Упродовж 2009/2010 рр.

- модернізувати навчальний процес підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом запровадження багатоваріантних програм та реалізацію їх через різні форми навчання.
Упродовж 2009-2010 н.р.
3. Відділу фінансово-економічному, бухгалтерського обліку і звітності (Пав­люк М.А.):
3.1.Забезпечити належний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів на проведення ремонтів котелень, тепломереж, утеплення приміщень, встановлення приладів обліку водо-тепло-постачання тощо.
Упродовж 2009/2010 н.р.
3.2. Відповідно до діючого законодавства забезпечити встановлення доплат вчителям української мови та літератури, які працюють у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин.
Упродовж 2009/2010 н.р.

3.3. Забезпечити подальшу реалізацію 10 освітніх цільових програм.
Упродовж 2009/2010 н.р.

4. Відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (Шеверя М.М.), місцевим органам управління освітою спільно з управлінням з фізичного виховання та спорту Комітету ФВС МОН України (Риляк І.І.) вжити заходів щодо збільшення кількості гуртків і секцій фізкультурно-оздоровчого спрямування в навчальних закладах. Поліпшити матеріально-технічну базу спортивних залів.
Упродовж 2009/2010 н.р.

5. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, відділам (управлінням) освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів, керівникам навчальних закладів та установ освіти:
5.1. Завершити підготовку навчальних закладів до нового навчального року та осінньо - зимового періоду. Вжити заходів щодо запровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення належного водопостачання, встановлення сучасних опалювальних систем.
До 1 вересня 2009 р.

5.2. Забезпечити організоване проведення серпневих конференцій педагогічних працівників, відзначення Дня знань. Розглянути стан підготовки до нового навчального року та осінньо-зимового періоду на розширених засіданнях колегій, серпневих конференціях педагогічних працівників.
До 1 вересня 2009 р.

5.3. Забезпечити умови щодо формування оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів з урахуванням прогнозованих демографічних змін та вжити додаткових заходів щодо недопущення їх необґрунтованої ліквідації.
Упродовж 2009/2010 рр.

5.4. Вжити заходів щодо реалізації програми профільного навчання, створення освітніх округів, експериментальних майданчиків з упровадження різних форм допрофільного і профільного навчання.
Упродовж 2009/2010 н.р.

5.5. Забезпечувати проходження щорічного медичного обстеження школярів, створювати умови для збереження та зміцнення здоров'я учнів у навчальних закладах області, їх належного фізичного розвитку. Вжити заходів для поліпшення та зміцнення навчально-спортивних баз у навчальних закладах.
Упродовж 2009/2010 н.р.

5.6. Сприяти розширенню мережі позашкільних навчальних закладів та забезпечення їх ефективної роботи; налагодити належний контроль за проведенням гурткової роботи, наповнюваністю груп, якістю проведення занять, зарахуванням дітей; забезпечувати щорічне укладання договорів з навчальними закладами, на базі яких проводиться гурткова робота.
Упродовж 2009/2010 н.р.

5.7. Вжити невідкладних заходів щодо модернізації навчально-матеріальної бази дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для інтегрованого навчання в них дітей з обмеженими фізичними можливостями.
Упродовж 2009/2010 н.р.

5.8. Удосконалити роботу психолого-медико-педагогічних консультацій для забезпечення системної корекційно-розвиткової роботи з дітьми-інвалідами з тяжкими порушеннями розвитку, консультаційно-методичної допомоги батькам. Активізувати роботу психологічної служби системи освіти шляхом поліпшення психологічного супроводу учнів загальноосвітніх навчальних закладів, спрямування її діяльності на підготовку дитини до самостійного життя, вибору профілю навчання, підтримку дітей вразливих категорій, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин.
Упродовж 2009/2010 н.р.

5.9. Розробити регіональну програму реформування інтернатних закладів, де передбачити заходи щодо створення системи соці­ально-педагогічної підтримки та адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з обмеженими фізичними можливостями серед однолітків. Забезпечити підвищення рівня здобуття якісної освіти дітьми, які виховуються в інтернатних закладах, шляхом запровадження інтегрованого навчання.
Упродовж 2009/2010 н.р.

5.10. Розробити і здійснити комплекс заходів щодо залучення громадськості, спонсорських та благодійних організацій до вирішення проблем соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування. Посилити контроль за діяльністю керівників інтернатних закладів щодо дотриманням законодавства в частині захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Упродовж 2009/2010 н.р.

5.11. Забезпечити охоплення різними формами дошкільної освіти 75 відсотків дітей відповідного віку та стовідсоткове охоплення навчанням дітей шкільного віку. Спільно з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх, місцевими радами, громадськістю постійно здійснювати контроль за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень та бездоглядності серед учнів, які виховуються у неблагополучних сім'ях.
Упродовж 2009/2010 н.р.

5.12. Забезпечити організацію регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості до місць навчання, роботи і проживання.
Упродовж 2009/2010 н.р.

5.13. Активізувати процес забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами, комп'ютерною технікою й телекомунікаційними засобами підключення до мережі Інтернет. Забезпечити впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес та управління освітніми процесами.
Упродовж 2009/2010 н.р.

5.14. Вжити заходів щодо повного охоплення харчуванням учнів 1-4 класів; забезпечувати постійний контроль за якістю та дотриманням норм харчування учнів.
До 1 жовтня 2009 р.

5.15. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді.
Постійно

5.16. Забезпечити подальшу реалізацію програми «Вчитель». Посилити роботу щодо утвердження високого соціального статусу вчителя у суспільстві шляхом запровадження персональних стипендій, премій, інших видів морального та матеріального заохочення кращим педагогічним працівникам; активізувати процес поліпшення житлово-побутових умов педагогічних працівників; вжити заходів щодо поліпшення організації передплати на періодичні освітянські ви­дання.
Упродовж 2009/2010 н.р.

5.17. Послідовно зміцнювати матеріально-технічну базу загальноосвітніх навчальних закладів, долучивши до цього процесу підприємства, організації, батьків, громадськість, спонсорів тощо.
Упродовж 2009/2010 н.р.

5.18. Вжити дієвих заходів щодо фінансової підтримки й розвитку позашкільних та дошкільних навчальних закладів області, покращення матеріально-технічної бази шкіл у сільській місцевості, зокрема обладнання внутрішніх систем водопостачання та каналізації, освітлення прилеглих територій, встановлення енергозберігаючих вікон, облаштування спортивних майданчиків, футбольних полів, приміщень харчоблоків тощо.
Упродовж 2009/2010 н.р.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Сопкову Г.І. та заступника начальника управління, начальника відділу фінансово-економічного, бухгалтерського обліку і звітності управління освіти і науки облдержадміністрації Павлюк М.А. відповідно до розподілу обов'язків.

М. Мотильчак,
голова колегії,
начальник управління
освіти і науки ОДА