15 березня 1939 року у місті Хусті відбувся Сойм Карпатської України

Карпат Укр -1

Рішенням Сойму Президентом Карпатської України обрано Августина Волошина.
Це стало заслуженою вершиною політичної кар’єри політика. Вияв високої довіри був логічним і справедливим.

Карпат Укр -2
Рішення про проголошення незалежності було викликане різким погіршенням міжнародної обстановки і фактичним розпадом Чехословаччини. До остаточного рішення Сойму Карпатської України владу незалежної держави представляли: прем’єр-міністр Августин Волошин, Юліан Ревай (закордонні справи), Юрій Перевузник (внутрішні справи), Степан Клочурак (господарство), Юлій Бращайко (фінанси і комунікація), Микола Долинай (здоров’я і соціальна опіка). 15 березня 1939 р. розпочав роботу Сойм Карпатської України. Головою було обрано Августина Штефана, заступниками голови Федора Ревая і Степана Росоху, секретарем М. Кочергана.
Сойм Карпатської України прийняв Конституційний Закон Ч.1.
З оригіналу Закону: «§1. Карпатська Україна є незалежна Держава.
§2. Назва держави є: Карпатська Україна.
§3. Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним Соймом Карпатської України, на чолі.
§4. Державна мова Карпатської України є українська мова.
§5. Барва державного прапору Карпатської України є синя і жовта, при чому барва синя є горішня, а жовта є долішня.
§6. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній краєвий герб: медвідь у лівім червонім півполі, і Тризуб св. Володимира Великого з хрестом на середущому зубі. Переведення цього місця закону полишається окремому законові.
§7. Державний гимн Карпатської України є: «Ще не вмерла Україна...».
§8. Цей закон обов’язує зараз од його прийняття».