Вебінар для заступників директорів з навчально-виробничої роботи ЗП(ПТ)О Закарпатської області

Ключові питання організаційно-методичного забезпеченнянавчально-виробничого процесу в закладі освіти у 2018/2019 навчальному році розглядалися на вебінарі, проведеному 10 жовтня 2018 року для заступників директорів з навчально-виробничої роботи ЗП(ПТ)О.

Про необхідність здійснення з боку заступників директорів як організаторів професійної підготовки в закладі освіти контролю за розробленням, погодженням та затвердженням цілої низки навчально-методичних документів, що регламентують навчальний процес, говорила керівник обласної методичної секції цієї категорії педагогічних працівників Войченко Л.П.
Увага учасників вебінару була зосереджена на розробленні освітніх програм підготовки кваліфікованих робітників за стандартами професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу.
Предметом обговорення під час заходу було також розроблення робочих навчальних програм з інтегрованих предметів загальноосвітньої, загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовок, критеріїв кваліфікаційної атестації здобувачів освіти відповідно до запроваджених СП(ПТ)О на компетентнісній основі та робочих навчальних планів з усіх видів підготовки згідно з діючими ліцензіями.
Методист НМЦ ПТО Войченко Л.П. ознайомила присутніх із рішенням колегії департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 16 серпня 2018 року щодо завдань у галузі професійної освіти на 2018/2019 навчальний рік.
У ході вебінару його учасники отримали потрібну інформаціюз різних питань діяльності заступника директора з НВР закладу професійної (професійно-технічної) освіти з організаційно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу в новому навчальному році.

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти
у Закарпатській області