Шляхи підвищення конкурентоздатності робітників для сфери ресторанного обслуговування

Широке коло питань організації навчально-виробничого процесу підготовки кваліфікованих робітників, що сприяють підвищенню їх конкурентоздатності, обговорювалось у ході засіданняметодичної секції педагогічних працівників професій ресторанного обслуговування (офіціант, бармен). Захід відбувся 20 грудня в режимі онлайн.

Розпочала засідання куратор секції, методист НМЦ ПТО у Закарпатській області Войченко Л.П., яка зазначила, що ключовим завданням професійно-технічного навчального закладу є підготовка сучасного кваліфікованого робітника – конкурентоспроможного на ринку праці, здатного посісти свою нішу в системі ресторанного обслуговування, швидко адаптуватися до умов виробництва у сфері майбутньої трудової діяльності. Зміст і форми організації професійного навчання повинні бути гнучкими, постійно враховувати інформаційний і техніко-технологічний розвиток та особливості функціонування ринку робочої сили в різних регіонах.ПТНЗ мають швидко реагувати на виклики ринку праці, зміни в галузях виробництва, виникнення нових кваліфікацій і впровадження їх у формат нових компетенцій та орієнтуватися на потреби конкретних замовників робітничих кадрів. Шляхи вирішення цих завдань розглядали учасники засідання.
Представляючи методичну розробку уроку з теми „Досервірування столу відповідно до замовлених страв і напоїв”, майстер виробничого навчання Хустського професійного ліцею сфери послуг Лях О.В. наголошувала: „На уроці необхідно застосовувати таку методику формування знань, умінь, навичок, завдяки якій створюються оптимальні умови для підготовки учнів, здатних ефективно діяти в непростих умовах сучасного ринку праці”.
Про один із засобів підвищення конкурентоспроможності майбутніх робітників закладів ресторанного господарства – формування здатності до самостійної практичної діяльності на уроках виробничого навчання, розповідала Блискун Н.М., майстер виробничого навчання Берегівського професійного ліцею сфери послуг.
Досвідом організації виробничого навчання в умовах виробництва та виробничої практики з професій офіціант, бармен ділилася з колегами Лигирда К.П., майстер виробничого навчання Тячівського професійного ліцею.
У ході обговорення члени секції обмінювалися думками щодо внесення змін у робочі навчальні програми з метою формування в учнів професійних компетентностей відповідно до вимог роботодавців. На програмних цілях та завданнях підготовки офіціанта високого класу, з професійними якостями, необхідними для роботи в сучасному ресторані, зупинилася викладач спецдисциплін Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технологій харчування Кормош Т.І. Її колега Островський С.Ф., майстер виробничого навчання, виклав своє бачення системи професійного навчання офіціантів з огляду на тенденції розвитку закладів ресторанного господарства, запровадження нових видів та форм обслуговування, що потребує кардинальної зміни навчальних програм.
Майстер виробничого навчання ДПТНЗ „Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. М. Данканича” П’ятак М.Ф.презентувала власну методику використання ситуаційних завдань, моделювання виробничих ситуацій на уроках виробничого навчання, що сприяють формуванню навичок самостійного пошуку вирішення проблеми: аналізу, оцінки та прийняття рішення. Саме такий підхід до розв’язання проблемних завдань впливає на підвищення конкурентоздатності випускників.
Застосування сучасних виробничих технологій у навчальному процесі, на думку педагогічних працівників професій ресторанного обслуговування, є вирішальним для підготовки майбутнього працівника, який готовий до використання інновацій у професійній діяльності та конкурентоспроможний на ринку праці.

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти
у Закарпатській області