Засідання навчально-методичної ради

21 вересня відбулося чергове засідання навчально-методичної ради Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області.
Із планом заходів із реалізації єдиної методичної проблеми НМЦ ПТО в контексті пріоритетних напрямів розвитку та забезпечення належної якості професійно-технічної освіти на 2017/2018 навчальний рік та на виконання рішень колегій департаменту освіти і науки облдержадміністрації ознайомила заступник директора НМЦ ПТО Ладижець І.М.

Директор центру Слюсарєва О.В. інформувала присутніх про хід упровадження в навчально-виробничий процес ПТНЗ оновлених Державних стандартів професійно-технічної освіти, затверджених у 2016 році, та ДСПТО з професій електрогазозварник, швачка, кравець, закрійник, розроблених на основі компетентнісного підходу.
Про перспективи впровадження елементів дуальної форми навчання у навчально-виробничий процес ПТНЗ розповів методист НМЦ ПТО Маслюк І.Ф. Він наголосив на реаліях і перспективах упровадження елементів дуальної форми навчання при підготовці робітників із професії регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів, контролер радіоелектронної апаратури та приладів у Вищому професійному училищі № 3 м. Мукачево.
Із результатами моніторингу методичної роботи ПТНЗ за 2016/2017 навчальний рік ознайомила присутніх Ладижець І.М.
Методисти Горячова Л.Б. і Маслюк І.Ф. розповіли про результати роботи творчих груп зі створення електронних навчально-методичних комплексів із професій швачка (2-4 розряди) та тракторист-машиніст сільськогосподарських машин та устаткування. Систематизовані матеріали з професії швачка розміщені в Інтернет-середовищі.
На розгляд присутніх винесено погодження „Методичних рекомендацій з розробки, формування та затвердження пакету комплексних кваліфікаційних завдань із професійної підготовки” (укладач Савченко Т.Л., методист НМЦ ПТО), „Методичні поради щодо організації професійно-практичної підготовки в ПТНЗ” (укладач Горячова Л.Б., методист НМЦ ПТО) та „Збірку наказів з організації навчально-виробничої роботи в ПТНЗ” (укладач Войченко Л.П., методист НМЦ ПТО). Членами навчально-методичної радисхвалено та рекомендовано дані видання для використання в навчально-виробничому процесі ПТНЗ.
Вайда С.В., методист центру, презентувала „Робочий зошит для лабораторно-практичних робіт з предмета „Електротехніка з основами промислової електроніки”, який розробив викладач спеціальних дисциплін Міжгірського професійного ліцею Рубець М.П. Навчальний посібник професійного спрямування буде направлено на апробацію в ПТНЗ області.
Методист НМЦ ПТО Демчишин Г.С. представила на розгляд та погодження збірку „Творчі здобутки” (за матеріалами Всеукраїнського огляду-конкурсу „Панорама творчих уроків – 2017”, тема якого „Сучасний урок: нові форми”) та зміст інформаційно-методичного збірника НМЦ ПТО „Вісник 4/2017”.

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти
у Закарпатській області