Ефективність проведення професійно-практичної підготовки з професій готельно-туристичного комплексу

01 а

Організація навчально-виробничого процесу підготовки кваліфікованих робітників для готельного господарства та сфери туризму стала предметом обговорення на засіданні методичної секції педагогічних працівників, які зустрілися у грудні в Ужгородському вищому комерційному училищі Київського національного торговельно-економічного університету. Представники двох професійно-технічних навчальних закладів області: закладу-господаря та Міжгірського професійного ліцею, що здійснюють підготовку робітників з професій покоївка, черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату), адміністратор, агент з організації туризму, розглядали шляхи підвищення ефективності та результативності проведення професійно-практичної підготовки з професій готельно-туристичного комплексу.

Робота секції розпочалася з виступу її керівника – заступника директора з навчально-виробничої роботи Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ Оксани Ярославівни Корнієнко, яка зупинилася на аспектах ефективної організації навчально-виробничого процесу як запоруки результативності професійного навчання. «Одним із факторів, що сприяють підвищенню ефективності процесу підготовки працівників для готельного господарства, є проведення виробничого навчання в умовах підприємства», – сказала вона.
Майстри виробничого навчання цього ж ПТНЗ Заборовська С.В. та Кузьо М.Ю. презентували урок виробничого навчання з професії покоївка з теми «Технологічний процес прибирання житлових кімнат», проведений у готелі. На уроці майстри застосували різні форми та методи навчання: фронтальну бесіду, показ прийомів, гру «Ревізор у готелі». Педагогічні працівники довели колегам доцільність організації виробничого навчання в умовах готельно-туристичного комплексу, під час якого учні вирішують різні виробничі завдання, детально вивчають технологічні процеси, практично відпрацьовують прийоми виконання робіт, що підвищує результативність процесу навчання.
Свій узагальнений педагогічний досвід представила учасникам засідання викладач спецдисциплін Міжгірського професійного ліцею Лемак Н.В., яка цього року атестується на присвоєння педагогічного звання «викладач-методист». Присутні ознайомилися з творчим доробком педагога, у якому – навчальні посібники, робочі зошити для лабораторно-практичних робіт із спецдисциплін, методичні розробки уроків, відеофільми, презентації, інструкційно-технологічні карти, доповіді на конференціях, засіданнях методичних секцій. Портфоліо викладача розкриває результати роботи над інноваційним проектом «Робітнича професія: арсенал креативних ідей і проектів, їх реалізація в конкретний продукт та послуги населенню», створенням електронної бази комплексно-методичного забезпечення професій, проектом оновленого Державного стандарту ПТО з професії черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату).
У ході засідання члени секції обговорили також завдання з удосконалення комплексно-методичного забезпечення професійної підготовки кваліфікованих робітників із професій готельно-туристичного комплексу. Кучер І.В., викладач Ужгородського ВКУ КНТЕУ, представила розроблений нею робочий зошит для лабораторно-практичних робіт з предмета „Українське ділове мовлення та редагування службових документів”. А викладач основних предметів професійно-теоретичної підготовки Ляхович Г.Ю. поділилася досвідом роботи над наповненням дидактичного забезпечення спецдисциплін новою навчальною та інформаційною літературою, електронними підручниками, посібниками та іншими інтернет-ресурсами, інструкційними картками та робочими зошитами для проведення лабораторно-практичних робіт, роздатковим матеріалом, завданнями для директорських контрольних робіт, комплексними кваліфікаційними завданнями тощо.
Певна нестача дидактичних засобів навчання з предметів професійної підготовки у навчальному закладі стимулює викладачів до розробки методичного забезпечення професій готельно-туристичного комплексу. Тому педагогічні працівники запланували розроблення навчальних посібників із предметів «Організація обслуговування відвідувачів», «Основи рекламного маркетингу і дизайну», «Будівлі та обладнання туристичних комплексів».
На завершення учасники засідання обмінялися думками щодо особливостей Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії адміністратор, розробленого за компетентностями у 2016 році.

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти
у Закарпатській області