Засідання методичної секції педагогічних працівників будівельних професій

За сучасних умов економічного розвитку країни, науково-технічного прогресу значно підвищилися вимоги до рівня кваліфікації робітників. Спеціальні знання, висока професійно-практична підготовка, загальна культура фахівця є обов’язковими умовами продуктивної праці будь-якого кваліфікованого робітника.

Поєднанню традиційних та сучасних технологій навчання для підвищення якості професійної освіти було присвячене засідання методичної секції педагогічних працівників будівельного напряму, яке відбулося 10 листопада в режимі он-лайн.
Робота секції розпочалась з перегляду відеофрагментів уроків теоретичного навчання з предмета „Матеріалознавства” з теми „Повітряне вапно” (О.І. Боржавич, викладач спецдисциплін Міжгірського професійного ліцею) та виробничого навчання – „Опорядження поверхонь декоративною штукатуркою Байрамікс” (Г.М. Федьо, майстер виробничого навчання Хустського професійного ліцею). Під час уроків педагогічні працівники вміло поєднали сучасні та традиційні технології будівництва, методи навчання для вдосконалення знань і практичних навичок учнів.
Щодо поєднання традиційних та сучасних технологій навчання для підвищення якості професійної освіти доповіла О.М. Величко, майстер виробничого навчання Хустського професійного ліцею. У своїй доповіді майстер зосередила увагу на основних моделях проведення уроків із застосуванням сучасних та традиційних технологій навчання для підвищення якості знань.
Методист НМЦ ПТО К.В. Потапова розповіла про стан електронної бази комплексно-методичного забезпечення професій будівельного напряму та наголосила на необхідності узагальнення і структуризації педагогічних напрацювань для покращення якості викладання предметів професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання. Вона ознайомила учасників секції з сучасним підходом до систематизації методичного забезпечення навчально-виробничого процесу – створенням в Інтернет середовищі комплексів навчально-методичного забезпечення з професій.
На завершення присутні ознайомились із моніторингом якості знань, рівнем навчальних досягнень учнів будівельних професій за 2015/2016 н. р.

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти
у Закарпатській області