Творчі здобутки видавничої продукції педагогів-позашкільників

factor

З метою поліпшення науково-методичного забезпечення, підвищення якості позашкільної освіти учнівської молоді, розвитку творчого потенціалу педагогів, поширення інноваційних досягнень, передового педагогічного досвіду Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з Національною академією педагогічних наук України та Всеукраїнською асоціацією педагогів-позашкільників „Фактор” у 2015 році проведено щорічні заочні Позашкільні читання-виставку видавничої продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму. Проведення таких виставок є необхідною складовою навчально-методичного і науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах, сприяє створенню банку методичних матеріалів з організації екологічної освіти учнівської молоді, підвищенню ефективності та якості дослідницької роботи з учнями, підтримці творчо працюючих педагогів.

У рамках Позашкільних читань-виставки проводився конкурс видавничої продукції за такими номінаціями: „Позашкільний навчальний заклад і регіон, його енергія інноваційної взаємодії”, „Модернізація змісту позашкільної освіти”, „Інновації у формуванні фахових компетенцій педагогів”, „Механізм інтеграції освіти і науки у позашкільному навчальному закладі”, „Науково-популярні видання для дітей та юнацтва”, „Реклама досягнень позашкільного навчального закладу”.
Закарпатським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді на Всеукраїнську виставку подано 15 методичних матеріалів педагогів ЗОЕНЦ.
Загалом грамотами НЕНЦ нагороджено 34 педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування Закарпаття.

О.В. Поган,
завідувач відділу
інформаційно-методичної роботи ЗОЕНЦ