„Тиждень педагогічної майстерності” в ЗОЕНЦ

Згідно з планом роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді на 2014/2015 навчальний рік з метою вивчення роботи педагогічного колективу та вивчення системи роботи педагогів, які атестуються, упровадження в навчально-виховний процес ефективних форм і методів роботи з гуртківцями як засобу розвитку творчості педагога у березні в ЗОЕНЦ під гаслом „Творчий педагог – творчий юннат” проводився Тиждень педагогічної майстерності.

Мета заходу: демонстрування та обмін перспективним педагогічним досвідом, секретами власної педагогічної майстерності.
Завдання Тижня: розвиток ініціативи та творчого пошуку педагогічних знахідок, упровадження в практичну діяльність передового педагогічного досвіду та організація обміну досвідом роботи.
Проведенню Тижня передувала копітка робота. Динамічною групою педагогів розроблено план проведення Тижня, призначено відповідальних за проведення масово-виховних заходів та відкритих гурткових занять в рамках окресленої теми.
Тиждень був спланований таким чином, що поєднував різні напрями роботи вчителів: калейдоскоп відкритих гурткових занять, круглі столи, тренінги та масово-виховні заходи. Педагоги прагнули показати свою майстерність і знання опанованих інтерактивних, проектних та інформаційно-коммунікативних технологій. Проведені заходи та заняття були цікавими і пізнавальними, сприяли всебічному творчому, інтелектуальному та естетичному розвитку.
Програма Тижня передбачала наступні заходи:
Методична нарада. Ознайомлення з планом проведення Тижня педагогічної майстерності. Підготовка матеріалів до виставки творчих доробок педагогів.
Засідання методичного дня. Виступи педагогів: Мішко В.М., керівник гуртків, в.о. завідувач Воловецької філії ЗОЕНЦ натуралістичної бази „Арнікаˮ (виховання бережливого і відповідального ставлення до природи під час вивчення теми „Рідкісні тварини і рослини що зникаютьˮ в програмі гуртка „Юні охоронці природиˮ); Шеверя В.В., керівник гуртків Хустської філії ЗОЕНЦ натуралістичної бази „Нарцисˮ (використання інноваційних освітніх технологій для формування екологічних компетентностей юннатів при вивченні розділу „Екологічні факториˮ в програмі гуртка „Основи екологічних знаньˮ).
Огляд виставки напрацювань „Педагогічний вернісаж – 2015”.
Засідання атестаційної комісії, на якій заслухано творчі звіти педагогів, що атестуються – Поган О.В., Скунць М.П., Павко М.М., Бокій Л.І., Шеверя В.В., Курах В.І.
Масово-виховний захід „Всесвітній день лісів”, організований і проведений відділом екології та природоохоронної роботи – Самойлова А.В., завідувач та Кремінь О.І., методист.
Взаємовідвідування гурткових занять згідно з графіком.
Відбувся круглий стіл „Успіхи та проблеми освітньої діяльності Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молодіˮ, на завершення якого проведено тренінг для педагогів та керівників гуртків „Як заповнити дефіцит віри у власні силиˮ, організований і проведений відділом інформаційно-методичної роботи (Поган О.В., завідувач; Бурак Г.Й., методист).
Проведено круглий стіл „Підбиття підсумків Тижня педагогічної майстерності” (Кузьма В.Ю., заступник директора з навчально-виховної та методичної роботи; Поган О.В., завідувач відділу інформаційно-методичної роботи).
Крім того, керівником гуртка „Юні екологи” Поган О.В. проведено відкрите гурткове заняття „Біоценоз, його структура та характеристика” із використанням різноманітних інтерактивних методик та мультимедійних засобів (презентація з елементами анімації, відеофільм на природоохоронну тематику, кросворди, сканворди, „Дерево підсумків” тощо) та керівником гуртка „Юні натуралісти дошкільного віку” Павко М.М. проведено заняття „Весна. Рослини навесні” із використанням різноманітних ігрових форм роботи (гра „Відгадай слово”, „Квітковий магазин”) та роботи в парах.
Особливої уваги заслуговують творчі доробки та напрацювання педагогів, представлених на виставку „Педагогічний вернісаж – 2015”, яка містила наступні матеріали:
„Портфоліо” відділів з нормативними матеріалами (положення про відділ, посадові інструкції завідувача, методиста відділу, керівників гуртків), нормативно-правові матеріали, презентаційний матеріал та інші матеріали роботи відділу;
„Портфоліоˮ методичного складу – представили Поган О.В., Величканич О.М., Самойлова А.В., Бурак Г.Й., Токарєва О.І. До портфоліо подано й папки з методичними матеріалами за 2014/2015 навчальний рік;
„Портфоліо керівника гуртка” представили: Біляк О.В., Павко М.М., Товт Ю.С., Щербей Н.В., Романій М.М., Курах В.І., Козуб Н.А.;
Бокій Л.І. та Скунць М.П. представили збірку інформаційних та відеоматеріалів „Джерело творчостіˮ, „Квітка з легендиˮ, „В об̓єктиві натуралістаˮ, „Країна майстрів – 2012ˮ, „Методика створення відеофільму з природоохоронної тематикиˮ.
Окрім портфоліо керівниками гуртків ЗОЕНЦ та філій підготовлено та подано на виставку змістовні та методичні матеріали: розробки тем програмового матеріалу, поширені конспекти занять, презентації, дослідницькі роботи, тематичні папки із дидактичними, ілюстративними, демонстраційними матеріалами для гурткових занять, оформлені папки з підбором екологічних ігор, загадок, кросвордів, ребусів, інтелектуальних завдань, сценаріїв проведення виховних заходів з юннатами. Педагоги постійно працюють над поповненням папок із тематичними матеріалами, накопичуючи цікаві факти з життя рослин, тварин, новинки про флору та фауну, екологічні проблеми і шляхи їх вирішення.
Завершився методичний тиждень круглим столом „Підбиття підсумків Тижня педагогічної майстерності”, під час проведення якого заступник директора Кузьма В.Ю. презентував звіт про підсумок Тижня педагогічної майстерності в ЗОЕНЦ. З упевненістю можна стверджувати, що більшість педагогів на високому рівні володіє сучасними освітніми методиками і технологіями, активно використовує і поширює їх у професійному середовищі.
Дирекцією та організаторами круглого столу зроблено висновки про високий рівень проведених методичних заходів, належну підготовку педагогів. Прийнято рішення й надалі націлювати всіх учасників навчально-виховного процесу на підвищення рівня самоосвіти, збагачення перспективного педагогічного досвіду з урахуванням креативних здібностей педагогів та їхніх вихованців.

Галина Бурак,
методист інформаційно-методичного відділу ЗОЕНЦ