У Закарпатті проходив міжобласний науково-практичний семінар

semivac1

3-4 квітня на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся міжобласний науково-практичний семінар «Інноваційні технології підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами».
Відкриваючи форум, Палько Т.В., директор Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, наголосила, що міжобласний семінар у такому великому колі під егідою департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА проводиться вперше. У режимі он-лайн зв’язку до роботи семінару долучився Одеський обласний інститут удосконалення вчителів. Питання, які обговорювали, складні, неординарні. Сподіваємося, що учасники вироблять спільну концепцію їх вирішення.

Шеверя М.М., начальник відділу дошкільної, загальної середньої, інклюзивної та позашкільної освіти управління освіти та науки департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА, розповів, що рівень зрілості суспільства залежить від багатьох чинників, зокрема, ставлення до людей з особливими потребами. Потрібно переходити від формального до конкретного, якісного навчання дітей з особливими потребами шляхом розробки відповідних навчальних планів, використання ресурсів і партнерських зв'язків із громадськістю.
Задорожна Л.К., заступник директора з навчально-методичної роботи Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, розповіла про педагогічні інновації в інклюзивній освіті. Вона наголосила, що упродовж двох років їхній інститут бере активну участь у міжнародному проекті ЄС Tempus «Інновації в інклюзивній освіті» (Україна, Молдова, Білорусь, Швеція, Іспанія, Німеччина). Соціологічні опитування показують, що близько 50% педагогів не готові до навчання дітей з особливими потребами. Не готові сприймати таких дітей в загальноосвітніх навчальних закладах і батьки. Маємо віднайти таких професіоналів, які психологічно готові вести роз’яснювальну роботу, налагоджувати співпрацю та створювати належні умови для навчання та виховання.
Пасічник В.В., професор кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету "Львівська політехніка", д.т.н., вів мову про інноваційні освітні інформаційні технології щодо інклюзивного навчання дітей з особливими потребами. Він наголосив, що у суспільстві поряд з нами живуть люди з особливими потребами, які мають свої соціо-комунікаційні специфічні проблеми. І суспільство повинно, у першу чергу, подолати цей бар’єр, сприйняти цих людей такими, якими вони є. Професор також розповів про три класи інформаційно-комунікаційних технологій для осіб з особливими потребами (органи зору, органи слуху, опорно-руховий апарат). Характерно, що в процесі комунікування між суб’єктами суспільства з’являється технічно-технологічний засіб, пристрій, для побудови надійного соціо-комунікаційного зв’язку в суспільстві, де виступає людина з особливими потребами. Це ті технології, які потрібно, перш за все, використовувати в освіті.
Кунанець Н.Е., доцент кафедри інформаційних систем та мереж, заступник директора з наукової роботи НТБ Національного університету "Львівська політехніка", розповіла учасникам про інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами.
Дікова-Фаворська О.М., професор кафедри соціології Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій, д.с.н. (м.Київ), розкрила особливості пошуку моделі реалізації інклюзивної освіти, організації навчально-виховного процесу в умовах інклюзії.
Утьосова О.І., завідувач обласної психолого-медико-педагогічної консультації активно включилася в  дискусію, наголосивши на особливостях розвитку інклюзивної освіти на Закарпатті та окресливши позитивну динаміку створення інклюзивних планів, яких зараз на теренах області нараховується 85.
Гаяш О.В., методист з інклюзивного навчання кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти ЗІППО, к.п.н., наголосила, що взаємодія між «здоровими» дітьми і дітьми з особливими потребами в інклюзивних класах сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків. Завдяки такій взаємодії діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, вони стають більш чуйними, готовими до взаємодопомоги. Вона поділилася досвідом роботи щодо підготовки педагогів області до роботи з дітьми з особливими потребами.
Дікова-Фаворська О.М., професор кафедри соціології Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій, д.с.н., професор (м.Київ) та Іваць О.М., доцент кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Закарпатського ІППО, к.с.н., розповіли про реалізацію концепції «незалежного життя» в умовах інклюзії.
Афанасьєв Д.М., викладач кафедри соціології і соціальної роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет», наголосив на особливостях формування інформаційно-комунікативних компетенцій в мережі Інтернет.
Палько Т.В. та Кунанець Н.Е., доцент кафедри інформаційних систем та мереж, заступник директора з наукової роботи НТБ Національного університету "Львівська політехніка" провели з учасниками рефлексивну дискусію.
Підбиваючи підсумки роботи науково-практичного семінару, Тетяна Палько наголосила, що використання інноваційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами є новою та вкрай важливою вимогою сьогодення
Завершилося наукове зібрання підписанням угоди про співпрацю з Національним університетом "Львівська політехніка". Представники вишу наголосили, що готові надати технічну підтримку задля розвитку інклюзивного навчання дітей з особливими потребам області шляхом співпраці з Закарпатським ІППО.
Фонд бібліотеки ЗІППО отримав цінні авторські видання «Українська жестова мова», «Комплексне розпізнавання жестів» та інші від Національного університету «Львівська політехніка».
 Усі учасники отримали свідоцтва про участь.