Громадське обговорення проекту Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 років

Пропонуємо педагогічній громаді краю ознайомитися з пропозиціями Закарпатського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти до проекту Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 років та долучитися до обговорення.
Ваші пропозиції та зауваження надсилайте за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Викладено до нової редакції проекту Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 роки

Пропонуємо викласти до нової редакції проекту Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 роки

Проблеми, досвід і перспективи

 

Проблеми, досвід і перспективи

До тези 10 щодо проблем системного характеру додати наступне:

  • зниження якості педагогічних кадрів і криза педагогічної освіти, професійна деградація частини учительських та управлінських кадрів;

 

 

 

І. СТРУКТУРА ОСВІТИ

      1. Легітимізувати дошкільні навчальні заклади, центри розвитку дітей, що фактично існують, але дотепер вимушені працювати поза правовим полем, без ліцензії.

1.1.3 Забезпечити впровадження інклюзивної освіти у дошкільні навчальні заклади різних типів та форм власності.

      1. Узгодити з типовими європейськими нормами загальну тривалість навчання в школі (12 років) і тривалість навчального року.

  1. Перехід з одного рівня освіти на інший має здійснюватися лише з застосуванням зовнішнього незалежного оцінювання. Результати ЗНО при переході з І на ІІ ступінь освіти враховуються лише для моніторингу якості, з ІІ на ІІІ ступінь - для диференціації дальшої освітньої траєкторії: професійна школа (забезпечення виходу особи на ринок праці), професійний ліцей (здобуття професійної освіти), академічний ліцей, гімназія та нові типи див. п. 1.2.2 (підготовка до вищої освіти). Гарантувати можливість доступу до вищої освіти для осіб, які отримали професійну освіту.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Забезпечити здобуття освіти І ступеня за місцем проживання, використовуючи різні форми, зокрема сімейну, індивідуальну тощо.

  1. Передбачити в університетах «нульовий» курс для осіб, які потребують підвищення якості середньої освіти для отримання доступу до вищої.

 

 

 

1.3.4 Перейти до нового переліку спеціальностей підготовки фахівців з вищою освітою усіх ступенів з 2016 року, максимально наблизивши його до Міжнародної стандартної класифікації освіти, та обмежити кількість спеціальностей кількістю 60–80.

 

1.3.5. Легітимізувати з 2016 року в системі середньої, професійної і вищої освіти визнання компетентностей і кваліфікацій, отриманих шляхом неформальної освіти та практичної діяльності.

 

 

Вилучити з тексту концепції терміни, поняття іншомовного походження, їх переклад іноземною мовою

І. СТРУКТУРА ОСВІТИ

1.1.1 Розробити правовий механізм видачі ліцензій на надання освітніх послуг дошкільними навчальними закладами та центрами розвитку дітей, які діяли без належного юридичного права для здійснення їх легалізації.

1.1.3 Забезпечити впровадження інклюзивної освіти у дошкільні навчальні заклади різних типів та форм власності. Розробити порядок організації інклюзивного навчання у дошкільних навчальних закладах: зазначити наповнюваність дошкільної групи з інклюзивним навчанням, кількість дітей з особливими освітніми потребами у такій групі. Передбачити введення посади (ассистента вихователя) у дошкільних навчальних закладах з інклюзивним навчанням.

 

1.2.1 У відповідності до діючої нормативно-правової бази визначити тривалість навчання у школі та навчального року, узгодити з типовими європейськими нормами та винести на обговорення вчителів та громадськості.

1.2.2. Перехід з одного рівня освіти на інший має здійснюватися лише з застосуванням зовнішнього незалежного оцінювання. Результати ЗНО при переході з І на ІІ ступінь освіти враховуються лише для моніторингу якості, з ІІ на ІІІ ступінь - для диференціації дальшої освітньої траєкторії: професійна школа (забезпечення виходу особи на ринок праці), професійний ліцей (здобуття професійної освіти), академічний ліцей, гімназія та нові типи див. п. 1.2.2 (підготовка до вищої освіти). Надати можливість доступу до вищої освіти для осіб, які отримали професійну освіту.

Враховуючи принцип наступності та неперервності освіти переведення на вищий рівень здійснювати за підсумками ДПА. Для зарахування до старшої школи впровадити ЗНО базового рівня, до школи нового типу – підвищеного, з подальшим обранням профілю і диференціації освітньої траєкторії.

 

1.2.4 Законодавчо закріпити здобуття початкової освіти виключно за місцем проживання з використанням для цього різних форм навчання.

 

1.3.3 Впровадити у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівня акредитації підготовчі відділення для підвищення якості повної середньої освіти з отриманням доступу до вищої.

 

1.3.4 Сформувати та упровадити новий перелік спеціальностей підготовки фахівців з вищою освітою (бакалаврів, магістрів) починаючи з 2016 року, врахувавши при цьому Міжнародні стандарти класифікації освіти та обмеживши кількість спеціальностей до 60–80.

 

1.3.5. Уточнити поняття неформальної освіти.

 

 

 

Додати п. 1.5

1.5. Післядипломна педагогічна освіта

1.5.1 Прийняти Закон України «Про післядипломну педагогічну освіту», яким передбачити вищі навчальні заклади післядипломної педагогічної освіти – що здійснюють спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

ІІ. ЗМІСТ ОСВІТИ

2.1.4 Розробити і запровадити протягом 2015–2017 років національний сurriculum для 12-річної школи.

2.1.5. Запровадити єдині стандарти/індикатори знань, умінь і навичок у галузі ІКТ для учнів і викладачів, співмірних із міжнародними показниками (PISA in computer skills, індустріальні міжнародні тести Microsoft Certified Educator тощо).

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Обговорити і затвердити концепцію викладання суспільних і гуманітарних дисциплін (2016 рік) з метою створити єдину комплексну загальнодержавну програму громадянського виховання та системи ціннісного орієнтування на рівні дошкілля на середньої школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ЗМІСТ ОСВІТИ

2.1.4. Замінити слово сurriculum його українським еквівалентом.

2.1.5. Запровадити єдині стандарти/індикатори знань, умінь і навичок у галузі ІКТ для учнів і викладачів, співмірних із міжнародними показниками

Додати п. 2.1.8 та 2.1.9

2.1.8 Унормувати і законодавчо закріпити систему контролю та оцінювання знань, умінь і навичок учнів, яка б відповідала сучасним вимогам організації навчального процесу згідно з європейськими стандартами якості освіти із застосуванням зрозумілих порівнюваних критеріїв, механізмів і методів їх оцінювання.

2.1.9 Визначити модель проведення моніторингових досліджень та використання результатів моніторингу.

2.3.1. Обговорити і затвердити концепцію викладання суспільних і гуманітарних дисциплін (2015 рік) з метою створити єдину комплексну загальнодержавну програму громадянського виховання та системи ціннісного орієнтування на рівні дошкілля та середньої школи.

Додати п. 2.4

2.4. Психологічна служба системи освіти

2.4.1. Забезпечити діяльність працівників психологічної служби згідно з циклограмами діяльності практичних психологів і соціальних педагогів різних типів навчальних закладів.

2.4.2. Розробити та запровадити програми корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи для різних вікових груп за основними напрямками проблем (підвищення рівня готовності до навчання в школі, корекція шкільної тривожності учнів 5 класів, розвиток комунікативних навичок, корекція агресивності та інших емоційних розладів, корекція самооцінки, розвиток пізнавальних психічних процесів, розвиток лідерських якостей, підвищення ефективності міжособистісного спілкування у колективі однолітків тощо).

2.4.3. Затвердити діагностичні мінімуми у діяльності практичних психологів і соціальних педагогів різних типів навчальних закладів.

ІІІ. ДОСТУП ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

3.1.3. Забезпечити інклюзивне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами. Забезпечити систему раннього втручання для дітей з порушеннями розвитку з наступним наданням інтегрованих послуг в умовах інклюзивної освіти.

 

 

3.1.4. Забезпечити регулярне оцінювання розвитку і навчальних досягнень дітей з метою оцінити ефективність викладання і навчання, визначити потреби і потенційні труднощі у розвитку дітей. Оцінювання розвитку й досягнень дітей молодшого віку здійснювати через спостереження.

 

3.1.5. Забезпечити оцінювання готовності дітей до початкової освіти та забезпечити перехідний період від дошкільної до початкової освіти.

 

 

3.1.8. Протягом 2015–2018 років звільнити приміщення дошкільних навчальних закладів, зайняті іншими установами, і передати їх дошкільним дитячим навчальним закладам.

3.1.10. Передбачити з 2017 року відкриття дошкільних навчальних закладів сімейного типу (зокрема в житлових приміщеннях) і корпоративних (відомчих).

3.2.5. Консолідувати мережі шкіл на основі розрахунку: початкова шестирічна школа функціонує за будь-якої кількості учнів, базова — не менше 100 учнів, старша — не менше 200 учнів. При цьому гарантувати функціонування школи за умови меншої кількості дітей, якщо не можливо забезпечити навчання дітей в іншій школі.

 

 

3.4.1. Забезпечити всі навчальні заклади широкосмуговим інтернетом до 2020 року, зокрема завдяки державно-приватному партнерству.

3.4.2. Щороку визначати мінімальний перелік (стандарт забезпеченості) потрібних ІТ-засобів та ІТ-сервісів для використання у сфері освіти й науки для навчальних закладів усіх рівнів та державний стандарт (потрібні вимоги) для ІТ-розробок у сфері освіти (e-learning service standard / базовий стандарт е-навчання).

 

 

 

3.6.3. Забезпечити нормативно-правове базу реалізації інклюзивної освіти на всіх рівнях системи освіти України.

3.6.5. Запровадити питання інклюзивної освіти в навчальні програми підготовки педагогів.

3.6.14. Створити умови на базі спеціальних навчальних закладів для надання підтримки (фахівці, обладнання тощо) педагогам, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

 

 

ІІІ. ДОСТУП ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

3.1.3. Забезпечити інклюзивне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами. Внести зміни Забезпечити систему раннього втручання для дітей з порушеннями розвитку з наступним наданням інтегрованих послуг в умовах інклюзивної освіти. Передбачити введення посад: ассистента вихователя і дефектолога (корекційного педагога) у дошкільних навчальних закладах з інклюзивним навчанням.

3.1.4. Забезпечити регулярне оцінювання розвитку і навчальних досягнень дітей з метою оцінити ефективність викладання і навчання, визначити потреби і потенційні труднощі у розвитку дітей. Здійснювати оцінювання розвитку й досягнень дітей молодшого шкільного віку через спостереження.

3.1.5. Забезпечити оцінювання готовності дітей, у тому числі дітей з психофізичними порушеннями до початкової освіти та забезпечити перехідний період від дошкільної до початкової освіти

3.1.8. Упродовж 2015–2017 років звільнити приміщення дошкільних навчальних закладів, зайняті іншими установами, і передати їх дошкільним дитячим навчальним закладам.

3.1.10. Передбачити з 2016 року відкриття дошкільних навчальних закладів сімейного типу (зокрема в житлових приміщеннях) і корпоративних (відомчих).

3.2.5. Консолідувати мережу шкіл на основі розрахунку, враховуючи і сільську специфіку: початкова шестирічна школа функціонує за будь-якої кількості учнів, базова — не менше 70 учнів, старша — не менше 150 учнів. При цьому гарантувати правовими актами функціонування школи за умови меншої кількості дітей та не можливості забезпечення їх навчання в іншій школі, врахувавши при цьому фінансову та технічну складові забезпечення навчального процесу.

3.4.1. Забезпечити всі навчальні заклади широкосмуговим інтернетом до 2018 року, зокрема завдяки державно-приватному партнерству.

3.4.2. Щороку визначати мінімальний перелік (стандарт забезпеченості) потрібних ІТ-засобів та ІТ-сервісів для використання у сфері освіти й науки для навчальних закладів усіх рівнів та державний стандарт (потрібні вимоги) для ІТ-розробок у сфері освіти (e-learning service standard / базовий стандарт е-навчання) та передбачити кошти у державному бюджеті на забезпечення навчальних закладів ІТ-засобами та ІТ-сервісами відповідно до визначених стандартів.

3.6.3. Забезпечити нормативно-правову базу реалізації інклюзивної освіти на всіх рівнях системи освіти України.

3.6.5. Запровадити питання інклюзивної освіти в навчальні програми підготовки педагогів з 2015 року.

3.6.14. Створити умови на базі спеціальних навчальних закладів для надання підтримки (фахівці, обладнання тощо) педагогам, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання через організацію консультаційних пунктів у міських, районних відділах освіти шляхом введення посад дефектолога (корекційного педагога).

4. КАДРИ, ЇХНІЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК І СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС

4.1.2. Запровадити нові програми підготовки адміністраторів з питань менеджменту і лідерства в педагогічних вишах.

 

4.1.3. Розробити нові вимоги, норми, стандарти, процедури атестації педагогічних працівників на основі незалежної зовнішньої та внутрішньої оцінки.

4.1.4. Запровадити стажування педагогічних працівників у навчальних закладах поза місцем постійної роботи.

 

 

4.1.5. Демонополізуватий урізноманітнити систему післядипломної педагогічної освіти. Запровадити ваучер професійного розвитку учителя, забезпечивши в такий спосіб самостійний вибір місця підвищення кваліфікації.

 

4.1.5.1. Персонал, який працює з дітьми віком від народження до трьох років:

Вихователі — мають щонайменше ступінь бакалавра; асистенти вихователя, технічний персонал — щонайменше середню освіту.

 

4.1.5.2. Персонал, який працює з дітьми віком від трьох до п’яти років:

Вихователі — мають щонайменше ступінь магістра; асистенти вихователя, технічний персонал — щонайменше середню освіту.

4.1.5.3. Обов’язковий професійний розвиток (підвищення кваліфікації) здійснюється щонайменше раз на рік.

4.1.6. Передбачити можливість здобуття відповідної педагогічної освіти (різного освітньо-кваліфікаційного рівня — від молодшого бакалавра до магістра — залежно від посадових обов’язків) усім педагогічним працівникам, які працюють у ДНЗ.

4.2.1. До 2017 року у нормативних документах системи (внутрішнього й зовнішнього) забезпечення якості відбити вимоги до наукового й професійного профілю сучасного викладача-дослідника.

 

4.2.3. Запровадити протягом 2015–2020 років комплекс заходів, спрямованих на системне заохочення наукової і професійної активності викладачів, їх академічної мобільності (міжнародної і внутрішньої), розширення практик творчих відпусток та стажування (зокрема за кордоном), підтримку вітчизняних наукових видань, скеровану на включення їх до провідних наукометричних баз.

 

4.3.1. Реформа оплати праці педагогічних працівників: на 2020 рік встановити середній розмір річної заробітної плати вчителів на рівні, не меншому, ніж річний ВВП на душу населення.

 

 

 

4.3.2. Законодавчо забезпечити укладання обов’язкового письмового трудового договору (контракту) щонайменш на 5 років з усіма педагогічними працівниками за результатами незалежної сертифікації або атестації, запровадження надбавок за використання прогресивних методик і технологій навчання, врахування усіх видів роботи тощо.

 

 

 

 

4.3.4. Змінити систему оплати праці вчителів і керівників шкіл, відмовившись від поурочної оплати, та перейти на оплату повного робочого дня вчителя. Поетапно перейти до нової системи оплати праці вчителів, яка міститиме стимулювальний складник.

IV. КАДРИ, ЇХНІЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК І СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС

4.1.2. Запровадити нові програми підготовки адміністраторів з питань менеджменту і лідерства в закладах освіти.

4.1.3. Розробити комплексну систему вимог і норм з питань атестації педагогічних кадрів навчальних закладів всіх типів системи освіти з урахуванням національного та міжнародного досвіду

4.1.4. Впроваджувати у практику стажування педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів поза місцем основної діяльності та залучати творчих педагогів до перехресного проведення занять у різних закладах системи освіти з 2016 року.

4.1.5. Демонополізувати й урізноманітнити систему післядипломної педагогічної освіти. Запровадити сертифікат професійного розвитку та закріпити самостійний вибір педагогом закладу освіти для підвищення кваліфікації.

4.1.5.1. Штатний персонал дошкільних навчальних закладів всіх форм та типів власності, який здійснює навчально-виховну діяльність з дітьми віком від народження до шести років (вихователі, музичні керівники, інструктори з фізичної культури та інші) - мають ступінь молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра відповідної фахової освіти;

асистенти вихователя, технічний персонал — повну середню освіту.

п. 4.1.5.2 зняти у зв’язку з тим, що великий відсоток дітей ясельного та дошкільного віку об’єднано у різновікові групи дошкільних навчальних закладів

п. 4.1.5.3 зняти

4.1.6. Передбачити можливість здобуття відповідної педагогічної освіти (різного освітньо-кваліфікаційного рівня — від молодшого бакалавра до магістра — залежно від посадових обов’язків) усім педагогічним працівникам, які працюють у ДНЗ за рахунок держави.

4.2.1. До 2016 року у нормативних документах системи (внутрішнього й зовнішнього) забезпечення якості відбити вимоги до наукового й професійного профілю сучасного викладача-дослідника.

4.2.3. Запровадити протягом 2015–2020 років комплекс заходів, спрямованих на системне заохочення наукової і професійної активності викладачів, їх академічної мобільності (міжнародної і внутрішньої), розширення практик творчих відпусток та стажування (зокрема за кордоном), підтримку вітчизняних наукових видань, скеровану на включення їх до провідних наукометричних баз за власний кошт.

4.3.1. Реформа оплати праці педагогічних працівників: на 2020 рік встановити середній розмір річної заробітної плати вчителів на рівні, не меншому, ніж річний ВВП на душу населення. Передбачити надбавку вчителям, асисстентам вчителів інклюзивного навчання за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів.

4.3.2. З 2020 року законодавчо забезпечити укладання обов’язкового письмового трудового договору (контракту) щонайменш на 1 рік з педагогічними працівниками, які досягли пенсійного віку за результатами незалежної сертифікації або атестації.

Додати п.4.3.2.1

4.3.2.1. Запровадити надбавки за розробку, впровадження та використання прогресивних методик і технологій навчання, врахування усіх видів роботи тощо.

п4.3.4 зняти, оскільки педагог у навчальному закладі не забезпечений сучасними ІТ-засобами, відповідно обладнаним місцем для підготовки до роботи, тому виконує цю роботу вдома або інтернет-клубах.

5. УПРАВЛІННЯ, ФІНАНСУВАННЯ, МЕНЕДЖМЕНТ

5.1.4. Реорганізувати районні управління і відділи освіти у сервісні центри (до 2017 року).

 

5.1.6. Залучати громадські, батьківські і наглядові ради до функцій контролю за дотриманням запланованого розвитку, надати їм повноваження ініціювати відкликання керівництва навчального закладу.

 

5.2.3. Створити єдину державну інформаційно-освітню платформу для управління ІКТ на всіх рівнях освітньої системи з системою передачі даних до та з БД «Освіта України», синхронізовану з іншими секторами електронного урядування в частині передачі, зберігання, архівування документів та стандартів цифрового підпису.

5.3.4. Запровадити єдиний стандарт та єдине уніфіковане управління ІКТ на всіх рівнях освітньої системи до 2020 року.

V. УПРАВЛІННЯ, ФІНАНСУВАННЯ, МЕНЕДЖМЕНТ

5.1.4. Реорганізувати районні управління і відділи освіти у центри координації навчальної діяльності та освітньої аналітики (до 2017 року).

5.1.6. Враховувати думку громадських, батьківських і наглядових рад до функцій контролю за дотриманням запланованого розвитку (оскільки громадські, батьківські і наглядові ради некомпетентні у сфері освіти)

5.2.3. Створити єдину державну інформаційно-освітню платформу для управління на всіх рівнях освітньої системи з системою передачі даних до та з БД «Освіта України», синхронізовану з іншими секторами електронного урядування в частині передачі, зберігання, архівування документів та стандартів цифрового підпису.

5.3.4. Уточнити поняття «управління ІКТ»