Традиційний науковий форум педагогів України відбувся в Ужгороді

У жовтні в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася традиційна ІХ Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми післядипломної освіти педагогів: інноваційна андрагогіка».
Організатори ― Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти та управління освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації. Науковий форум працює під егідою Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України й Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України. В оргкомітеті – відомі науковці, педагоги, як-от: Б.М.Жебровський – перший заступник міністра освіти і науки України, Л.М.Ващенко – директор Центрального інституту ППО Університету менеджменту освіти НАПН України, В.В.Олійник – ректор Університету менеджменту освіти НАПН України, М.І.Романенко – ректор Дніпропетровського інституту ППО, О.А.Удод – директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.
До участі в конференції зголосилось понад 150 вчених і педагогів з усіх куточків України. Серед них – відомі в Україні науковці, зокрема Є.П.Голобородько – професор Південноукраїнського регіонального інституту ПОПК, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, В.В.Гуменюк – завідувач кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту ППО, А.А.Давиденко – завкафедри Чернігівського обласного інституту ППО, М.І.Томчук – перший проректор з наукової роботи Вінницького обласного інституту ППО, В.Я.Ястребова – проректор з науково-методичної роботи Запорізького обласного інституту ППО, керівники освітніх закладів, у тому числі й директори шкіл, викладачі вузів та аспіранти.
Великий резонанс, як завжди, конференція викликала серед педагогів Закарпаття – в роботі взяли участь науковці провідних ВНЗ, керівники шкіл та вчителі краю.
Від Міністерства освіти і науки України привітав і виступив з доповіддю П.В.Осколов – завідувач сектору координації діяльності інститутів ППО і методичних установ МОН України. Успішної роботи конференції побажали Г.І.Сопкова – заступник начальника управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, М.І.Талапканич – директор Закарпатського інституту ППО, доцент.
Згідно з програмою конференції проведено пленарне та п’ять секційних засідань, на яких розглядалися актуальні проблеми педагогічної освіти, а саме:
― теоретичні та практичні аспекти інноваційної освітньої діяльності на різних рівнях освіти;
― європейські підходи до післядипломної педагогічної освіти та впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в післядипломній освіті педагогів;
― регіональна модель забезпечення освітніх потреб національних спільнот Закарпаття;
― інноваційні підходи до викладання окремих дисциплін, психолого-педагогічні вимоги до особистості сучасного вчителя, компетентнісний підхід у системі післядипломної педагогічної освіти тощо;
― інновації в змісті освіти, оптимізація навчального процесу.
Рішенням конференції рекомендовано до впровадження інновацій в освітній системі, зокрема в післядипломній педагогічній освіті; передових психолого-педагогічних ідей, інноваційних технологій, практичних досягнень педагогів-новаторів. Рекомендовано загальноосвітнім навчальним закладам інтенсивніше використовувати  в педагогічній практиці українську та зарубіжну історико-педагогічну спадщину, здобутки сучасних вчених-педагогів при вивченні історії, мови, народознавчої педагогіки, краєзнавства.
Вирішено звернутися з пропозиціями до Верховної  Ради України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України:
- прискорити прийняття закону України «Про освіту дорослих»;
- розробити комплекс нормативно-правових документів до закону «Про освіту дорослих»;
- внести корективи до діючих нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, що регулюють діяльність вищих навчальних закладів, доповнивши їх нормативами, які враховують специфіку навчання у системі післядипломної освіти;
- розробити і впровадити механізм фінансування фундаментальних наукових досліджень з проблем післядипломної освіти в наукових підрозділах інститутів ППО.

alt
alt
alt