Програма конференції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
І ЗМІСТУ ОСВІТИ МОН УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 

П Р О Г Р А М А

ІХ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми післядипломної освіти педагогів: інноваційна андрагогіка»

15-16 жовтня 2010 року

 

Ужгород – 2010

З А П Р О Ш Е Н Н Я

Шановна(ий)______________________________________________

 

Оргкомітет запрошує Вас узяти участь у роботі ІХ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми післядипломної освіти педагогів: інноваційна андрагогіка».

Конференція відбудеться  15-16 жовтня 2010 року
за адресою:        м.Ужгород, вул. А.Волошина, 35,
Закарпатський інститут ППО.

 

Початок роботи о 1000 годині 15 жовтня 2010 р.

Заїзд і розміщення учасників 14 жовтня 2010 р.

 

 

Регламент конференції:

Виступи:
на пленарних засіданнях                              – до 20 хв.
на секціях                                           ­– до 10 хв.

                                                                                                             
Оргкомітет

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ
ІХ Всеукраїнської  науково-методичної конференції  «Проблеми післядипломної освіти педагогів: інноваційна андрагогіка»

 

Голова:
ЖЕБРОВСЬКИЙ Б.М.     –  перший заступник міністра освіти і науки   
України, професор.

Заступники голови:
МОТИЛЬЧАК М.А.          –  начальник   управління   освіти  і науки
Закарпатської  обласної державної
адміністрації.
 
ТАЛАПКАНИЧ М.І.         –  директор Закарпатського інституту ППО, 
доцент.

ХИМИНЕЦЬ В.В.              –  заступник директора, завідувач кафедри
педагогіки, психології та теорії управління
освітою Закарпатського інституту ППО,
доктор фізико-математичних наук, професор.
Секретар:
ХОДАНИЧ Л.П.                 –  доцент кафедри педагогіки, психології та
теорії управління освітою Закарпатського
інституту ППО, кандидат педагогічних 
наук.
Члени оргкомітету:
БАСАРАБ М.М.                 –  заступник директора Закарпатського
інституту ППО, кандидат історичних наук.

БАЯНОВСЬКА М.Р.        –  завідувач кафедри методики викладання
суспільно-гуманітарних дисциплін
Закарпатського інституту  ППО, кандидат
педагогічних наук, доцент.

БУГАН Ю.В.                      –  директор Тернопільського обласного
інституту ППО, доцент.

ВАЩЕНКО Л.М.               –  директор Центрального інституту ППО
Університету менеджменту освіти НАПН
України, доктор педагогічних наук, професор.

 

ГЕРЦОГ Ю.В.                     –  заступник директора Закарпатського
інституту ППО.

ЛАЗАР І.В.                           –  завідувач кабінету школознавства, курсової                  

                                                 підготовки та запровадження перспективного
педагогічного досвіду Закарпатського   
інституту ППО.

ОЛІЙНИК В.В.                  –  ректор Університету менеджменту освіти
НАПН України, член-кореспондент НАПН
України, доктор педагогічних наук,
професор.

ОСКОЛОВ П.В.                 –  завідувач сектору координації діяльності
інститутів ППО і методичних установ МОН
України.

ОРОС В.М.                          –  завідувач кафедри   методики викладання
природничо-математичних дисциплін
Закарпатського інституту ППО, кандидат
фізико-математичних наук, доцент.

ПЕТЕЧУК В.М.                 –  заступник директора Закарпатського
інституту ППО, кандидат фізико-
математичних наук, доцент.

РОМАНЕНКО М.І.           –  ректор Дніпропетровського інституту ППО,
доктор філософських наук, професор.

СОПКОВА Г.І.           – заступник начальника управління освіти і  
науки  Закарпатської обласної  державної      
адміністрації.

СТАРОСТА В.І.               –  завідувач кафедри педагогіки ДВНЗ  «Ужгородський національний університет», доктор  педагогічних наук, професор.

УДОД О.А.                          – директор Інституту інноваційних технологій
і  змісту освіти МОН України, доктор           
історичних наук, професор.         

 

                                                                                            

ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ

(Велика зала Обласного театру ляльок, 15 жовтня, 1000 – 1400)

ВІДКРИТТЯ  КОНФЕРЕНЦІЇ
(1000 – 1030)

Вступне слово голови оргкомітету конференції

ЖЕБРОВСЬКИЙ Б.М.     – перший заступник міністра освіти і науки  
                                             України.                     

Привітання учасників конференції:
КАЧУР І.І.                           –  заступник голови Закарпатської обласної
державної адміністрації.
МОТИЛЬЧАК М.А.          –  начальник управління освіти і науки
Закарпатської обласної державної        
адміністрації.
ТАЛАПКАНИЧ М.І.         –  директор Закарпатського інституту ППО.

ВИСТУПИ  НА  ПЛЕНАРНОМУ  ЗАСІДАННІ

(1030 – 1400)

 • Химинець В.В. – заступник директора з науково-методичної роботи, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського інституту ППО, доктор фізико-математичних наук, професор. «Інноваційна освітня діяльність у системі післядипломної педагогічної освіти».
 • Олійник В.В. ректор Університету менеджменту освіти НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. «Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів для системи післядипломної освіти: підходи і перспективи».

 

 • Талапканич М.І. – директор Закарпатського інституту ППО, доцент. «Науково-методичні основи системи післядипломної педагогічної освіти».
 • Осколов П.В. – завідувач сектору координації діяльності інститутів ППО і методичних установ МОН України. «Роль післядипломної педагогічної освіти у формуванні фахових компетенцій учителів та перспективи її розвитку».                                          

 

 • Голобородько Є.П. – професор кафедри педагогіки і психології Південноукраїнського регіонального інституту ПОПК, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук. «Особливості розвитку життєвої компетентності на сучасному етапі».
 • Гуменюк В.В. – завідувач кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту ППО, кандидат педагогічних наук, доцент. «Андрагогічний концепт особистісно-професійного розвитку керівника ЗНЗ у системі післядипломної освіти».

 

 • Петечук В.М. – заступник директора з навчально-методичної роботи Закарпатського інституту ППО, кандидат фізико-математичних наук, доцент. «Шляхи активізації навчання вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти».
 • Давиденко А.А. – завідувач кафедри Чернігівського обласного інституту ППО, доктор педагогічних наук, професор. «Від творчого вчителя – до творчого учня».

 

 • Томчук М.І. – перший проректор з наукової роботи Вінницького обласного  інституту ПОПП, доктор психологічних наук, професор. «Проблеми формування психологічної готовності педагогів до інноваційної  діяльності».
 • Пуцов В.І. – професор кафедри філософії і освіти дорослих УМО НАПН України, кандидат педагогічних наук. «Освіта дорослих як фактор самореалізації особистості».

 

 • Баяновська М.Р. – завідувач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук, доцент. «Післядипломна освіта педагогів: структурно-функціональний аналіз».
 • Ястребова В.Я. – проректор з науково-методичної роботи, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент. «Соціокультурні підходи в управлінні закладами освіти сільської місцевості».

 

 • Назаренко Г.І. – завідувач кафедри методики дошкільної та початкової освіти Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. «Андрагогічна модель навчання дорослих у системі післядипломної освіти педагогів».
 • Дивак В.В. – доцент кафедри філософії і освіти дорослих УМО НАПН України. «Компетентнісний підхід до вдосконалення професійної діяльності педагогічних працівників».

І СЕКЦІЯ
ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТОЮ

Керівники секції            –  доктор фізико-математичних наук,
професор Химинець В.В.;
– кандидат педагогічних наук, доцент
Ходанич Л..П.;
Секретар                           – завідувач кабінету Лазар І.В.

Засідання

(Семінарська кімната, 15.10.2010 р., 1500–1800)

 • Качур Б.М. – доцент кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук. «Принципи оптимального поєднання наукової та методичної роботи вчителів у системі післядипломної освіти».
 • Козлова О.Г. – завідувач кафедри педагогіки вищої школи та методичного менеджменту Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор. «Соціокультурна обумовленість професійно-педагогічної післядипломної підготовки сучасного керівника школи».

 

 • Ходанич Л.П. – доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук. «Проблема готовності учителя до формування читацьких умінь і навичок учнів».
 • Дудко Н.В. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Сумського ОІППО, кандидат педагогічних наук. «Аспекти внутрішнього управління продуктивною діяльністю вчителя».

 

 • Качур М.М. – доцент кафедри інструментального мистецтва та музично-теоретичних дисциплін Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук. «Професійно-педагогічна підготовка вчителів до організації художньо-краєзнавчої діяльності молодших школярів».
 • Ніколаєнко С.В. – старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих УМО НАПН України. «Організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації керівників І-ІІ р.акр.: системний, компетентнісний підхід».

 

 • Гайналій Л.І. – завідувач кабінету природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО; Опачко М.В. – доцент кафедри педагогіки ДВНЗ «Ужгородський національний університет».  «Дослідження стилів управління у процесі розв’язування фізичних задач».
 • Хома Т.В. – викладач Мукачівського торговельно-економічного коледжу. «Роль лексичних вправ у формуванні культури усного українського мовлення студентів економічних спеціальностей».

 

 • Радзецька Л.І. – старший викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Ужгородський національний університет». «Формування фахових компетенцій і засад самодисципліни при вивченні англійської  мови в університетах».
 • Наумова В.Ю. – старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих УМО НАПН України. «Розробка принципів педагогічного лідерства в діяльності методистів ПТНЗ».

 

 • Присяжнюк Ю.С. – старший викладач кафедри педагогіки та психології післядипломної освіти КЗ «Запорізький обласний інститут ППО» Запорізької обласної ради. «Технологія педагогічного дискурсу: теоретичні основи та досвід впровадження».
 • Сенчук Ж.О. – доцент кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту ППО, кандидат педагогічних наук. «Підготовка керівника ЗНЗ до створення та використання системи інформаційного забезпечення управління інноваційними процесами в школі».

 

 • Неннова О.В. – викладач та здобувач кафедри педагогіки і психології Південноукраїнського регіонального інституту ПОПК. «Психологічні особливості організації індивідуального досвіду педагога».
 • Агачева Ю.А. – викладач кафедри педагогіки і психології Південноукраїнського регіонального інституту ПОПК, аспірант Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. «Психологічні особливості організації міжособистісної взаємодії в спільно-розподільній діяльності».

 

 • Лазар І.В. – завідувач кабінету школознавства, курсової підготовки і перспективного педагогічного досвіду Закарпатського інституту ППО. «Про організаторську діяльність кабінету  школознавства, курсової підготовки та перспективного педагогічного досвіду щодо надання науково-методичної  допомоги районним і міським методкабінетам».
 • Палько Т.В. – директор АНВК м.Ужгород. «Практика управлінської діяльності в інноваційному розвитку АНВК».

 

 • Лучко О.М. – директор Охтирської загальноосвітньої школи     І-ІІІ ст. №8 Охтирської міської ради Сумської області, аспірант Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка. «Особливості післядипломної підготовки керівників шкіл до маркетингової діяльності».
 • Фатула О.С. – заступник директора Берегівської ЗОШ І-ІІІ ст. №5. «Інноваційні підходи до управління сучасною школою».

 

 • Гриценко Н.І. – директор НВК «Престиж». «Роль керівника в становленні та розвитку навчально-виховного закладу нового типу».
 • Легеза О.І. – директор ЗОШ І-ІІІ ст. №14 м.Ужгорода.                        «Провідна роль керівника школи у підвищенні іміджу закладу, залученні позабюджетних коштів та співпраці з благодійними організаціями».

 

 • Ціник О.В. – директор ЗОШ І-ІІІ ст. №7 м.Ужгорода. «Роль інформації в управлінні закладом освіти. Види та методи опрацювання».
 • Андрійчук А.В. – директор Іриштівської ЗОШ І-ІІІ ст. Старокостянтинівського району Хмельницької області, здобувач кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту ППО. «Управлінський аспект організації навчально-виховного процесу в школі».

 

 • Козлов Д.О. – викладач кафедри педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, аспірант. «Компетентнісний підхід у магістерській підготовці майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів».   
 • Туряниця В.В. – викладач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». «Правова освіта і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах України».

 

 • Химинець О.О. – студент І курсу юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». «Юридичний супровід інноваційного процесу в школі».
 • Дивак В.В. – старший викладач кафедри інформаційних і комунікаційних технологій УМО НАПН України. «Розвиток економічної компетентності директорів ЗНЗ».

 

 • Шанта І.Ф. – викладач кафедри фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський національний університет». «Фізична культура і спорт у загальноосвітніх навчальних закладах України: проблеми та шляхи їх вирішення».
 • Давидюк Н.Ю. – завідувач кабінету позашкільної освіти, старший викладач кафедри педагогіки і психології Рівненського обласного інституту ППО. «Розвиток професійної компетентності методистів позашкільних навчальних закладів».                  

 

               

Підбиття підсумків роботи.

 

ІІ СЕКЦІЯ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Керівники секції            – кандидат педагогічних наук,
професор Пуцов В.І.;
–  кандидат фізико-математичних наук,
доцент Петечук В.М.;      

Секретар                             –  методист Петечук К.М.

 

Засідання

(Аудиторія №6, 15.10.10, 1500–1800)

 • Бурцева Ю.О. – завідувач кафедри виховання та розвитку особистості Донецького обласного інституту ППО, кандидат педагогічних наук, доцент. «Інноваційні досягнення андрагогіки в системі післядипломної  педагогічної освіти».
 • Орос В.М. – завідувач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО, кандидат фізико-математичних наук, доцент. «Інформаційно-комунікативні  технології у системі післядипломної педагогічної освіти».

 

 • Мариновська О.Я. – завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту ППО, кандидат педагогічних наук, доцент. «Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти».
 • Гавлітіна Т.М. – завідувач кафедри управління освітою, проректор з наукової роботи Рівненського обласного інституту ППО, кандидат педагогічних наук, доцент. «Психолого-педагогічні умови професійного розвитку педагога».

 

 • Боркач Е.І. – проректор Закарпатського угорського педагогічного інституту ім. Р.Ракоці ІІ. «Науково-методичні основи підготовки вчителів математики в Угорщині».
 • Химинець О.В. – доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО, кандидат фізико-математичних наук. «Формування готовності вчителя до розвитку творчої особистості».

 

 • Савельєв В.П. – завідувач кафедри фундаментальної підготовки Прикарпатського інституту ім. М.Грушевського Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор соціологічних наук, професор. «Проблемні питання вітчизняної вищої освіти».
 • Гузенков С.Г. – доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін комунального закладу «Запорізького ОІППО» Запорізької обласної ради, кандидат історичних наук. «Роль обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у викладанні регіональних курсів (на прикладі історії рідного краю)».

 

 • Ходанич П.М. – доцент кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук. «Полікультурність учителя в умовах профільної освіти».
 • Набока Л.Я. – доцент кафедри філософії і освіти дорослих УМО НАПН України. «Андрагогічна модель навчання в системі післядипломної освіти: особистості та технології».

 

 • Скрипник М.І. – доцент кафедри філософії і освіти дорослих УМО НАПН України. «Андрагогіка: історія, стан та розвиток основних концепцій».
 • Опачко М.В. – доцент кафедри педагогіки ДВНЗ «Ужгородський національний університет». «Використання інноваційних методів виховання у вищій школі».

 

 • Шманько І.І. – доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО, кандидат фізико-математичних наук; Гайналій Л.І. – завідувач кабінету природничо-математичних дисциплін, основ економіки та інформатики. «Можливості впровадження елементів кредитно-модульної системи організації навчально-виховного процесу в післядипломну освіту педагогів».
 • Туряниця В.В. – доцент кафедри педагогіки ДВНЗ «Ужгородський національний університет». «ХХІ століття: проблеми освіти національних меншин України (на прикладі поліетнічного Закарпаття».

 

 • Петечук К.М. – методист кабінету природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО. «Творча діяльність  вчителів математики на курсах підвищення кваліфікації».
 • Сігетій І.П. – методист кабінету природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО. «Навчально-пізнавальний тренінг на курсах підвищення кваліфікації вчителів».

 

 • Камаренко Н.В. – старший викладач кафедри педагогіки, психології та методики викладання природничо-математичних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут ППО» Запорізької обласної ради. «Нові форми організації роботи в системі післядипломної освіти».
 • Сивохоп В.І. – завідувач кабінету виховної роботи та предметів етико-естетичного циклу Закарпатського інституту ППО. «Нові підходи в організації практичних занять на курсах педагогів, які здійснюють виховну роботу в школі та позашкільному навчальному закладі».

 

 • Райхель Г.Є. – методист кабінету школознавства, курсової підготовки Закарпатського інституту ППО. «Питання роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти».
 • Турок К.Ю. – методист кабінету школознавства, курсової підготовки Закарпатського інституту ППО. «Місія бібліотеки у формуванні інформаційного середовища в школі».

 

 • Герасимова І.Г. – викладач Вінницького обласного інституту ПОПП, кандидат педагогічних наук, доцент. «До проблеми формування гендерної свідомості у процесі післядипломної підготовки педагогічних працівників».
 • Крамаренко Л.Д. – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Сумського обласного інституту ППО. «Інноваційні підходи до проведення лекційних занять в структурі післядипломної педагогічної освіти».

 

 • Сивохоп Е.М. – старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський національний університет». «Самопізнання як психолого-педагогічна проблема».
 • Фізер Т.І. – заступник директора з виховної роботи Березівської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустського району. «Психолого-педагогічні засади створення цільової програми з формування навичок здорового способу життя серед учнівської молоді».

 

 • Сидяртова М.Й. – заступник директора з виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ст. м.Хуста. «Сучасні підходи до створення моделі національно-патріотичного  виховання учнівської молоді».
 • Рисіна М.Ю. – доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка. Використання інноваційних технологій у процесі викладання педагогічних дисциплін».

 

 • Долгош К.І. – в.о. завідувача кафедрою теорії і практики перекладу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат педагогічних наук. «Інтерактивні методи навчання як засіб підвищення ефективності викладання іноземної мови спеціальності».
 • Химинець Ол.В. ­– голова Ради Закарпатської обласної асоціації «Молодих науковців», кандидат педагогічних наук.  «Формування екологічної культури вчителів фізики».

 

 • Сидун Л.Ю. – старший викладач кафедри теорії і практики перекладу ДВНЗ «Ужгородський національний університет». «Особливості вищої освіти України в сучасних умовах Болонського  процесу».
 • Драбов Н.Ю. – викладач кафедри теорії і практики перекладу ДВНЗ «Ужгородський національний університет». «Способи передачі модальності в англо-українському та українсько-англійському перекладі».

 

 • Борошенко І.А. – методист дистанційного навчання Чернівецького обласного інституту педагогічної освіти. «Дистанційне навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів: переваги та особливості».

 

Підбиття підсумків роботи.

 

 

ІІІ СЕКЦІЯ
ІННОВАЦІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ,  ПОЧАТКОВІЙ
 ТА ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

Керівники секції            –  доктор педагогічних наук,
професор Томчук М.І.
–  кандидат педагогічних наук,
доцент Хома О.М.;    

Секретар                            –  методист Кірик М.Ю.

                                              
Засідання
(Актова зала, 15.10.2010 р., 1500–1800)

 • Хома О.М. – декан педагогічного факультету Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент. «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності як педагогічна проблема».
 • Біланич Г.П. – доцент кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту ППО, кандидат історичних наук. «Формування ціннісних орієнтацій студентів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ р.акр.».

 

 • Добош О.М. – доцент кафедри педагогіки та методики дошкільної освіти Мукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук. «Залучення батьків до використання національних іграшок в родинному вихованні дітей дошкільного віку».
 • Юрош О.М. – завідувач фортепіанного відділу Ужгородської ДМШ ім. П.І.Чайковського, кандидат педагогічних наук. «Зміст музичного виховання в світі Закарпаття першої половини ХХ ст.».

 

 • Манилюк Ю.С. – доцент кафедри педагогіки і психології Житомирського ІППО; Тимофеєва О.О.  – методист кабінету дошкільної і початкової освіти Закарпатського інституту ППО. «Післядипломна освіта педагогів ДНЗ: регіональні проблеми і перспективи».
 • Котенко О.В. – аспірант кафедри філософії і освіти дорослих УМО НАПН України. «Проблеми проведення дослідно-експериментальної перевірки ефективності розвитку полікультурності вчителів зарубіжної  літератури».

 

 • Брухаль Н.М. – заступник директора з виховної роботи НВК «Пролісок» м.Ужгорода. «Роль особистості педагога у створенні оптимальних умов для розвитку природних задатків дитини».
 • Майор Н.С. – завідувач кабінету дошкільної і початкової освіти Закарпатського інституту ППО; Левчак К.Й. – вихователь-методист ДНЗ №28 м.Ужгорода. «Формування компетентної особистості – стратегічне завдання Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

 

 • Кірик М.Ю. – методист кабінету дошкільної та початкової освіти Закарпатського інституту ППО. «Сучасні погляди на історію методики навчання грамоти шестиліток».
 • Степанова Л.П. – здобувач кафедри методики музичного виховання та хорового диригування інституту мистецтв НПУ ім. М.П.Драгоманова, м.Київ. «Особливості формування поліфонічного слуху молодших школярів на уроках музики в загальноосвітній школі».

 

 • Горобець Т.В. – аспірант інституту мистецтв НПУ ім. М.П.Драгоманова, м.Київ. «Сприймання музики як основа музично-виховного процесу дітей ДНЗ та ХЗОШ».
 • Наумчук І.А. – здобувач кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу Центрального інституту ППО Університету менеджменту освіти НАПН України. «Проблеми розвитку професійної  культури керівника позашкільного навчального закладу в системі післядипломної освіти».

 

 • Сивохоп Я.М. – старший викладач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського інституту ППО. «Роль позашкільних навчальних закладів у формуванні культури здоров’я учнів».
 • Кузьма В.М. – методист кабінету виховної роботи та предметів етико-естетичного циклу Закарпатського інституту ППО. «Особливості підвищення кваліфікації педагогів-дефектологів у міжкурсовий період».

 

 • Опачко О.І. – методист кабінету виховної роботи та предметів етико-естетичного циклу Закарпатського інституту ППО. «Здійснення диференційованого підходу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів».
 • Дуб В.І. – методист кабінету виховної роботи та предметів етико-естетичного циклу Закарпатського інституту ППО. «Окремі аспекти організації курсів підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ».

 

 • Тяскайло Г.І. – методист кабінету виховної роботи та предметів етико-естетичного циклу Закарпатського інституту ППО. «Актуальні питання підготовки вчителя трудового навчання до роботи в умовах профільної школи».
 • Жабляк М.Д.  – методист кабінету виховної роботи та предметів етико-естетичного циклу Закарпатського інституту ППО. «Компетентнісний підхід у підвищенні кваліфікації вчителів художньої культури».

 

 • Пинзеник О.М. – старший викладач кафедри педагогіки та методики дошкільної освіти Мукачівського державного університету. «Удосконалення педагогічної майстерності вихователів дошкільних навчальних закладів шляхом використання інноваційних педагогічних технологій».
 • Стребна О.В. – аспірант кафедри педагогіки і психології Південноукраїнського регіонального інституту ПОПК. «Підготовка вчителів початкових класів до громадянського виховання учнів у системі післядипломної педагогічної освіти».

 

 • Лавренова М.В. – вчитель початкових класів Довжанської ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавського району. «Післядипломна освіта вчителя початкових класів».
 • Талапканич Т.В. – вчитель Ужгородської лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка. «Використання ІКТ у процесі  вивчення англійської мови в початкових класах шкіл нового типу».

 

 • Кевпанич О. – пошукувач кафедри педагогіки ДВНЗ «Ужгородський національний університет». «Виховання патріотизму в молоді Закарпаття на матеріалах періодичної преси».

 

 • Дацків І.Є. – пошукувач кафедри педагогіки ДВНЗ «Ужгородський національний університет». «Методологічне підґрунтя сучасних освітніх реформ у європейських країнах».

 

Підбиття підсумків роботи

 

 

ІV СЕКЦІЯ
ІННОВАЦІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Керівники секції            –   доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України                                             
                                                Голобородько Є.П.;   
–    кандидат педагогічних наук, 
доцент Ходанич П.М.;
Секретар                            –    завідувач кабінету Гайналій Л.І.

Засідання
(Аудиторія №8, 15.10.2010 р., 1500–1800)

 • Ходанич П.М. – доцент кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук. «Проблемні аспекти формування культурного досвіду учителя».
 • Бокоч О.С. – методист кабінету школознавства, курсової підготовки Закарпатського інституту ППО. «Шкільна біологічна наука. Формування в учнів сучасних поглядів з розв’язування енергетичних проблем».

 

 • Глюдзик Г.Б. – методист кабінету природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО; Грабовська Т.І. – завідувач центру інноваційних технологій та дистанційного навчання Закарпатського інституту ППО, кандидат фізико-математичних наук; Грабовський О.В. – доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО, кандидат біологічних наук. «Використання інноваційних педагогічних технологій на уроках географії як засіб формування компетентностей учнів профільної школи».
 • Ребрик Н.Й. доцент  кафедри  методики  викладання  суспільно-гуманітарних  дисциплін Закарпатського інституту ППО, кандидат  філологічних наук; Децик Г.Д. - методист кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту ППО. «Формування національно-патріотичної позиції молоді на уроках гуманітарного циклу». 

 

 • Токар М.Ю. – доцент кафедри політології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат історичних наук. «З історії підготовки фахівців-політологів на Закарпатті».
 • Ціпле М.Ю. – доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського інституту ППО. «Деякі причини виникнення наркотичного потягу у дітей шкільного віку».
 • Глюдзик Г.Б. – методист кабінету природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО; Гравс О.І. – учитель географії Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №11; Химинець О.В. – доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО, кандидат фізико-математичних наук. «Створення оптимального психологічного клімату та навчального простору для формування в учнів критичного мислення на уроках географії».

 

 • Гайналій Л.І. – завідувач кабінету природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО; Дворак Н.М. – завідувач методичного кабінету управління освіти міської ради м. Ужгород; Капраль М.М. – вчитель фізики Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. №12. «Рівневий підхід до контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики».
 • Химинець Вол.В. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат економічних наук. «Формування еколого-економічних компетенцій в сучасній школі».

 

 • Мельниченко Д.П. – методист кабінету природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО. «Місце інформаційних технологій навчання у традиційній системі шкільної освіти».
 • Сивохоп Я.М. – старший викладач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського інституту ППО. «Роль засобів масової інформації у формуванні негативних тенденцій у молодіжному середовищі».

 

 • Таран О.М. – методист кабінету виховної роботи та предметів етико-естетичного циклу Закарпатського інституту ППО. «Формування практичних умінь і навичок учнів на уроках предмета «Захист Вітчизни» відповідно до вимог нової навчальної програми».
 • Ходанич М.П. – викладач Закарпатського художнього інституту. «Етнокультурні традиції різьбярства Закарпаття в сучасній позашкільній освіті».

 

 • Кирмач Г.А.  – старший викладач кафедри педагогіки і психології Луганського обласного інституту ППО, аспірант інституту проблем виховання НАПН України. «Ціннісна сфера старшокласника як предмет наукового дослідження».
 • Петрус М.В. – аспірант кафедри  педагогіки і психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», викладач. «Інтеграція педагогічних сентенцій в контексті морального виховання в Закарпатській родині (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ століття)».

 

 • Бабій Н.М. – старший викладач кафедри теорії і методики навчання. Івано Франківського ІППО. «Проектування в системі курсової підготовки працівників ДНЗ».
 • Гузинець С.В. – вчитель Верхньовизницької ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівського району Закарпатської області; Шманько І.І. – доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО.  «Профільна старша школа: здобутки і перспективи».

 

 • Горгош Л.І.  – вчитель початкових класів Середнянської ЗОШ І-ІІІ ст., аспірантка Прикарпатського національного університету ім.  Василя Стефаника. «Історія становлення української граматики».
 • Гнаткович Т.Д. – завідувач кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту ППО. «Компетентнійсний підхід у мовній освіті учнів основної школи».

 

 • Буксар І.О., Рацюк О.І., Тріфан М.С. – методисти кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту ППО. «Профільна шкільна іншомовна освіта як засіб організації диференційованого навчання».
 • Рацюк О.І. ­– методист кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту ППО. «Проблема вивчення іноземних мов у педагогічній думці Закарпаття у 20-30-х рр. ХХ ст.».

 

 • Гатяш Л.В. – методист кабінету природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО; Гайналій Л.І. – завідувач кабінету природничо-математичних дисциплін  Закарпатського інституту ППО. «Роль і місце Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» та Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» в системі роботи з обдарованою молоддю».
 • Гребенюк М.К. – вчитель фізики гімназії м.Ужгорода. «До проблеми формування методологічних знань та їх використання у процесі вивчення фізики».

 

 • Зеленська Н.О. – завідувач РМК відділу освіти Тячівської РДА. «Поширення європейського досвіду у використанні комп’ютерних технологій».
 • Юр’єва Л.В. – викладач кафедри педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, аспірант. «Сучасні технології навчання та виховання учнів спеціального загальноосвітнього навчального закладу».

 

 • Мартин М.В. – завідувач Гандеровицької школи І ст. Мукачівського району. «Організація навчально-виховного процесу в школі з малою кількістю учнівського контингенту».
 • Губар М.І. – вчитель німецької мови Станівської ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівського району. «Взаємодія німецько-української лексики на матеріалі української  говірки сіл Гандеровиця, Станово, Лалово Мукачівського району».

 

 • Краєва О.А. – аспірантка інституту психології ім. Г.С.Костюка, практичний психолог ЗОШ І-ІІІ ст. №13 м.Бердянська. «Проблема подолання кризи ідентичності в підлітковому віці в сучасній психології».
 • Ньорба С.Ф. – методист Берегівського філіалу Закарпатського інституту ППО. «Формування мовленнєвої компетенції учнів на уроках української мови у школах з угорською мовою навчання».

 

 • Томеська О.М. – завідувач кабінету художньої культури, старший викладач кафедри методики і змісту соціокультурної освіти Рівненського обласного інституту ППО. «Педагогічні аспекти розвитку креативності вчителів образотворчого мистецтва».

 

                                                                                                               
Підбиття підсумків роботи
V  СЕКЦІЯ
АНДРАГОГІКА В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОСТІ

Керівники секції            –    доктор педагогічних наук,
професор   Староста В.І.;
–    кандидат педагогічних наук,
доцент Баяновська М.Р.;     
Секретар                            –    методист Шимон Ю.Ю.

Засідання
(Читальна зала, 15.10.2010 р., 1500–1800)

 • Староста В.І. – завідувач кафедри педагогіки ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор  педагогічних наук, професор. «Педагогічні погляди М.І.Пирогова щодо ролі вчителя в навчально-виховному процесі (до 200-річчя від дня народження)».

 

 • Баяновська М.Р. – завідувач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук, доцент. «Мобінг у соціально-психологічній сфері особистості».
 • Небесник І.І. – ректор Закарпатського художнього інституту, кандидат педагогічних наук, професор. «Розвиток освіти в Угорській Русі протягом другої половини ХVІІ – першої половини ХІХ ст. як складової  частини національної культури».

 

 • Комінарец І. – директор Інституту педагогіки і психології Пряшівського університету, доктор педагогічних наук, професор. «Розвиток андрагогічної науки в Словаччині».
 • Шебень В. ­– завідувач кафедри фізики, математики і техніки факультету гуманітарних і природничих наук Пряшівського університету, кандидат педагогічних наук, доктор філософії, доцент. «Інформаційно-комунікативні технології у педагогічному процесі ВНЗ Словаччини».

 

 • Басараб М.М. заступник директора з інформаційно-видавничої роботи, доцент кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту ППО, кандидат історичних наук. «Педагогічні вчення Августина Волошина».
 • Малець О.О. – старший викладач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту ППО, кандидат історичних наук. «Національні меншини Закарпаття на зламі століть (ХХ-ХХІ ст.)».

 

 • Шманько І.І. – доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту ППО, кандидат фізико-математичних наук. «Питання дидактики та методики у педагогічній спадщині О.Духновича і А.Волошина та їх вплив на вдосконалення навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі».
 • Лазар І.В. – завідувач кабінету школознавства, курсової підготовки, перспективного педагогічного досвіду Закарпатського інституту ППО. «Розвиток освіти в селі Гандеровиця Мукачівського району (на прикладі біографії О.О.Ромжі)».

 

 • Шимон Ю.Ю. – методист кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту ППО. «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії як ефективний засіб активізації пізнавальної діяльності учнів».
 • Балог В.І.  – вчитель Великолучківської ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівського району.  «Життєвий шлях Михайла Лучкая».

 

 • Ходанич Л.П. – доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук. «Культурно-освітня діяльність єпископа де Камеліса (1641-1706)».
 • Мішак В.М. – викладач кафедри  англійської філології та методики викладання іноземних мов Мукачівського державного університету. «Підготовка вчителів релігії в системі освіти Австрії».

 

 • Герцог Ю.В. – заступник директора Закарпатського                                          інституту ППО. «Регіональна модель забезпечення прав національних меншин на освіту».
 • Михайлик А.М. – викладач кафедри педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка. «Особливості становлення післядипломної педагогічної освіти в Австрії (кінець ХХ – початок ХХІ століть)».

 

 • Товчигречка Л.В. – викладач кафедри педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, аспірант. «Особливості розвитку вищої двомовної освіти США».
 • Береш К.Ю. – директор Паладь-Комарівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородського району. «Міжнародне партнерство як складова іміджу сучасної сільської школи».

 

 • Химинець А.А. – викладач гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету; вчитель Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №20. «Використання методу Едварда де Боно «Шести капелюхів мислення» на уроках світової літератури».
 • Сабов Н.В. – вчитель Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №20. «Концептуальні основи розвитку критичного мислення учнів на уроках світової літератури».

 

 • Кривов’яз О.О. – інженер І категорії хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». «Питання техніки безпеки під час проведення шкільного хімічного експерименту в педагогічній спадщині О.І.Астахова».
 • Луцьо С.А. – інженер кафедри органічної хімії хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», аспірант кафедри педагогіки і психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет». «Методи підготовки вчителів хімії в педагогічній спадщині О.І.Астахова».

 

 • Кузьма Б.І. – викладач Закарпатського художнього інституту. «Формування виховних ідеалів на основі традицій закарпатської художньої школи».
 • Боднар А.В. – викладач Ужгородського коледжу культури і мистецтв. «Соціально-психологічні аспекти конфлікту».

 

 • Розлуцька Г.М. – доцент кафедри педагогіки ДВНЗ «Ужгородський національний університет». «Формування полікультурної особистості в умовах національного ВНЗ».
 • Боротканич З.М. – пошукувач кафедри педагогіки ДВНЗ «Ужгородський національний університет». «Особливості системи освіти в  сучасній Німеччині».

 

 • Рущак О.В. – викладач Закарпатського художнього інституту, пошукувач кафедри графічного дизайну Львівської НАМ. «Ілюстративна графіка в оформленні педагогічних видань краю другої половини ХІХ – початку ХХ століття».
 • Сідун Л.Ю. – пошукувач кафедри педагогіки ДВНЗ «Ужгородський національний університет». «Порівняльний аналіз системи української та польської освіти».

 

 

Підбиття підсумків роботи

 

                                               

VІ КРУГЛИЙ СТІЛ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
(Актова зала, 16.10.2010 р., 1000–1300)

 

Керівники круглого столу:        –  доктор фізико-математичних наук,
професор Химинець В.В.;
–  доцент    Талапканич М.І.;

Секретар                                            –  кандидат фізико-математичних наук,

                                                             доцент    Грабовська Т.І.

В обговоренні доповідей та дискусії беруть участь учасники конференції, методисти Закарпатського інституту ППО, директори та вчителі ЗОШ І-ІІІ ст.  Закарпатської області. 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(Актова зала, 16.10.2010 р., 1400–1600)

 • Підбиття підсумків роботи конференції, виступи керівників секцій.

Загальна дискусія.

 • Прийняття рішень.
 • Закриття конференції.