Про актуальні завдання післядипломної педагогічної освіти на Закарпатті

У Національній стратегії розвитку освіти визначається багатоаспектність функцій і завдань післядипломної освіти.
Із доповіді директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації виокремлюється ціла низка завдань, які  покладаються на Інститути ППО.


Основними вважаємо:
-    удосконалення нормативно-правового забезпечення та розроблення стандартів системи післядипломної педагогічної освіти;
-  реалізацію сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти;
-   забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
Цього року досягнення Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відзначені двома золотими та двома срібними медалями, а також медаллю за кращий виставковий стенд. Та поряд з цим, Державною інспекцією навчальних закладів України, яка у червні 2013 року здійснювала перевірку діяльності нашої установи, виявлено низку недоліків. Тому цього навчального року ми розробили заходи з усунення зазначених недоліків і плануємо підняти діяльність інституту на якісно новий рівень через проведення науково-методичної роботи, вдосконалення структури інституту, яке наразі проводиться. Надіємося, що новостворена  кафедра менеджменту управління освітою та дві науково-дослідні лабораторії значно активізують своє співробітництво з педагогічними працівниками щодо забезпечення  результативності.
На числені пропозиції слухачів ми змінили підходи до курсової підготовки педагогічних працівників, а саме:
- визнано недоцільним проведення контрольних робіт, диктантів та інших  видів  контролю,  які  беруть  під  сумнів  фахову спроможність педагога;
- слухач має можливість вибрати один із варіантів запропонованого виду випускних робіт, перелік яких ви бачите на слайді. До речі, оцінки, які наразі не виставляються у свідоцтва про проходження курсової підготовки, а критерієм результативності за весь період навчання є оцінка "зараховано" або "не зараховано".
У 2013  році  з метою економії державних коштів  вперше у районах і
містах організовано навчання керівників навчальних та оздоровчих закладів області. Всього охоплено таким навчанням  2332 особи;
-  започатковано підготовку вчителів до викладання курсу «Сходинки до інформатики», проводилися семінари «Особливості навчання іноземної мови у початкових класах», активно працювали «Школа вчителів першого класу» та «Школа вчителів другого класу»;
- належна увага приділяється роботі з педагогами, які працюють з дітьми з особливими потребами;
- інститут реалізує  у межах наявної в області матеріальної бази ініціативу Міністерства щодо запровадження з 2013 року Уроку плавання. Вже перші сто працівників дошкільних установ та вчителів 1-4 класів у ході курсової перепідготовки мали змогу ознайомитися з методикою проведення уроків плавання та навичок долікарської допомоги.
Ми продовжуємо вдосконалення системи навчання педагогів у міжатестаційний період:
- з метою підвищення якості форм курсової підготовки з жовтня поточного року будуть змінені підходи щодо організації дистанційної форми навчання (демонстрація аплікаційної картки). Вже сьогодні вчитель може знайти відповідні матеріали на сайті Інституту, значна частина нових навчально-методичних розробок і порад для вчителя друкується на сторінках науково-методичного журналу «Освіта Закарпаття» та газети «Слово вчителя»;
- особливої уваги заслуговує залучення до навчання класних керівників, адже підвищення кваліфікації цієї категорії педагогів не передбачено ліцензією. Нами, першими серед інститутів післядипломної педагогічної освіти, розроблено та реалізовано функціональну модель он-лайн довідника класного керівника.
Не оминаємо ми навчанням і тих, кого цікавить дошкільна освіта. Тому вже сьогодні презентуємо новий створений нами сайт "Віртуальний дитячий заклад "Дивокрай". Педагогічний процес і навчання батьків у такому садку здійснюється дистанційно, засобами мережі Інтернет. Проект орієнтований на три основні групи відвідувачів: на дітей (розвивальні ігри, навчально-пізнавальні відеоролики та мультфільми, конкурси); на батьків (on-line консультації з виховання, раннього розвитку і освіти дітей, обмін досвідом); на педагогів (скарбничка дидактичного та сценарного матеріалу, авторські методики і розробки).
Постійно поліпшуються  умови навчання і побуту курсантів, зміцнюється матеріально-технічна база інституту. Так, вже обладнано 11 аудиторій для проведення занять з використанням мультимедійних засобів, створено ресурсний центр для вивчення іноземної мови, введено гуртожиток на 250 місць з комп'ютерним класом, відремонтовані нові приміщення, які створять комфортні умови для продуктивної праці, заплановано відкриття їдальні -- і все це, звичайно, завдяки належної фінансової підтримки  облдержадміністрації.
У планах інституту:
– змінити підходи до проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;
– забезпечити нормативно-правове підґрунтя з впровадження дослідно-експериментальної роботи з вивчення української мови як іноземної у  навчальних закладах з мовою національних меншин;
– створити тренінгові аудиторії, придбати апаратуру для проведення телемостів тощо, але, звичайно, перш за все надання якісних освітніх послуг залишається першочерговим завданням інституту.
Отож, ми чекаємо пропозицій від педагогічних працівників області, новостворених структурних підрозділів інституту.
Сподіваємося на співпрацю з управліннями (відділами) освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів і навчальних закладів.

Тетяна Палько,
директор Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти

завантажити презентацію до виступу