20 років з дня прийняття Конвенції ООН про права дтини

20 листопада міжнародне співтовариство відзначає 20 річницю з дня прийняття Конвенції про права дитини Генеральною Асамблеєю ООН

Ратифікувавши в 1991 році Конвенцію ООН про права дитини, Україна визнала свою відповідальність перед світовим співтовариством щодо забезпечення на своїй території всіх положень цього документа, підтвердила курс на підтримку загальнолюдських цінностей та розбудову демократичної держави.
За роки незалежності Україна досягла значних успіхів у сфері захисту прав дітей. Важливим моментом на цьому етапі стало прийняття Закону України «Про освіту» (1991 р.), який визначив право дітей на здобуття освіти в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і встановив основні засади державної політики у цій сфері (ст. 28 Конвенції).
Посилюючи увагу до прав дітей, держава забезпечує їх соціальний захист і підтримку ще з дошкільного віку, особливо дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Мережа дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності забезпечує реалізацію прав дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.
Значним здобутком є обов’язкова та безкоштовна повна загальна середня освіта в Україні. Держава також забезпечує право на вибір навчального закладу та навчання рідною мовою або ж вивчення рідної мови в державних і комунальних навчальних закладах.
Забезпечуються в Україні й права дітей на піклування з метою догляду за ними та їх захисту (ст. 25 Конвенції). Виконуючи Державну цільову соціальну програму реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Міністерство освіти і науки України координує діяльність органів управління освітою в частині забезпечення державної підтримки в одержанні освіти, медико-соціальної реабілітації зазначеної категорії з урахуванням їх індивідуальних здібностей, інтересів і можливостей. Такі діти здобувають освіту у загальноосвітніх навчальних закладах, в т.ч. у денних загальноосвітніх школах-інтернатах і школах-інтернатах і для дітей-сиріт. Для дітей з різними захворюваннями створені умови для навчання та всебічного розвитку в санаторних школах-інтернатах.
Забезпечуючи право дітей на інтеграцію в суспільство (ст. 23 Конвенції), в Україні розпочато реалізацію інклюзивної моделі навчання дітей з особливими потребами. Для задоволення освітніх потреб таких дітей функціонують 2,6 тис. дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу. У цих закладах понад 120,3 тис. дітей одночасно зі здобуттям дошкільної освіти проходять комплекс лікувально-реабілітаційних заходів у санаторних та спеціальних садках (групах). У загальноосвітні навчальні заклади інтегровано більше 100 тис. дітей з особливими освітніми потребами.
Спрямовуючи освіту дитини на розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей (ст. 29 Конвенції), в Україні створені правові засади забезпечення дітей позашкільною освітою. Позашкільна освіта здобувається дітьми в позаурочний та позанавчальний час у 1496 позашкільних навчальних закладах та інших навчальних закладах як центрах позашкільної освіти.
З метою сприяння соціальному, духовному, моральному благополуччю, всебічному здоровому розвитку дітей держава забезпечує їм безкоштовний доступ до національних духовних та історичних цінностей, досягнень світової культури (ст. 31 Конвенції). Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», діти-інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти з багатодітних родин мають право безкоштовно навчатися у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних класах.
Одним з позитивних зрушень у сфері освіти щодо реалізації права дитини на рівний доступ до вищої освіти стало впровадження зовнішнього незалежного оцінювання, яке покликане забезпечити об’єктивне оцінювання знань учнів і відсутність корупції під час вступу до вищих навчальних закладів.
Держава також забезпечує пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних і вищих навчальних закладів дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим категоріям дітей, які потребують соціального захисту, за умови наявності в них достатнього рівня підготовки. Учні державних професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному утриманні держави.
В Україні багато зроблено на державному рівні у сфері захисту прав дитини, проте ще залишаються питання, які потребують вирішення. Серед них – здобуття якісної освіти, зміцнення соціальної та виховної функції сім’ї у формуванні й розвитку духовних потреб дитини, протидія втягуванню дітей у злочинну діяльність, поширення соціальних проблем дорослих на дітей.