Національно-патріотичне виховання в школі

vuxov

Виховна робота школи – це система роботи, спрямована на виховання цілісної особистості учня, який має активну творчу й соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, вміє керувати своїм здоров’ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готовий до суспільного життя. Національно-патріотичне виховання є гармонійною складовою загального виховного процесу підростаючого покоління.
У 2015/2016 навчальному році національно-патріотичне виховання здійснюватиметься за новою Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Особливу роль у вихованні підростаючого покоління відіграє діяльність педагога-організатора, оскільки він є тим фахівцем, який забезпечує організаційно-масову та культурно-освітню роботу в школі, активне дозвілля та відпочинок дітей, діяльність дитячих і громадських організацій, об’єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.

У вересні в залі Мукачівської районної ради проведено засідання районного методоб’єднання педагогів-організаторів загальноосвітніх навчальних закладів. Інструктивно-методичний супровід засідання здійснювала Тулюк О.І., методист РМК. Коло питань, розглянутих на засіданні, охоплювали актуальні питання реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді у новому 2015/2016 навчальному році, особливостей організації виховної роботи в школі та організації учнівського самоврядування, а також ознайомлення з нормативними документами, які регламентують роботу педагога-організатора у 2015/2016 навчальному році.
З метою ефективної організації роботи методичного об’єднання педагогів-організаторів Варга О.П., голова РМО, проаналізувала роботу районного методоб’єднанння педагогів-організаторів за 2014/2015 навчальний рік та окреслила головні завдання на 2015/2016 навчальний рік.
На сучасному етапі розвитку України виникла необхідність переосмислення зробленого та здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді. У червні цього року Тулюк О.І., методист РМК, ознайомила учасників засідання з Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходами щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичними рекомендаціями щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Педагоги обмінялися досвідом роботи, поділилися власними стратегіями досягнення успіху. Тягур Н.В., педагог-організатор Лохівської ЗОШ І-ІІІ ст., розкрила особливості виховання патріотизму та активної громадянської позиції у школярів.
Роль педагога-організатора полягає в мудрому керівництві: у допомозі, пораді, співпраці. Це, звичайно, важливі завдання і одним із засобів і методів розв‘язання цих завдань є учнівське самоврядування, яке, забезпечуючи участь всіх школярів в управлінні справами колективу свого класу та школи, стає моделлю елементів дорослого життя, формою усвідомлення подальшої активної життєвої позиції. Відтак не виникає сумнівів, що самоврядування – це школа майбутніх лідерів держави. Про це говорила Биба М.Ю., педагог-організатор В.Лучківської ЗОШ І-ІІ ст., окреслюючи основні етапи моделі учнівського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу.
У світі інформаційних технологій важливе місце займає організація роботи шкільного сайту як ресурсу відкритого інформаційно-освітнього простору школи. Досвідом роботи зі шкільним сайтом поділилася Спачинська К.В., педагог-організатор Ракошинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Важливим моментом в організації праці педагога є складання робочого плану, який спрямовується на організаційне і методичне забезпечення виховного процесу. У ньому знаходить своє відображення і педагогічне керівництво учнівським самоврядуванням, і участь педагога-організатора в творчих групах, і план його самоосвіти. Про планування роботи педагога-організатора розповіла Завітфолуші О.А., педагог-організатор В.Коропецької ЗОШ І-ІІІ ст. З методикою проведення масових заходів у загальноосвітніх навчальних закладах ознайомила учасників засідання Масалова М.І., педагог-організатор Кольчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Засідання районного методоб’єднання є дієвим чинником, що забезпечує процес цілеспрямованого безперервного вдосконалення професійних знань, умінь та навичок педагогів-організаторів загальноосвітніх навчальних закладів району, і необхідною умовою їх ефективної роботи в сучасних умовах.

Олеся Гузинець,
методист РМК
відділу освіти Мукачівської
райдержадміністрації