САГАРДА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

 

alt
До 80-річчя від дня народження відомого науковця, педагога вищої школи

Вчитель учителів…Так тепло називали Володимира Васильовича поміж собою його аспіранти. Професор Сагарда В.В. – особистість неординарна багатогранна.

Народився у 1933 р. в с.Кулішівка Градизького району на Полтавщині, доктор педагогічних наук, професор. На вигляд простий сільський хлопець, закінчивши в 1950 році, середню школу, вступив до Черкаського державного педагогічного інституту після закінчення якого в 1954 році, отримав направлення на Закарпаття.

 

Тут, на теренах Срібної Землі, Володимир Васильович розпочав свою педагогічну діяльність у Хустській СШ, згодом директорував у Нижнєбистрянській школі-інтернаті, працював в органах народної освіти, заступником директора середніх шкіл № 3 і № 5 в Ужгороді.

З 1966 року пов’язує своє життя з викладацькою діяльністю - підготовкою педагогічних кадрів в Ужгородському державному університеті: старший викладач кафедри педагогіки і психології, заступник декана фізичного факультету, доцент кафедри мікроелектроніки. У 1972 році захищає в Києві кандидатську дисертацію на тему «Методика вивчення оптики на рівні сучасних наукових уявлень», а у 1992 – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Система підготовки педагогів в умовах університетської освіти».

У 1987 році на конкурсній основі обирається на посаду завідувача кафедри педагогіки і психології УжНУ, оновлює стиль діяльності співробітництва з іншими кафедрами та ВНЗ (Сегедським університетом, Ніредьгазьким педінститутом Угорщини та Пряшівським університетом Словаччини), орієнтує роботу кафедри на вдосконалення психолого-педагогічної підготовки студентів - майбутніх учителів, проводить роботу на опанування студентами другої спеціальності (практичного психолога).

Очолювана ним кафедра педагогіки і психології та й особисто вчений-педагог багато років поспіль співпрацював із Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти: професор Сагарда В.В. читав лекції з методики викладання фізики в загальноосвітній школі, актуальних питань педагогіки та психології для різних категорій вчителів, котрі проходили курси підвищення кваліфікації в ЗІППО, виступав на науково-методичних семінарах та конференціях, що проводили різні підрозділи інституту, розробив навчальну програму «Риторика» і викладав цей предмет у ліцеї м. Мукачева. Автор цієї публікації мала щастя побувати на цих уроках у досвідченого педагога, адміністрації загальноосвітніх шкіл області неодноразово запрошували вченого на семінари-практикуми.

Володимир Васильович – автор більше 300 наукових праць, в тому числі монографій, підручників, посібників, брошур, методичних рекомендацій, зокрема «Теорія і практика профорієнтаційної діяльності педагога» (2000), «Соціально-правові психологічної служби в системі освіти» (2000), «Психологічна служба в школі. Навчальний посібник». – Ужгород: УжДУ, 1994 ( співавт. І.В. Козубовська, Ю.А.Прокопович, Е.О.Афанасенко), «Актуальні питання діяльності шкільного психолога. Посібник». - Ужгород: УжДУ, 1994 ( співавт. І.М. Різак, В.А.Башкірєв, В.В. Гомоннай, І.В. Козубовська та ін..), «Підготовка і діяльність шкільних психологів. Посібник». – Ужгород: УжДУ, 1995 (співавт. І.В. Козубовська, В.В. Гомоннай, Ю.А. Прокопович та ін.), «Соціально-правові основи діяльності психологічної служби в системі освіти. Навчально-методичний посібник». – Ужгород: УжДУ, 2000. (співавт. І.В. Козубовська, Ю.А. Прокопович, О.В.Дорогіна, М.М.Дідик, Н.А.Зобенько, В.В.Керецман), «Освітньо-виховні проблеми національних меншин Закарпаття», - Ужгород: УжНУ, 2000 (співавт. М.Ю.Токар, В.С. Фернега), «Дистанційне навчання в системі освіти». Ужгород: УжНУ, 2002 ( співавт. І.В. Козубовська, О.П. Пічкар),

Під керівництвом професора В.В.Сагарди підготовлено 7 кандидатів наук і одного доктора наук. Вчений, досвідчений педагог вищої школи очолював філіал науково-методичного центру середньої освіти МОН України, який було відкрито при кафедрі педагогіки і психології. Володимир Васильович - організатор багатьох всеукраїнських науково-практичних конференцій. Отримав 2 авторських свідоцтва, 3 патенти на винаходи та підтвердження на близько 20 раціональних пропозицій в галузі педагогічної науки і практики.

За досягнуті успіхи в розвитку вітчизняної педагогічної і фізичної наук нагороджений Почесною відзнакою Президента України за сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток, зміцнення української держави (2000). У 1962 році вченому присвоєно Відмінника народної освіти, а в 1984 році його заслуги відзначено медаллю «Ветеран праці», медаллю «А.С.Макаренка», срібною медаллю «ВДНГ СССР».

Про науково-педагогічний внесок у розвиток , зокрема вищої школи та української освіти, різні її ланки мовиться у книзі «Педагогічна освіта на Закарпатті»( Ужгород: Гражда, 2003. – С. 97-105) авторів - Гомонная В.В., Росула В.В., Ходанича П. М.

Відомий вчений, педагог відійшов у вічність 1 грудня 2006 році. Похований в місті Ужгороді.

Добрий спомин про професора Сагарду Володимира Васильовича завжди буде жити в продовжувачах, розпочатих ним творчих пошуках, його послідовниках – науковцях.

У колі науковців-педагогів він вирізнявся широким спектром проблем дослідження в різних сферах шкільної та народної педагогіки, педагогіки вищої школи. Він завжди був генератором новаторських ідей. До прикладу, на початку 90-х рр. ХХ-го століття. Володимир Васильович розробив систему професійного відбору студентів вищих навчальних закладів, котрі в майбутньому займатимуться педагогічною діяльністю.

Джерельні приписи:

Гомоннай В.В., Росул В.В., Ходанич П.М. Сагарда Володимир Васильович/ Василь Гомоннай, Василь Росул, Петро Ходанич// Педагогічна освіта на Закарпатті. – Ужгород: Гражда, 2003. – с. 97-105.

Бедь В.В., Ганич М.М., Довганич О.Д., Комендар В.І., Мешко І.М. Стецяк І.П., Хланта І.В., Худанич В.І., Сагарда Володимир Васильович/ Ходанич П.М.// Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття.- Ужгород: Видавництво «Гражда», 2007. – С.293.

Баяновська М.Р., Сагарда В.В. До питання підготовки вчителя національної школи / Марія Баяновська, Володимир Сагарда // Учитель національної школи. – Ч.1. – Тернопіль, 1991. – С.188-189.

Баяновська М.Р., Сагарда В.В. Формирование эстетического отношения к искусству в детских творческих коллективах / Мария Баяновская, Владимир Сагарда // Формирование эстетического отношения к искусству: в 6-ти. – Москва, 1991. – С.187-190.

Сагарда В.В., І.В.Козубовська, Ю.А.Прокопович, Е.О.Афанасенко. Психологічна служба в школі. Навчальний посібник. – Ужгород: УжДУ, 1994.

Сагарда В.В., І.М. Різак, В.А.Башкірєв, В.В. Гомоннай, І.В. Козубовська та ін.

Актуальні питання діяльності шкільного психолога. Посібник. - Ужгород: УжДУ, 1994.

Сагарда В.В., І.В. Козубовська, В.В. Гомоннай, Ю.А. Прокопович та ін.

Підготовка і діяльність шкільних психологів. Посібник. – Ужгород: УжДУ, 1995.

Сагарда В.В., Гунда Г.В. Інновації у підготовці фахівців в умовах класичного університету . – Ужгород, 2000.

 

Сагарда В.В., І.В.Козубовська, М.В.Опачко, М.М.Дідик, В.А.Горват Профорієнтаційна робота з молоддю: професія соціальний працівник. – Ужгород: УжНУ, 2002.