Про внесения змiн до наказу департаменту освiти i науки облдержадмiнiстрацiї 03.10.2018 № 225 "Про проведения І, ІІ, ІІІ етапiв Всеукраїнських учнiвських олiмпiад з навчальних предметiв у 2018/2019 навчальному роцi"

Переглянути документ