Стартує другий (регіональний) тур всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2021” у номінаціях: „Керівник закладу освіти”, „Математика”, „Трудове навчання”, „Українська мова та література”

konkurs uchytel rokuПроводитиметься 15 січня – 11 лютого 2021 року (відбірковий етап – дистанційна форма проведення, фінальний етап – очна форма проведення) на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти та закладів освіти м. Ужгород: 15 січня 2021 року – 930 – 1200 – засідання журі другого (регіонального) туру Конкурсу у номінаціях „Керівник закладу освіти”, „Математика”, „Трудове навчання”, „Українська мова та література” (відбувається дистанційно на платформі ZOOM, посилання надсилається на емейли членів журі напередодні).

Журі Конкурсу:

уточнює, конкретизує, доповнює орієнтовні критерії оцінювання конкурсних випробувань та встановлює максимальну кількість балів за кожний критерій;

визначає пріоритетні конкурсні випробування відбіркового/фінального етапів другого (регіонального) туру Конкурсу;

ознайомлює учасників Конкурсу з критеріями оцінювання не пізніше ніж за два тижні до проведення конкурсних випробувань (інформація надсилається на емейли конкурсантів до 21.01.2021);

теми, завдання, питанняконкурсних випробувань визначаються головою журі, який забезпечує секретність завдань конкурсних випробувань до моменту їх оприлюднення.

Конкурсні випробування другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2021” проводитимуться 4 – 5 лютого 2021 року – відбірковий етап (дистанційно), 10 – 11 лютого 2021 року – фінальний етап (очно):

за умовами визначеними листом Міністерства освіти і науки Українивід 18.08.2020 № 1/9-449 „Про умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2021”;

відповідно до Примірного порядку організації та проведення другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2021”, затвердженого наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 22.10.2020 № 147 „Про утворення зон для проведення першого (зонального) та організацію другого (регіонального) турів всеукраїнськогоконкурсу „Учитель року – 2021”.