Про перелiк освiтнiх програм, що пройшли апробацiю в межах дослiдно-експериментальної роботи всеукраїнського рiвня

Переглянути документ