На допомогу вчителю іноземної мови

Адміністратор на уроці іноземної мови

Олеся Рацюк, Мар’яна Тріфан
Адміністратор на уроці іноземної мови. Методичні рекомендації.
Методичні рекомендації дають можливість адміністрації загальноосвітнього навчального закладу зорієнтуватися у великій кількості інформації, яка стосується процесу викладання іноземних мов, планування та аналізу уроку іноземної мови, ведення шкільної документації з предмету, принципів розробки занять у сучасних умовах трансформації іншомовної освіти згідно Державного стандарту та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти та оснащення сучасного кабінету іноземної мови.
завантажити файл

Профільне навчання іноземної мови: стан і перспективи

Іноземна мова як навчальний предмет сприяє профілізації навчально-виховного процесу за будь-яким напрямом, оскільки вона дозволяє реалізувати міжпредметні зв’язки, інтегруючи зміст різних шкільних дисциплін. Взаємопроникнення і взаємодія змісту різних дисциплін та іноземної мови як навчального предмету виявляється в тому, що знання з інших дисциплін, які передаються за допомогою іноземної мови, слугують засобом для оволодіння нею, і іноземна мова, в свою чергу, є засобом для отримання цих знань.

Профільне навчання іноземної мови: стан і перспективи

Буксар І.О.методист кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін ЗІППО;
Рацюк О.І, методист кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін ЗІППО;
Тріфан М.С.методист кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін ЗІППО