Моніторинг якості підручників

Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення моніторингового дослідження якості підручників для 2-го та 5-го класів

Моніторингове дослідження проводиться відповідно п. 2.2 наказу МОН України від 30.05.2013 № 645 «Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для ЗНЗ у 2013/2014 - 2014/2015 навчальних роках» та листа ІІТЗО від 24.03.2015 № 14.1/10-477 «Про проведення моніторингового дослідження якості підручників для 2-го та 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів».
Метою дослідження є визначення якості підручників та відбір таких видань, які найкраще сприяють формуванню особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів до навчально-виховного процесу. Дослідження спрямоване на з’ясування суспільної та педагогічної думки стосовно якості структури, змісту, рівня науковості та доступності, виховного впливу на учнів навчального матеріалу підручників, рекомендованих МОН України.
Моніторингове дослідження здійснюється методом анкетування вчителів 2-х та 5-х класів та батьків учнів 2-х  та 5-х класів (додатки 2, 3).
Точність отриманих результатів анкетування залежить від об’єктивності та відвертості відповідей респондентів, чіткої організації й оперативності процедури збору, обробки та відправки інформації.
Відповідальним за проведення дослідження в області є представник інституту післядипломної педагогічної освіти – обласний координатор моніторингового дослідження- Турок Катерина Юріївна (тел.0508849243; ел. скринька Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ).
Звертаємо увагу на правила заповнення анкет: кожен із показників якості (параметрів), що характеризує якість підручника, потрібно оцінити за 11-ти бальною шкалою (від 0 до 10). Для цього слід поставити знак «+» проти бала, якому, на думку вчителя, відповідає кожен із показників якості підручника. Бал «0» ставиться, якщо вчитель вважає, що у підручнику взагалі відсутній такий показник якості і він не реалізується в навчанні. Бал «1» ставиться, якщо в підручнику наявні лише окремі моменти (елементи) відповідного параметра, тобто ступінь його реалізації в межах основних структурних одиниць навчального предмета (темах) мінімальний. Бал «10» ставиться, якщо даний показник якості, на думку респондента, послідовно, систематично, повно реалізується в навчальному матеріалі підручника. Бали 2-9 ставляться залежно від повноти реалізації показників якості підручника (це визначається суб’єктивно кожним учителем).
На три запитання, уміщених у другій частині анкети, учитель відповідає «так» або «ні». У випадках, коли респондент має конкретні зауваження чи побажання до параметрів навчальної книги, він фіксує їх у відкритій частині анкети.
Анкета для батьків учнів складається з двох частин. У першій частині респонденти відповідають на запитання «так», «ні», «частково» (інколи), у другій (відкритій) частині батьки учнів у вільній формі висловлюють свої побажання щодо поліпшення якості навчальних книг.     
При проведенні в області моніторингового дослідження, необхідно дотримуватися таких правил:
1. У анкетуванні щодо якості кожного підручника беруть участь 50 учителів (15 осіб, що проживають у сільської місцевості, та 35 - що проживають у містах). Кожен учитель залучає до опитування 5 батьків учнів з різним рівнем успішності. Тобто в анкетуванні щодо кожного підручника для 2-го класу в області повинні взяти участь 50 учителів і 250 батьків учнів. У анкетуванні щодо якості підручників для шкіл з навчанням мовою національних меншин (румунською, угорською, польською, молдовською) беруть участь усі вчителі, що працюють за такими підручниками в області. Кожен учитель залучає до опитування по 5 батьків учнів.

Завантажити анкети, списки та інші додатки