Про міжнародний іспит із загальної англійської мови

13 листопада 2021 року в авторизованому центрі тестування 87321 у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти пройшов міжнародний іспит із загальної англійської мови для підтвердження рівня володіння мовою. Іспит визначає наскільки комфортно людина почувалася б в англомовному середовищі: як добре розуміла би носіїв мови та висловлювала власні думки. На іспиті перевіряються навички аудіювання, говоріння, читання та письма. Учасники іспиту демонструють уміння використовувати англійську мову у контексті, наближеному до реального життя.
Письмова та усна частини іспиту перевіряються та оцінюються квалiфiкованими екзаменаторами у Великій Британії. Всi рiвнi екзамену Pearson English International Certificate відповідають Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (Common European Framework — CEFR) та мають акредитацiю Ofqual, Велика Британiя (державна організацiя, яка контролює та регулює стандарти i якiсть іспитів).
Усна частина іспиту відбувається у діалозі із сертифікованим екзаменатором, записується на аудіо носії та відсилається у Лондон. Перевірка та оцінка усної та письмової частин здійснюється у Великій Британії.