Відбулося обговорення проєкту Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти

virt 1З метою реалізації Державного стандарту базової середньої освіти МОН розробило проєкт Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, який зараз проходить стадію громадського обговорення.
Учителі іноземної мови Закарпаття, як і вся педагогічна спільнота України, також долучилося до обговорення і 20 січня 2021 року у режимі відео конференції активно дискутувала з приводу вивчення іноземних мов у 5-9 класах НУШ.

До заходу долучилося майже 100 осіб – слухачі курсів підвищення кваліфікації вчителів англійської та французької мов, заступники директорів з іноземної мови закладів загальної середньої освіти з поглибленим вивченням іноземних мов, педагоги, котрим не байдужа подальша доля розвитку іншомовної освіти України.
У ході обговорення було проаналізовано два варіанти типових навчальних планів:для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою; та для закладів загальної середньої освіти, в яких є класи (групи) з навчанням мовою корінного народу або національної меншини поряд з державною мовою й закладів загальної середньої освіти, в яких є класи (групи) з навчанням українською мовою та вивченням мови корінного народу або національної меншини, проаналізовано також години, які виділено на вивчення іноземної мови. Це призвело до усвідомлення вчителями тих викликів і проблем, які постають перед сучасною школою, зокрема у вивченні іноземної мови.
Відомо, що однією із ключових компетентностей сучасної людини є володіння іноземною мовою. Сьогодні це вже не просто навчальний предмет у школі, а життєве уміння. Згідно з програмою, володіння іноземною мовою – це не знання сукупності правил і граматичних конструкцій, а уміння використовувати мову в повсякденному житті. Таке зміщення акценту збігається із сучасною тенденцією – компетентнісним підходом до навчального процесу, за яким спілкування іноземною мовою є однією з десяти ключових компетентностей людини XXI століття.
Багаточисленні дослідження відомих Європейських університетів та організацій свідчать, що чим вищий рівень володіння мовою, тим більше часу потрібно для просування від рівня до рівня. Зазначимо, що рівні володіння мовою, дескриптори мовленнєвих умінь та очікувані результати учіння, описані у Державному стандарті та узгоджуються із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. У програмі чітко визначено, що на кінець 6-го класу наші учні досягають рівня А2, на кінець 9-го класу – рівня В1.
Кембрідж, зокрема, пропонує наступну модель розподілу навчальних годин (1 година = 60 хвилин): від 0 до А1 – 200 год, від А1 до А2 – 230 год, від А2 до В1 – 250 год. Отже, на вивчення іноземної мови у 5 – 9 класах потрібно 480 годин. У перерахунку на 45-хвилинні уроки (академічні години) це становить 640 годин, 128 годин на рік або 3,6 години на тиждень. Враховуючи необхідність проведення вступних, узагальнюючих та підсумкових уроків, а також зважаючи на те, що певна кількість годин може бути втраченою через свята, карантин та інші чинники, оптимальною кількістю годин на опанування іноземної мови у 5 – 9 класах є 4 години на тиждень. І це той мінімум, при якому ми можемо говорити про якісне навчання та підготовку до іспитів.
Доцільним було би також переглянути положення про поділ класів на групи, адже сьогодні поділ здійснюється тільки за наявності 28і більше учнів у класі.
Невизначеним і незрозумілим залишається у Проєкті і питання другої іноземної мови, оскільки предмет не входить до числа обов’язкових, а пропонується як альтернативний серед інтегрованих курсів, що може вивчатися за рахунок годин, виділених на вивчення інших предметів мовно-літературної галузі (Типовий навчальний план для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (додаток 3), тоді як у Типовому навчальному плані для 5-9 класів з навчанням мовою корінного народу або національної меншини поряд з державною мовою чи з навчанням українською мовою та вивченням мови корінного народу або національної меншини (додаток 4), цей предмет (друга іноземна мова) займає місце серед альтернативних предметів разом з іноземною мовою (основною).
Все це може призвести до зниження рівня викладання та вивчення іноземних мов, втрати вже досягнутих надбань.

virt 3 virt 4