Практичний семінар учителів німецької філології

З 29 жовтня до 2 листопада 2013 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти проводився семінар для вчителів німецької мови Закарпаття за участю лекторів Гете-інституту м. Києва Тобіаса Фогеля та Олени Ковальчук. У семінарі взяли участь 20 учителів німецької мови шкіл області.

Основна тематика семінару:
робота з лексикою та методи пояснення значень слів;
лексичні вправи та стратегії запам’ятовування слів;
навчання аудіювання та читання;
підготовка до іспитів рівня А1-В2;
-  проекти Гете-Інституту по іспитам рівня А1-В2.
Основна мета вивчення іноземної мови в школі – формування комунікативної компетенції. Комунікативний підхід направлений на навчання спілкування й формування здібностей до міжкультурної взаємодії.
Під час роботи семінару-практикуму вчителі навчались:
- застосовувати інноваційні процеси в організації вивчення іноземних мов;
- добирати форми і методи організації навчальної діяльності, які оптимально відповідають поставленій меті розвитку особистості;
- ширше використовувати нові інформаційні технології, підходи до процесу навчання під час формування і розвитку комунікативної культури школярів, практичного опанування іноземною мовою;
- забезпечувати індивідуалізацію й диференціацію навчання, застосовуючи сучасні педагогічні технології: навчання у співпраці, проектну методику, нові інформаційні технології, Інтернет-ресурси з метою реалізації особистісно-орієнтованого підходу в навчанні;
- практикувати роботу з комп’ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови;
- створювати реальні, справжні, життєві ситуації під час навчання на уроці іноземної мови, тобто створювати принцип автентичності;
- сприяти розвитку активного, самостійного мислення учнів, розвивати творчість, пізнавальну діяльність, використовуючи метод проектів;
Учителі ознайомилися з навчальними стратегіями та сучасними методами викладання лексики, граматики читання та аудіювання. Також педагоги мали змогу поспілкуватися з носієм німецької мови та поринути у німецькомовне середовище.
Великий інтерес і пожвавлення в роботі викликало застосування ІКТ (пісні, відеофільми, ігрові методи тощо), що в майбутньому використовуватимуться на шкільних заняттях.
Олена Ковальчук ознайомила учасників семінару з пілотним проектом Міністерства освіти України та Гете-інституту з підготовки до іспитів рівня А1-А2, В1-В2 для шкіл України згідно з концепцією мовного стандарту європейських країн.
Завдяки креативному підходу керівників семінару, учителі німецької мови змогли вдосконалити свої фахові знання і підвищити професійну майстерність.
Усі учасники отримали навчальні матеріали, а згодом матимуть сертифікати, підписані Ґете-інститутом та Міністерством освіти і науки України.