Стаціонарна форма навчання

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТУТ
(реєстрацію відкрито до 08.11.19)

Термін вхідного тестування –
до 08.11.19 16.00.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації обирають індивідуально, з урахуванням фаху, питання (тему), над якими будуть працювати. Результати проведеної упродовж тижня самостійної роботи надсилаються на відповідні електронні адреси кабінетів ЗІППО. Серед матеріалів:
1. Обрана тема випускної роботи.
2. Тези учасника конференції з обміну досвідом.
3. Відповідь на питання комплексного іспиту.
4. План-конспект двох уроків (занять).

Навчально-тематичнi плани i програми курсів підвищення кваліфікації (стаціонарна форма навчання)

Керівники закладів загальної середньої освіти
директори
заступники директорів з навчально-виховної роботи
заступники директорів з виховної роботи
резерв керівних кадрів

Суспільно-гуманітарні дисципліни:
українська мова та література;
зарубіжна література;
російська мова і література;
іноземні мови;
румунська мова та література;
угорська мова та література;
історія;
правознавство;
українська мова та література для шкіл з мовами навчання національних меншин.

Природничо-математичні дисципліни:
математика;
біологія;
хімія;
географія;
економіка;
фізика;
інформатика;
основи здоров’я.

Дошкільна та початкова освіта:
дошкільна освіта;
початкова освіта;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які навчатимуть учнівперших класів у 2018/2019 і 2019/2020 н.р.

Художньо-естетичні дисципліни, трудове та фізичне виховання:
музичного мистецтва;
образотворчого мистецтва;
етика;
художня культура;
основи християнської етики;
трудове навчання;
фізична культура;
предмет ,,Захист Вітчизни”.

Виховна та позашкільна освіта:
педагоги-організатори;
шкільні бібліотекарі;
вихователі ЗОШ-інтернатів та ГПД;
керівники гуртків закладів позашкільної освіти;
методисти закладів позашкільної освіти;
викладачі спецдисциплін закладів професійно-технічної освіти.

Практична психологія та інклюзивна освіта:
практичні психологи та соціальні педагоги;
учителі-логопеди;
учителі-дефектологи;
інклюзивна освіта.

Вимоги до форми, структури та змісту випускної роботи слухача курсів підвищення кваліфікації

Випускна робота - це вид методичної роботи педагога, яка відображає певний рівень його професійної компетентності, містить результати педагогічного пошуку. Випускну роботу виконує кожен слухач курсів. Формами випускної роботи можуть бути:

авторський проект;
творча робота;
методичний комплект (тематичні розробки навчальних і виховних занять, сценарії проведення виховних справ);
система завдань розвивального характеру;

Навчальними планами підвищення кваліфікації педагогічних кадрів перед­ба­чено виконання кожним слухачем курсів випускної роботи

Випускна робота – це результат самостійної навчальної діяльності слу­ха­ча курсів підвищення кваліфікації, у процесі якої він узагальнює, оновлює та роз­ширює набуті теоретичні знання, удосконалює свої практичні вміння з об­ра­ної теми, впроваджує інноваційні педагогічні та виробничі технології, набуває до­свіду дослідницько-творчої роботи, обґрунтовує модель власної діяльності, її ре­зультативність тощо.
Випускна робота виконується безпосередньо протягом курсової пере­під­го­тов­ки або в міжкурсовий період.