Стаціонарна форма навчання

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

УВАГА! Щоб пройти вхідне тестування, потрібне КОДОВЕ СЛОВО, яке Ви отримаєте в керівника курсів. Термін вхідного тестування –
до 12 квітня 15.00.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації обирають індивідуально, з урахуванням фаху, питання (тему), над якими будуть працювати. Результати проведеної упродовж тижня самостійної роботи надсилаються на відповідні електронні адреси кабінетів ЗІППО. Серед матеріалів:
1. Обрана тема випускної роботи.
2. Тези учасника конференції з обміну досвідом.
3. Відповідь на питання комплексного іспиту.
4. План-конспект двох уроків (занять).

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНI ПЛАНИ I ПРОГРАМИ Курсів підвищення кваліфікації за стаціонарними формами навчання

Суспільно-гуманітарних дисциплін:
української мови та літератури;
світової літератури;
російської мови і літератури;
іноземних мов;
румунської мови та літератури;
угорської мови та літератури;
історії;
правознавства;
етики;
художня культура,
основи християнської етики,
української мови та літератури для шкіл з мовами навчання національних меншин;

Природничо-математичних дисциплін:
математики;
біології,
хімії;
географії;
економіки;
фізики;
інформатики;
основ здоров’я.

Виховної роботи:
педагогів-організаторів;
трудового навчання;
фізичної культури;
предмету ,,Захист Вітчизни”;
вихователів ЗОШ-інтернатів та ГПД;
музичного мистецтва;
образотворчого мистецтва;
логопедів;
керівників гуртків позашкільних закладів.
Методисти позішкільних навчальних закладів.

Керівників навчально-виховних закладів
Директори.
Заступники директорів.
Заступники з виховної роботи.
Резерв керівних кадрів.

Початкової та дошкільної освіти:
початкових класів;
вихователів дошкільних закладів.

Бібліотекарів.
Дефектологи.
Інклюзія.
Психологи.
ПТНЗ.

Вимоги до форми, структури та змісту випускної роботи слухача курсів підвищення кваліфікації

Випускна робота - це вид методичної роботи педагога, яка відображає певний рівень його професійної компетентності, містить результати педагогічного пошуку. Випускну роботу виконує кожен слухач курсів. Формами випускної роботи можуть бути:

авторський проект;
творча робота;
методичний комплект (тематичні розробки навчальних і виховних занять, сценарії проведення виховних справ);
система завдань розвивального характеру;

Навчальними планами підвищення кваліфікації педагогічних кадрів перед­ба­чено виконання кожним слухачем курсів випускної роботи

Випускна робота – це результат самостійної навчальної діяльності слу­ха­ча курсів підвищення кваліфікації, у процесі якої він узагальнює, оновлює та роз­ширює набуті теоретичні знання, удосконалює свої практичні вміння з об­ра­ної теми, впроваджує інноваційні педагогічні та виробничі технології, набуває до­свіду дослідницько-творчої роботи, обґрунтовує модель власної діяльності, її ре­зультативність тощо.
Випускна робота виконується безпосередньо протягом курсової пере­під­го­тов­ки або в міжкурсовий період.