Очно-заочна форма навчання

Вимоги до форми, структури та змісту випускної роботи слухача курсів підвищення кваліфікації

Випускна робота - це вид методичної роботи педагога, яка відображає певний рівень його професійної компетентності, містить результати педагогічного пошуку. Випускну роботу виконує кожен слухач курсів. Формами випускної роботи можуть бути:

авторський проект;
творча робота;
методичний комплект (тематичні розробки навчальних і виховних занять, сценарії проведення виховних справ);
система завдань розвивального характеру;

Навчальними планами підвищення кваліфікації педагогічних кадрів перед­ба­чено виконання кожним слухачем курсів випускної роботи

Випускна робота – це результат самостійної навчальної діяльності слу­ха­ча курсів підвищення кваліфікації, у процесі якої він узагальнює, оновлює та роз­ширює набуті теоретичні знання, удосконалює свої практичні вміння з об­ра­ної теми, впроваджує інноваційні педагогічні та виробничі технології, набуває до­свіду дослідницько-творчої роботи, обґрунтовує модель власної діяльності, її ре­зультативність тощо.
Випускна робота виконується безпосередньо протягом курсової пере­під­го­тов­ки або в міжкурсовий період.