Загальні матеріали

Вітчизняні та зарубіжні школи гуманістичного виховання та їхній вплив на організацію практики моральних вчинків дитини

Постановка проблеми. Третє  тисячо­ліття висунуло перед людством сер­йозні виклики в усіх сферах життєдіяльності. Особливо гостро постають завдання оновлення цілей, змісту, форм і методів виховної  діяльності різних соціально-освітніх інституцій, оскільки саме в дитячих і молодіжних середовищах спостерігаються негативні поведінкові прояви насилля як фізичного, так і психо-емоційного, моббінгу, безкультур'я (мовленнєвого і пове­дінкового)  тощо.

Особливості творчої методичної діяльності вчителя літератури

Децик Г.Д.методист кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін ЗІППО;
Ребрик Н.Й.кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін ЗІППО

Світ дидактики та її джерела

Зимомря М.І. доктор філологічних наук, професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
Баяновська М.Р.кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін ЗІППО