Публікації викладачів

Учений, педагог-новатор, гуманіст, мислитель (до 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського)

sem 14

Ми живемо в незалежній Україні в часи реформування загальної середньої освіти – розбудови Нової української школи на засадах демократії, гуманізму, уваги до особистості дитини, учня, вчителя, людини.