Новини

З присвятою Карпатській Україні та Андрію Патрусу-Карпатському

est 3

Вже традиційними в ЗІППО стали обласні науково-практичні конференції, присвячені краєзнавчим датам та визначним подіям. Цьогоріч 78 річниця Карпатської України співпала зі 100-літтям від дня народження Андрія Патруса-Карпатського – одного з активних учасників національних змагань закарпатських українців у 1938-1939 рр., а згодом – в’язня ГУЛАГу, чиє поетичне слово явило нову сторінку української нескореної поезії. У Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти 15 березня цього року обласна науково-практична конференція „Новітня українська література на Закарпатті і виховання національно свідомої особистості. До 100-ліття з дня народження поета Андрія Патруса-Карпатського та 78 річниці Карпатської України” розглядала кілька важливих для нашого часу питань, зокрема формування національно свідомої особистості засобами літератури й історії рідного краю.

Духовно-естетичний розвиток особистості у контексті євроінтеграційних процесів

1

Сучасний світ переживає гострі проблеми духовно-морального та історико-культурного розвитку. Визначальна роль у їх розв’язанні належить освіті, яка закладає духовний фундамент у формуванні особистості, а в ній – педагогові. Без сумніву, що від рівня духовного розвитку вчителя значною мірою залежить духовне здоров'я нації, її прогресивний поступ. Педагог своєю діяльністю покликаний одухотворювати, гуманізувати та естетизувати внутрішній світ молоді, утверджуючи ідеали Істини, Добра і Краси. Саме ці питання порушувалися на ІІІ Міжрегіональній онлайн-конференції «Духовно-естетичний розвиток особистості у контексті євроінтеграційних процесів» 5 грудня в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти, проведеній на пошану професора кафедри германських мов і перекладознавства Дрогобицького педагогічного університету ім. І. Франка, доктора філологічних наук, професора, академіка АН вищої школи України Зимомрі Миколи Івановича.

Християнська етика: досвід, проблеми, перспективи у контексті нової української школи

etyka 5

Днями кафедра суспільно-гуманітарних та етико-естетичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освітипровела ХІІ Обласний науково-методичний семінар «Християнська етика: досвід, проблеми, перспективи». У його роботі взяли участь: науково-педагогічні та педагогічні працівники Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, Інституту еколого-релігійних студій ДВНЗ „Ужгородський національний університет” Карпатського університету, працівники Центру національних меншин обласної державної адміністрації, учителі християнської етики, учителі музичного мистецтва, педагоги-організатори, практичні психологи, духовенство області, митці, працівники Закарпатського краєзнавчого музею імені Теодора Легоцького.

Духовні провідники Закарпаття ХХ – ХХІ століття: ціннісні орієнтації для майбутнього

IMG 3223

15 червня в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася ІІ Обласна науково-методична конференція „Духовні провідники Закарпаття ХХ – ХХІ століття: ціннісні орієнтації для майбутнього”, яку організувала та провела кафедра суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти.

Краєзнавство у формуванні особистості

kraj 1

У квітні на кафедрі суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся IV регіональний міжвузівський науково-методичний семінар „Використання краєзнавчих матеріалів у процесі викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах”.

„Великодня краса” — одна з форм формування духовної сфери особистості

IMG 2075

У березні в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася Міжнародна виставка „Великодня краса”, організована кафедрою суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти та Товариством словаків ім. Л. Штура.

Патріот отчого краю й України

krajezn 3

До славних синів Сріберної Землі, котрі народилися на початку весни, належить і Павло Михайлович Федака – відомий вчений, краєзнавець, музеєзнавець, громадсько-політичний і культурний діяч, доктор історичних наук, голова Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства „Просвіта” з 1990 року, лауреат Всеукраїнської премії ім. П. Чубинського, лауреат просвітянської премії ім. президента Карпатської України Августина Волошина, нагороджений кавалером ордена «За заслуги ІІІ ступеня».

Корифей на ниві україністики

muw 1

25-26 лютого в Закарпатському художньому інституті відбулася Міжнародна науково-практична конференція „Микола Мушинка: портрет на тлі доби”, присвячена 80-річчю від дня народження видатного діяча сучасності, фольклориста та мистецтво- і літературознавця, перекладача, бібліографа, доктора філологічних наук, президента НТШ у Словаччині, голови Асоціації українців Словаччини, іноземного академіка Національної академії України, професора ЗХІ – пана Миколи Мушинки.

Людина з легенди між нами живе

ld 4

Значна подія в культурно-освітньому житті педагогічної громадськості області – Міжнародний круглий стіл „Духовне самовизначення та самозбереження людини в часи випробувань”, який зініціювала кафедра суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО, – відбувся на початку лютого.
Почесним, найбажанішим гостем і учасником цього форуму був Левко Довгович, людина з героїчною біографією, якому минулого року виповнилося 80.