Християнська етика: досвід, проблеми, перспективи

IMG 0424

Кафедра суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 23 жовтня 2019 року провела ХV Обласний науково-методичний семінар „Християнська етика: досвід, проблеми, перспективи” за напрямом формування духовності особистості.

У роботі семінару взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО, ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, Інституту еколого-релігійних студій, Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького, Інституту Історії Церкви МГКЄ, Ужгородської греко-католицької богословської академії ім. Блаженного Теодора Ромжі, закладу дошкільної освіти Баранинської сільської ради Ужгородського району, вчителі християнської етики, вчителі історії, правознавства та предметів духовно-морального спрямування, журналісти, митці.
Семінар розпочався із вступного слова модератора – Марії Романівни Баяновської, котра розповіла про педагогічні здобутки та науково-методичні напрацювання семінару, а також про перспективи його подальшої роботи.
Опісля прозвучала молитва „Отче наш” у виконанні учасників семінару.
Присутні заслухали доповідь Баяновської Марії Романівни, завідувача кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО, кандидата педагогічних наук, доктора філософії (PhD), доцента „Вплив релігійної ситуації в Україні на духовне виховання”. Доповідачка висвітлила три стратегії розбудови національного виховання, в змісті якого взаємодоповнюються релігійне і духовне, зазначила, що релігійна ситуація в Україні впливає на вибір духовних і моральних цінностей, на пошук сенсу і смислів життя, особливо духовного життя та духовного виховання. Особливу увагу у доповіді було звернено на той факт, що нетрадиційні релігійні і містичні об᾽єднання стали невід᾽ємним атрибутом українського сьогодення і ми є свідками зростання їх кількості та ступеня впливу на різні державотворчі процеси, духовне виховання та формування духовності особистості.
Бокотей Олександр Миколайович, директор Інституту еколого-релігійних студій, секретар Міжрелігійного та громадського природоохоронного форуму Східної Європи (IRCEF) та Біланич Михайло Михайлович, завідувач сектору природи Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького доповнили свою доповідь „Духовно-етична та релігійна цінність природи як Божого Творіння” змістовною та актуальною презентацією, нормативно-правовими документами в церковних справах та природоохоронній сфері, інформаційно-закличними плакатами
Коперльос Богдан Михайлович,кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної фізики ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, доцент у виступі „Діалектика матеріального і духовного у фізиці як науці” зазначив, що, діалектика як єдина логічна теорія, за допомогою своїх категорій дає точне уявлення про рух, зміну, розкриває взаємозв'язок речей в об'єктивній дійсності. Тому категорії діалектики рухливі, динамічні, вирізняються гнучкістю, взаємопереходами. Так, матеріальне переходить у духовне, а духовне – в матеріальне; кількість переходить у якість, а якість переходить у кількість; можливість стає дійсністю, дійсність є основою для нових можливостей особистості; причина переходить у наслідок, а наслідок може бути причиною для іншого явища, пов'язаного з ним.
Предметом загальної уваги стала ситуація з викладання предметів духовно-морального спрямування в закладах загальної середньої освіти.
Співробітник Інституту Історії Церкви МГКЄ, отець магістр Михайло Михайлець у виступі „Святе Письмо у формуванні духовності дитини” поділився досвідом з християнського виховання, акцентуючи на тому, що Святе Письмо повинна мати в домашній бібліотеці кожна сім’я (родина), пізнавати його та намагатися жити за ним.
А отець Назарій Вінницький, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії ім. Блаженного Теодора Ромжірозповів про церковну традицію як складову духовного виховання, пов’язавши її з народознавчими та краєзнавчими аспектами освітньої діяльності як Церкви, так і закладів освіти.
Шимон Юрій Юрійович , методист кабінету суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін ЗІППО, висвітлив тему християнства у підручниках з історії України.
Про формування особистості засобами духовної пісні, підсиливши виступ акапельним виконанням наживо дитячих пісень, зокрема „Молитва дитяти” (сл. Ю. Драгун, муз. М. Баяновської), розповіла методист кабінету координаційно-методичної діяльності ЗІППО Жабляк Марія Дмитрівна.
Завідувач закладу дошкільної освіти Баранинської сільської ради Ужгородського району Граб Марія Іванівна, зазначила на необхідності розпочинати духовно-моральне виховання дітей з раннього віку як у сім’ях, так і в закладах дошкільної освіти, доповнила свій виступ презентацією з історії розвитку ЗДО у селі Баранинці Ужгородського району.
Постеровобув представлений виступПоповича Михайла Павловича, члена Національної спілки журналістів України з теми „Висвітлення проблематики духовного виховання молоді в мультимедійному просторі Закарпаття”.
Учасники семінару обговорили основні доповіді, виступи, презентації, а також розглянули навчально-методичні матеріали – програми, нові видання підручників та посібників, ілюстровані робочі зошити, проекти інтегрованих уроків (християнська етика, історія, іноземні мови), наукові публікації, висловлювали в дискусіях конструктивні міркування навколо проблем формування духовності особистості в умовах нестабільності, трансформацій в суспільстві, реформування в галузі освіти.
У підсумку роботи семінару була прийнята ухвала.

Марія Баяновська