Формування ціннісних орієнтацій вчителів суспільно-гуманітарних та етико-естетичних дисциплін в умовах полікультурного середовища

sym 1

Науковий симпозіум „На службі Богу і рідному народу”, що відбувся 11 лютого, об’єднав навколо історичної постаті отця Анатолія Кралицького, ЧСВВ (Чин святого Василя Великого) потужні соціально-духовні інституції та заклади вищої освіти Західного регіону України – Провінцію Св. Миколая ЧСВВ в Україні, Інститут історії Церкви Мукачівської греко-католицької єпархії, Інститут історії Церкви Українського католицького університету, ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти на форумі представляла кафедра суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти (завідувач Баяновська Марія, кандидат педагогічних наук, доктор філософії (PhD), доцент, дійсний член-кореспондент Міжнародної академії богословських наук, відмінник освіти України, член Національної Ліги композиторів України, член Національної Спілки краєзнавців України), педагогічні працівники інституту – Шимон Юрій, методист кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін, Жабляк Марія, методист кабінету координаційно-методичної діяльності, Ціник Олена, завідувач кабінету координаційно-методичної діяльності, вчителі історії та правознавства, громадянської освіти, християнської етики, музичного мистецтва, заступники керівників закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи Закарпатської області.
За мету наукового симпозіуму висувалося не лише гідно вшанувати 125-річчя відходу до вічності дослідника Закарпаття о. Анатолія Кралицького, ЧСВВ, а й спробувати різнобічно проаналізувати його життєвий шлях, багатогранну діяльність з відстані часу і позицій різних наук – теології, історії, педагогіки, мовознавства, музикознавства.
У рамках наукового симпозіуму в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти Марія Баяновська прочитала лекції „Ціннісні орієнтації життєдіяльності о. Анатолія Кралицького: історичні паралелі” для вчителів історії та правознавства, громадянської освіти, етики, християнської етики; „Духовно-моральні та естетичні цінності в творчому доробку о. Анатолія Кралицького” для вчителів музичного мистецтва; „Духовні постулати о. Анатолія Кралицького” для заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи Закарпатської області.
Лекції містили елементи діалогіки. З учителями історії та правознавства, громадянської освіти, етики, християнської етики обговорювалися шляхи використання історичних, етнографічних, біографічних матеріалів, а також художніх творів о. Анатолія Кралицького на інтерактивних уроках цих предметів, під час проведення факультативних занять, організації пошукової роботи експедиційних груп. Учителі музичного мистецтва зацікавилися фольклорними збірками о. Анатолія Кралицького, їх реалізацією творчими молодіжними колективами. Про збагачення змістового компоненту української літератури, літератури рідного краю оповіданнями о. Анатолія Кралицького точилися дискусії серед заступників керівників закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи Закарпатської області. Зазначалося про вагомий вплив життєтворчості Кралицького на духовний розвиток здобувачів освіти. Саме оповідання о. Анатолія Кралицького доцільно використовувати з пізнавальною і виховною метою під час проведення виховних бесід, годин спілкування в освітній діяльності ЗЗСО. Адже його висловлювання: „Любов до батьківщини правдиво є чеснота, бо любити землю, на якій нас колисали, є милою повинністю кожного смертного, та в тім більшим сього є любов до народу; любити свій рід, своїх співбратів – це не лише природний, але й християнський обов’язок” – залишається актуальним для генерації ХХІ століття.
У підсумку педагоги музичного мистецтва області акапельно виконали „Молитву за Україну” (муз. і сл. Н. Багмут, диригент – Марія Жабляк).
Після невеличкої перерви вчителі історії та правознавства області під керівництвом Баяновської Марії долучилися до основної частини наукового симпозіуму „На службу Богу і рідному народу”, яка відбувалася в залі Вченої ради ДВНЗ „Ужгородський національний університет”. Тут виголошено наступні доповіді: „Життєвий шлях та служіння о. Анатолія Кралицького, ЧСВВ” (о.Єронім Грім, ЧСВВ, віце-ректор з навчальної частини ВІФБС); „Державна мадяризація та Мукачівський осередок василіян за ігуменства о. Анатолія Кралицького, ЧСВВ” (Віктор Кічера, кандидат історичних наук, доцент ДВНЗ „УжНУ”); „Духовно-виховні моменти у художній творчості о. Анатолія Кралицького” (о. магістр Михайло Михайлець, співробітник Інституту історії Церкви МГКЄ (Мукачівська греко-католицька єпархія); „Національна та регіональна ідентичність о. Анатолія Кралицького, ЧСВВ” (Володимир Мороз, кандидат історичних наук, науковий співробітник інституту історії Церкви УКУ).
У дискусіях брали участь Іван Ребрик, директор видавництва „Гражда”, Сергій Федака, доктор історичних наук, професор ДВНЗ „УжНУ”, Валерій Падяк, кандидат філологічних наук засновник власного „Видавництва ім. В. Падяка”.
Завершився симпозіум прийняттям ухвали. Були визначені напрями співпраці щодо подальших досліджень з даної проблематики.
Ще з однією інформацією про науковий симпозіум „На службі Богу і рідному народу”, що відбувся в Ужгороді 11 лютого, можна ознайомитися на сайті: http://osbm.org.ua/index.php/2014-11-26-09-44-45/novyny-provintsii/4561-na-sluzhbi-bohu-i-ukrainskomu-narodu-v-uzhhorodi-vidbuvsia-naukovyi-sympozium-prysviachenyi-o-anatoliiu-kralytskomu-chsvv-vidomomu-doslidnyku-zakarpattia.

Марія Баяновська

sym 2

sym 4