Учений, педагог-новатор, гуманіст, мислитель (до 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського)

sem 14

Ми живемо в незалежній Україні в часи реформування загальної середньої освіти – розбудови Нової української школи на засадах демократії, гуманізму, уваги до особистості дитини, учня, вчителя, людини.

Трансформації в освіті, безумовно, позначилися і на нашому ставленні до минулого, до педагогічних персоналій, одні з яких назавжди забуті, інші – зазнали критики, імена багатьох за період суверенної України, повернуті в історію педагогіки.
Багато дослідників зазначають, що ставлення до творчості Василя Олександровича Сухомлинського практично не змінилося: на зламі епох, ідеологій та ідеалів його доробок залишається так само цінним, а ставлення до його особистості – шанобливим.
Усвідомлюючи, що час, епоха, коли він жив і працював, накладали на його творчість певний ідеологічний, політико-партійний відбиток, нинішні педагоги-новатори, науково-педагогічні та педагогічні працівники, дослідники шукають у його педагогічній спадщині насамперед ті незаперечні цінності, постулати, орієнтири, які були і завжди будуть основою освітньої діяльності – любов і повага до особистості дитини, сім'ї, роду, народу, природи, праці.
У Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти з 12 до 22 листопада 2018 року проводилась ІІІ обласна науково-практична конференція „В.О. Сухомлинський – вчений, педагог, гуманіст, мислитель”, присвячена 100-ю від дня народження Корифея вітчизняної педагогічної науки, Великого Учителя ХХ – ХХІ століття.
Ініціатором цієї, як і двох попередніх конференцій виступила кафедра суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО.
Учасниками цього педагогічного форуму стали науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти, загальної середньої освіти, представники Закарпатської обласної організації Національної спілки журналістів України, Закарпатської обласної організації Національної спілки письменників України, Національної Ліги українських композиторів, Національної спілки майстрів народного мистецтва України.
Модерувала роботу ІІІ обласної конференції Марія Баяновська, завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО, кандидат педагогічних наук, доктор філософії (PhD), доцент, відмінник освіти України.
Під час конференції працювали чотири педагогічні майстерні: „Інноваційні підходи до удосконалення педагогічної майстерності вчителя Нової української школи” (12 листопада 2018 року); „В.О.Сухомлинський і базові цінності у сучасному вихованні” (14 листопада 2018 року); „Особливості розвитку духовності учня як домінуючого начала у структурі особистості” (15 листопада 2018 року); „Золотослів В.О. Сухомлинського у Новій українській школі” (22 листопада 2018 року).
Учасники заходу долучалися до проведення майстер-класів, дискусій, музичних занять, апробовували інтерактивні методики навчання педагогічної майстерності вчителів на основі ідей В.О. Сухомлинського та інтерактивні методики роботи з текстами, почерпнутими з творчості педагога.
Конференція відзначилася інноваційними науково-методичними підходами до її організації, змістовністю, охопила широкий спектр актуальних педагогічних і психологічних проблем, пов’язаних з творчістю людини, формуванням духовності особистості її базових цінностей, розвитком критичного мислення учня в Новій українській школі. Ці питання висвітлили у своїх доповідях: М.Р. Баяновська, М.В. Опачко, Г.М. Сагач, М.М. Басараб, Г.П. Біланич, В.В. Туряниця, Т.Д. Гнаткович, Т.В. Батрина, О.І. Опачко, М.С. Тріфан, О.І Рацюк, М.Ю. Кірик та інші.
Жвавий інтерес в учасників конференції викликала спільна доповідь Г.М. Сагач, доктора педагогічних наук, доктора теології, доктора філософії, професора, академіка, професора КЗВО „Одеська академія неперервної освіти” Одеської обласної ради, проректора Всеукраїнського народного університету ім. Г.С. Сковороди та М.Р. Баяновської,завідувача кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО, кандидата педагогічних наук, доктора філософії (PhD), доцента, відмінника освіти України „Пантеон слави Великих Учителів Януша Корчака і Василя Сухомлинського” (до 140-річчя та 100-річчя від дня народження). Доповідь завершилася спільним виконанням молитви за великих педагогів ХХ – ХХІ століття.
Родзинкою конференції стало проведення флешмобу „Серце віддаю дітям”.
Культурна програма різних днів: огляд студентської виставки „Творці майбутнього” до Міжнародного дня студента (Закарпатська академія мистецтв); екскурсія в Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького „Дорогами духовних змагань українців”; концерт-реквіум „Україна в часі”, присвячений 85-роковинам Голодомору 1932-1933 років в Україні (Закарпатська обласна державна філармонія), духовно збагатила учасників конференції.
Зазначимо, що у вересні 2018 року на засіданні кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО, присвяченому 100-річчю В.О. Сухомлинського, було висунуто пропозицію до ухвали ІІІ обласної науково-практичної конференції „В.О.Сухомлинський – вчений, педагог, гуманіст, мислитель”: активізувати роботу з упровадження ідей В.О. Сухомлинського в освітню діяльність закладів дошкільної, загальної середньої, вищої та післядипломної педагогічної освіти упродовж 2019 року.
Конференція завершила роботу виступом модератора, прийняттям ухвали та молитвою за Україну „Боже великий єдиний” (диригувала – Жабляк М.Д.).

Марія Баяновська