Використання краєзнавчого досвіду у педагогічній діяльності

IMG 5787

Традиційно в квітні з ініціативи кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти проводиться регіональний науково-методичний семінар „Використання краєзнавчих матеріалів у процесі викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін”. У стінах закладу відбувся вже V такий семінар за участі науково-педагогічних працівників і педагогічних працівників ЗІППО, ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, Мукачівського державного університету, Закарпатської академії мистецтв, Карпатського університету ім. А. Волошина, науковців, наукових співробітників Закарпатського краєзнавчого музею ім. Теодора Легоцького, письменників, краєзнавців, митців Срібної Землі.

Модерувала роботу його науковий керівник Марія Баяновська, завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО, кандидат педагогічних наук, доктор філософії (PhD), доцент, член-кореспондент Міжнародної Академії богословських наук, член Національної ліги українських композиторів, котра у вступному слові окреслила мету, завдання на найближчу перспективу і питання для обговорення. Зокрема, йшлося про новаторське осмислення науково-методичних аспектів викладання суспільно-гуманітарних і художньо-естетичних дисциплін у загальноосвітній та вищій школах; вплив краєзнавчих аспектів на змістовий компонент суспільно-гуманітарних і художньо-естетичних дисциплін; оновлення дидактичної системи навчання засобами краєзнавчих матеріалів; використання творчих ідей, педагогічної думки та історико-краєзнавчого досвіду в сучасних умовах реформування національної освіти.
Виходячи з проблематики і тематики зареєстрованих учасників, семінар працював за наступними напрямами – мистецьке, історичне, літературне, природниче, педагогічне краєзнавство.
Мистецьке краєзнавство представляли:
Марія Баяновська, завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО, кандидат педагогічних наук, доктор філософії (PhD), доцент, член-кореспондент Міжнародної Академії богословських наук, член Національної ліги українських композиторів (Церковно-світська звичаєвість на Закарпатті: краєзнавчий контекст); Пилип Роман Іванович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв (Традиції писанкарства на Закарпатті); Жабляк Марія Дмитрівна, методисткабінету координаційно-методичної діяльності Закарпатського інституту ППО, директор Науково-дослідного інституту хорового співу Карпатського університету ім. Августина Волошина та Української богословської академії (Краєзнавство у змісті шкільних художньо-естетичних дисциплін); Граб Марія Іванівна, завідувач Баранинського дошкільного навчального закладу Баранинської сільської ради (Використання елементів народознавства та краєзнавства на музичних заняттях в дошкільному навчальному закладі).
У ділянці історичного краєзнавства цікавими були доповіді: Офіцинського Романа Андрійовича, професора кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту ППО, завідувача кафедри історії України ДВНЗ „Ужгородського національного університету”, доктора історичних наук, професора Використання народних переказів під час викладання історії України і всесвітньої історії в загальноосвітній школі; Басараба Михайла Михайловича, заступника директора з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності Закарпатського інституту ППО, доцента кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту ППО, кандидата історичних наук (Розвиток педагогічних товариств на Закарпатті у міжвоєнний період); Мальця Олександра Омеляновича, завідувача кафедри суспільних дисциплін Мукачівського державного університету, кандидата історичних наук, доцента (Використання музеєзнавчих матеріалів на уроках історії (краєзнавства); Шимона Юрія Юрійовича, методиста кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін Закарпатського інституту ППО (Краєзнавча робота вчителя історії загальноосвітнього навчального закладу); Савко Оксани Володимирівни, завідувача Великоберезнянського районного методичного кабінету (Методичний супровід практичних занять на уроках історії рідного краю в школах Великоберезнянського району); Міовканич Віталії Миколаївни,лаборанта кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Закарпатського інституту ППО (Роль інформаційних технологій у підготовці сучасного уроку історії рідного краю).
З питань літературного краєзнавства виступили: Ходанич Петро Михайлович, доцент кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук, доцент, член Закарпатської організації Національної спілки письменників України, член Закарпатської організації Національної спілки майстрів народного мистецтва України, член Закарпатської організації Національної спілки краєзнавців України (Програма література рідного краю для 5-11 класів в загальноосвітній школі).
Ходанич Лідія Петрівна, завідувач кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту ППО, кандидат педагогічних наук, доцент, член Закарпатської організації Національної спілки письменників України (Навчальна програма „Добросусідство” у сучасній початковій школі).
Про результати своїх наукових розвідок у природничому краєзнавстві на семінарі доповіли: Коперльос Богдан Михайлович, доцент кафедри прикладної фізики ДВНЗ „Ужгородський національний університету” кандидат фізико-математичних наук, доцент (Формування системи екологічних знань магістрантів-фізиків засобами природничого краєзнавства); Опачко Магдалина Василівна, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, кандидат педагогічних наук, доцент (Використання краєзнавчих матеріалів у навчанні фізики в сучасній школі); Герцег Вікторія Андріївна, аспірант кафедри економіки підприємства ДВНЗ „Ужгородський національний університет” економічного факультету, лаборант кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту ППО (Інфраструктурний розвиток сільських територій на регіональному рівні); Біланич Михайло Михайлович, науковий співробітник Закарпатського краєзнавчого музею ім. Теодора Легоцького (Піст заради збереження довкілля).
Питання напряму педагогічного краєзнавства розглядалися: Розлуцькою Галиною Миколаївною, доцентом кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ „Ужгородський національний університет, кандидатом педагогічних наук, доцентом (Використання краєзнавства у формуванні духовності учнів молодших класів); Туряницею Василем Васильовичем, доцентом кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, кандидатом філологічних наук, доцентом (Краєзнавство Закарпаття у загальноєвропейському контексті); Лазарем Іваном Васильовичем, завідувачем кабінетукоординаційно-методичної діяльності Закарпатського інституту ППО (Краєзнавство в позакласній роботі загальноосвітнього навчального закладу); Сивохоп Валентиною Іванівною, методистом кабінетукоординаційно-методичної діяльності Закарпатського інституту ППО (Шляхи впровадження краєзнавства у виховний процес сучасної школи); Депчинською Іветтою Атіліївною, старшим викладачем кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ „Ужгородський національний університет” (Краєзнавчі студії у формуванні змісту шкільної гуманітарної освіти у школах Підкарпатської Русі); Кевпанич Маріанною Миколаївною, здобувачем кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ „Ужгородський національний університет” (Підготовка молоді до життя і праці у школах Підкарпатської Русі: історико-краєзнавчий досвід); Шантою Іваном Федоровичем, старшим викладачем кафедри фізичного виховання ДВНЗ „Ужгородський національний університет” (Спортивне краєзнавство в системі виховання гармонійної особистості); Васько Оксаною Юріївною, завідувачем Яроцького дошкільного навчального закладу Яроцької сільської ради (Краєзнавчі мандрівки як ефективна форма духовно-морального виховання); Данилець Наталією Ярославівною, магістром загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ „Ужгородський національний університет” (Краєзнавчі дослідження у педагогічному доробку Олександра Маркуша).
Родзинкою семінару був комплекс усного малювання образу Христових страждань з уст Марії Граб, що повільно переходив у страдальні та Богородичні пісні у виконанні Марії Баяновської, Марії Жабляк, Оксани Васько, Марії Граб з підсиленням народними інструментами. Учасники семінару відвідали ІІІ Виставку-конкурс “Світ писанки – 2017” Закарпатського музею народноїархітектури та побуту, яку організував Роман Пилип, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв. У підсумку роботи семінару прийнято ухвалу.

Марія Баяновська,
завідувач кафедри суспільно-гуманітарної
та етико-естетичної освіти ЗІППО

IMG 5734

 IMG 5739

IMG 5750

IMG 5762