Краєзнавчий матеріал як фактор забезпечення міжкультурної комунікації

krajeznavchy-seminar1

У Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся регіональний міжвузівський науково-методичний семінар «Використання краєзнавчих матеріалів у процесі викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін».


Краєзнавство належить до типу комплексних наук. Воно поєднує в собі природознавчі, історичні, мистецтвознавчі відомості, факти з історії літератури та науки, приділяє велику увагу окремим персоналіям, історії місцевої архітектури.
Марія Баяновська, завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти, доцент, розпочинаючи роботу наголосила, що краєзнавство вносить в оточення людини високий ступінь духовності, без якої людина не може осмислено існувати. Краєзнавство надає місцевості, що не має «авторського походження», історизм, відкриває в її минулому щось абсолютно нове та ціннісне. Розповіла про особливості пластових пісень як музично-краєзнавчого компонента виховання молоді.
Перед учасниками семінару виступила Надія Марфинець, пошукач кафедри педагогіки та психології факультету суспільних наук ДВНЗ «УжНУ». Вона презентувала учасникам методичні рекомендації та електронний посібник «Літературне краєзнавство Закарпаття. 5 клас». Присутні обговорили виступ Надії Марфинець у формі жвавої дискусії та висловили своє бачення певних питань.
 Учасники продовжили роботу у секціях «Історичне краєзнавство», «Літературне краєзнавство» та «Музичне краєзнавство».
Борис Качур, завідувач кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти, розповів присутнім про краєзнавство як комплексне дослідження рідного краю, а Михайло Басараб, заступник директора з науково-дослідної та міжнародної діяльності, висвітлив питання краєзнавства в навчальних планах Ужгородської гімназії середини ХІХ ст. Вони наголосили, що краєзнавство робить оцінку важливості подій, що мали місце на певній території, важливість пов’язаних з цією місцевістю людей, вагомість архітектурних та археологічних пам’ятників, красу пейзажів, рідкість та значущість природних скарбів.
У секції «Літературне краєзнавство» Петро Ходанич, доцент кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти, розповів присутнім про літературне краєзнавство як засіб формування національно свідомої особистості.
Наталія Ребрик, проректор Закарпатського художнього інституту, акцентувала увагу присутніх на використанні матеріалів літературного краєзнавства у вищому мистецькому закладі.
Марія Жабляк, старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти, наголосила присутнім на можливості використання матеріалів музичного краєзнавства у діяльності загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.
У семінарі брали участь науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р.а. Закарпатської області, які долучилися до обговорення.

krajeznavchy-seminar2