У центрі уваги — передовий педагогічний досвід учителів географії та інформатики

PPD 1

13 листопада відбулося засідання кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій за участі методистів кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Глюдзик Г.Б., Шаркадій І.В. та завідувача кабінету Бокоч О.С., на якому розглядалося представлення передового педагогічного досвіду вчителів географії та інформатики.

Завідувач кафедри Орос В.М., акцентував увагу присутніх на важливості вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи творчих учителів області. Після вступного слова Глюдзик Г.Б., методиста кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін присутні заслухали доповіді вчителів географії Пасічник Г.О. (ЗОШ І-ІІІ ст. №13, м. Мукачево) та Євчинець Г.Ю. (ЗОШ І-ІІ ст., с. Раково Перечинського р-ну).
Пасічник Г.О. презентувала свій досвід роботи з теми: «Використання інтерактивних методів навчання на уроках географії». Досвід спрямований на впровадження інноваційних технологій в організацію навчально-виховного процесу з географії з метою розвитку творчої особистості та активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів, розвитку пізнавальних, творчих умінь та навичок, підвищення якості, ефективності та доступності знань, забезпечення всебічного розвитку учнів. Пасічник Г.О. зазначила, що своїм завданням вбачає створення на уроці ситуації успіху кожного учня. Перед Галиною Остапівною повсякчасно постає питання «як учити дітей?», тому вона і спрямовує свою діяльність у площину новітніх технологій навчання і саме через використання інтерактивних методів вирішує основне завдання – пробуджує інтерес учнів до вивчення географії, активізує їхню навчально-пізнавальну діяльність. Пасічник Г.О. вивела власну формулу ефективного уроку географії, яка включає дві складові, – ретельність підготовки та творчість ведення.
Євчинець Г.Ю. ознайомила присутніх зі своєю роботою з теми: «Використання активних форм і методів навчання на уроках географії та формування комунікативних навичок учнів» уточнивши при цьому, що її праця проходить в умовах сільської школи. Ганна Юріївна у своїй роботі ставить перед собою такі завдання – випускник школи повинен вміти:
- самостійно набувати необхідних знань та застосовувати їх на практиці;
- критично мислити, вміти бачити труднощі і шукати шляхи для їх подолання;
- постійно працювати над розвитком власного інтелекту, підвищенням культурного і морального рівня.
Насамперед, для Євчинець Г.Ю. навчання повинно бути цікавим і ефективним для дітей, особливо в умовах сільської школи. Виникненню мотивів для навчання сприяє чітке усвідомлення його мети, як кінцевого, запланованого результату спільної діяльності вчителя й учнів. Ганна Юріївна так організовує роботу, щоб учень сам захотів здобувати ці знання, при цьому навчився самостійно це робити, шукав необхідну інформацію, вмів застосовувати свої творчі здібності на практиці.
З досвідом роботи щодо формування комп’ютерної грамотності та роботи в текстовому процесорі Microsoft Word присутніх ознайомила вчитель інформатики Виноградівської гімназії Пилип В.В. Вона розповіла про особливості організації навчання з інформатики у закладі, традиційні та інноваційні форми і методи, що при цьому застосовуються. Вікторія Василівна ознайомила учасників засідання з плануванням своєї роботи з обдарованими учнями і результатами, яких досягли учні гімназії у конкурсах і олімпіадах з інформатики та інформаційних технологій.
Викладачі кафедри підтримали пропозицію завідувача кафедри Ороса В.М. щодо подачі на розгляд науково-методичної ради інституту пропозиції про затвердження початку узагальнення заслуханих досвідів вчителів.

PPD 2

PPD 5