Сучасні технології: перспективи застосування у навчально-виховному процесі

itwebinar1

Днями на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти проведено обласний вебінар «Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес, розвиток віртуальних педагогічних спільнот».
Під час проведення вебінару розглянуто низку важливих питань, які пов’язані з застосуванням ІКТ в освітньому процесі. Віктор Орос, завідувач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заслужений учитель України у своєму виступі проаналізував можливі шляхи організації роботи віртуальних спільнот учителів.

Серед найбільш доступних і ефективних засобів можна назвати створення персональних та колективних блогів. Віктор Михайлович охарактеризував основні переваги застосування цієї веб-технолоії та вказав на її недоліки. В умовах відсутності високошвидкісного інтернет-підключення також доцільним є використання програм відеозв’язку з обмеженою кількістю учасників (наприклад, програми Скайп). При цьому слід приділити увагу ретельній організації роботи, визначити терміни проведення, кількість учасників, узгодити тематику виступів тощо.
Шаркадій І.В., методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін підкреслила важливість адміністративних аспектів проведення веб-нарад, а саме: дотримання регламенту та черговості виступів, підключення або відключення аудіо-, відео- пристроїв учасників, узгодження використовуваних прикладних програм, своєчасне надання матеріалів для обговорення. Також було уточнено деякі організаційні моменти проведення конкурсу «Бобер – 2014» у Закарпатській області.
Хома Н.І., старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій окреслила шляхи використання можливостей глобальних мережевих технологій у процесі організації навчально-дослідницької діяльності школярів у позаурочний час. Перспективним бачиться створення веб-квестів на базі веб-блогів учителів. Такий підхід сприятиме розвитку як віртуальної спільноти педагогів, так і залученню до колективної роботи творчих та талановитих учнів.
У заході взяли участь методисти районних (міських) відділів (управлінь) освіти, які у своїх виступах поділилися досвідом з реалізації розглядуваних питань, висловили пропозиції щодо підвищення ефективності використання ІКТ у сучасних умовах.

itwebinar2