Особливості викладання математики з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій

16 жовтня 2014 року на базі Солотвинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Тячівського району пройшов обласний науково-практичний семінар методистів районних (міських) відділів (управлінь) освіти та керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів математики «Особливості викладання математики з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій».

Відкрив семінар заступник директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент Василь Петечук, який побажав учасникам творчого настрою, результативності та позитиву.

Учасників семінару привітав голова Тячівської районної державної адміністрації Петро Голубка, який наголосив на важливості розвитку освіти краю та, зокрема, району. Сьогодні питання поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах посідає чільне місце в програмі діяльності державної влади. Навіть у непростій суспільно-політичній ситуації, яка склалася в Україні, уповноважені структури дбають про забезпечення нормального функціонування освітнього процесу. Наприклад, організовано навчання дітей, які вимушені були покинути свої домівки та проживають на території району.
Про послідовність і продуманість дій у справі забезпечення належного навчання дітей області говорив у своїй вітальній промові і депутат обласної ради Василь Федурцьо. Серед найближчих завдань він назвав часткове оновлення матеріально-технічного обладнання класів. Депутат акцентував увагу на постійному піклуванні обласної ради з надання якісних освітніх послуг підростаючому поколінню краю, у тому числі й у сфері інформатизації та комп’ютеризації.
Начальник управління освіти, молоді та спорту Тячівської районної державної адміністрації Марія Думнич детально розповіла про сучасний розвиток освітянської галузі Тячівського району.
Завідувач районного методичного кабінету Надія Зеленська та методист цього ж кабінету Ольга Дужа ознайомили учасників семінару з організацією методичної роботи з освітянськими кадрами загальноосвітніх навчальних закладів Тячівського району. З презентацією роботи навчального закладу виступила директор Солотвинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Лоліта Явтушенко.
Згідно з програмою семінару, його учасники відвідали уроки математики з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій у 6-му (Бенедек О.Ю., учитель математики Солотвинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Старший вчитель»), та 8-му класах (Губан Н.Р., учитель математики Солотвинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Старший вчитель»), були учасниками майстер-класу інтегрованого уроку з математики та інформатики (Фонта О.В., учитель математики Солотвинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, спеціаліст).

Науковці Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти разом з учасниками детально проаналізували питання, що стосувалися використання ІКТ в навчальному процесі, в роботі з обдарованими учнями, в організації методичної роботи з учителями математики, використання ВЕБ-технологій у викладанні природничо-математичних дисциплін та інновації у системі підвищення кваліфікації вчителя.
Заступник директора з навчально-методичної роботи і моніторингу якості освіти Петечук В. М. зупинився на питанні викладання математики в умовах, коли відбуваються відчутні зміни у посиленні відповідальності навчальних закладів за якість наданих освітніх послуг. Василь Михайлович звернув увагу присутніх на важливість завдань, які поставлені в рішенні колегії Міністерства освіти і науки України від 28.08.2014 р. Окремі з них конкретизовані на прес-конференції заступника міністра МОН Павла Полянського та директора Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука.
Зокрема конференції було сказано, що ДПА з математики у випускному класі в 2015 році буде проводитися (окремо від ЗНО) за завданнями, які будуть формуватися вчителями у навчальних закладах.
Важливою новацією стане складання екзамену ЗНО з математики на двох рівнях – А і Б. Це накладе відбиток на всю роботу вчителя математика в найближчій перспективі. Тому актуальною є не тільки проблема використання ІКТ на уроках математики, але й підвищення відповідальності вчителів математики за якість підготовки школярів. Цього можна досягти шляхом поглиблення рівня викладання предмета і розширенням залучення школярів до участі у конкурсах, змаганнях, турнірах, олімпіадах. Особливо актуальною є участь школярів Закарпаття у Всеукраїнському і Міжнародному конкурсі “Кенгуру”. У листі МОН України від 11.09.2014 року заступник міністра МОН Павло Полянський звертається до освітян щодо подальшої підтримки конкурсу “Кенгуру” в навчальних закладах (наразі у конкурсі бере участь понад 600 тисяч школярів України).
Василь Михайлович охарактеризував основні напрями і можливості удосконалення викладання математики в сучасних умовах, прокоментував відкриті уроки вчителів Тячівщини, подякував організаторам семінару за пророблену роботу.


Цимбалістий В.М., викладач математики Тячівського професійного ліцею, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Викладач-методист» детально зупинився на демонстрації практичного застосування досягнень ІКТ при проведенні навчальної діяльності з учнями ліцею. Ним було охарактеризовано основні шляхи та засоби використання презентаційних та мультимедійних доробок, які сприяють ефективному проведенню занять, підвищенню мотивації навчання та досягненню відповідного рівня засвоєння навчального матеріалу.

Завідувач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заслужений учитель України Віктор Михайлович Орос охарактеризував основні напрямки використання ІКТ в навчально-виховному процесі. Динамічність технічних змін призводить до стрімкої зміни форм та методів роботи вчителя. Якщо про використання можливостей інтерактивної дошки ще десять років назад тільки говорилося як про перспективу, то на сьогодні технологія використання цього засобу ввійшла в повсякденну практику роботи педагогів. Відвідані уроки є беззаперечним підтвердженням цього.
У майбутньому зміни мають стати ще стрімкішими. Актуальним стає використання технологій Веб 2.0. Вони не є новими, але ще не отримали статусу стандартних технологій навчання. Тому Віктор Михайлович висвітлив можливості однієї з веб-технологій – створення блогів. Ним було дано визначення цього поняття, окреслено можливості використання, переваги, функції та форми використання.
Зокрема, серед можливостей є наступні:

 • Розміщення матеріалів та посилань на Веб-ресурси
 • Онлайн-дискусії (коментарі до Вашого повідомлення)
 • Створення публікацій в Інтернеті
 • Віртуальна дошка оголошень
 • Координація роботи блогів, які створили учні
 • Публікація плану уроку
 • Використання засобів мультимедія
 • Організація позакласної та позашкільної роботи
 • Наявність зворотного зв’язку
 • Блог – це інтерактивний сайт

Доповідач розповів слухачам про алгоритм створення блогу, особливості його підтримки та супроводу.
Серед основних функцій цієї технології слід назвати такі:

 • ди­дактична
 • загальнокультурна (інтелектуальна)
 • ін­формаційно-комунікаційна
 • науково-методична
 • пси­хологічна
 • соціальна

Блог може використову­ватись педагогом наступним чином:

 • блог як інформаційно-освітнє предметне середовище — компонент відкритого середовища освітньої установи;
 • блог як електронне портфоліо педагога — спосіб оцінювання професійної компетентності, а також інструмент рефлексії професійної діяльності;
 • блог як персональне навчальне середовище (персональне освітнє оточення), персональний освітній простір — засіб реалізації освітньої потреби (професійні спільноти, інструмент читання новин тощо)

Віктор Михайлович навів приклади функціонуючих блогів учителів математики, охарактеризував їхні спільні риси та відмінності, переваги та деякі недоліки. Блог як засіб соціалізації та співпраці наставника та учня є потужним інструментом реалізації концепцій сучасної європейської освітньої парадигми.

На головних аспектах у роботі з обдарованими учнями у процесі використання ІКТ наголосив Ігор Петрович Сігетій, старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій. Він розповів присутнім, що виявлення обдарованих учнів – тривалий процес, пов'язаний з аналізом розвитку конкретної дитини. Але ефективна ідентифікація обдарованості у вигляді будь-якої одноразової процедури тестування неможлива. Тож замість одномоментного відбору обдарованих школярів необхідно спрямовувати зусилля на поступовий, поетапний пошук обдарованих учнів у процесі їх навчання за спеціальними програмами, або у процесі індивідуалізованої освіти.
Він зупинився на основних особливостях роботи з обдарованими учнями в сучасних умовах, а також виділив основні риси, які притаманні обдарованим дітям. Виступаючий наголосив, що створення умов для розкриття потенціалу учнів, виховання творчої особистості і реалізації обдарованості в дорослому житті стає невідкладним завданням загальноосвітніх установ. Цьому сприяє посилене використання ІКТ, можливості якого забезпечують створення конкурентного середовища для потенційного росту талановитих учнів. При цьому важливим аспектом стає відсутність міжнародних та міжнаціональних кордонів у спілкуванні, спільній роботі та досягненні успіху обдарованими дітьми. Учні мають можливість вибирати ті віртуальні спільноти, які відповідають їхнім інтересам та рівню розвитку, оцінювати свої інтелектуальні можливості, вільно переходити від одного рівня до іншого.

Учасники семінару подякували організаторам і керівникам семінару за високий науково-методичний рівень його проведення. Виступаючі відмічали актуальність порушених на семінарі питань, висловилися про можливості використання у практичній діяльності запропонованих шляхів розв’язання важливих проблем викладання математики в сучасній школі.