Використання інноваційних технологій на уроках природничо-математичних дисциплін

Днями у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася науково-практична конференція вчителів природничо-математичних дисциплін «Використання інноваційних технологій на уроках природничо-математичних дисциплін». Природничо-математичні науки відіграють особливу роль в житті суспільства, оскільки саме вони визначають розвиток інноваційних технологій і престиж країни на світовій арені.


Директор Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти Тетяна Палько, відкриваючи конференцію, наголосила, що загальноосвітні навчальні заклади покликані якомога раніше виявити якості творчої особистості в учнів, розвивати їх, зважаючи, звичайно, на те, що діти народжуються з різними задатками творчих здібностей. Водночас, більшою мірою потрібно дбати про розвиток творчої особистості у здібних та обдарованих учнів.
Василь Химинець, професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти ЗІППО, розповів про інноваційні підходи до підвищення якості викладання природничо-математичних дисциплін. Використання нових підходів активізує всі види діяльності людини: розумову, мовну, фізичну, перцептивну, що прискорює процес засвоєння матеріалу.
Розкриваючи особливості викладання природничо-математичних дисциплін у сучасній школі, Василь Петечук, заступник директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти, наголосив, що отримання якісної шкільної природничо-математичної освіти є однією з найважливіших гарантій реалізації громадянами їхнього інтелектуального потенціалу, вирішальним фактором утвердження соціальної справедливості та політичної стабільності.
Віктор Орос, завідувач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, розповів присутнім про викладання природничо-математичних дисциплін із застосуванням нових інтернет-засобів, котрі розширюють можливості вчителя під час підбору матеріалів до уроків, робить їх яскравими та цікавими, інформаційно та емоційно насиченими.
Олександр Грабовський, доцент кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, акцентував увагу присутніх на особливостях інноватики в природничо-математичній освіті.
На головних аспектах у роботі з обдарованими учнями у процесі викладання природничо-математичних дисциплін наголосив Ігор Сігетій, старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій. Створення умов для розкриття потенціалу учнів, виховання творчої особистості і реалізації обдарованості в дорослому житті стає невідкладним завданням загальноосвітніх установ.
Про використання інноваційних форм у позакласній роботі розповіла учасникам Наталія Хома, старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій.
Учасники продовжили роботу у секціях:

  • Математика (керівник – В.М. Петечук);
  • Фізика (керівник – В.В. Химинець);
  • Біологія (керівник – Т.В. Палько);
  • Географія (керівник – Т.І. Грабовська);
  • Хімія (керівник – В.М. Орос).

Присутні подякували організаторам за високий рівень проведення заходу та висловили свої побажання щодо тематики наступних конференцій.