Обласна науково-практична конференція вчителів природничо-математичних дисциплін

foto 007

11 березня 2014 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбулася обласна науково-практична конференція вчителів природничо-математичних дисциплін ,,Інноватика в природничо-математичній освіті”.
Організатори заходу – кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, кабінет методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, а учасники – учителі природничо-математичних дисциплін загальноосвітніх шкіл Закарпатської області.
Зі словами привітання до учасників конференції звернулася директор інституту Тетяна Василівна Палько.

На пленарному засіданні конференції виступили науковці:
 • Химинець Василь Васильович, професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти, вказав на ефективність інноваційних підходів до підвищення якості навчального процесу у школі, звернув увагу, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Василь Васильович наголосив на професіоналізації педагога і входження його в інноваційний режим роботи неможливі без творчого самовизначення, в якому провідну роль відіграють його налаштованість на самовдосконалення, самоосвіту, саморозвиток, без чого неможливе забезпечення нової якості освіти. Зазначив, що з точки зору інноваційної педагогіки новою якістю освіти є належна якість не лише навчання, а й виховання, ступінь розвиненості особистості людини, яка навчається, її підготовленості до продовження навчання, самостійного життя.
 • Петечук Василь Михайлович, заступник директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти інституту, наголосив на основних сучасних підходах до викладання природничо-математичних дисциплін, а також зазначив, що у світлі гуманітаризації суспільства особливо актуалізується питання підвищення якості змісту природничо-математичної освіти, що закладене у основу Програми підвищення якості природничо-математичної освіти до 2016 року. Складовими успіху назвав забезпечення належного рівня якості освіти; оновлення змісту освіти в старшій школі; удосконалення навчальної, методичної літератури; проведення моніторингу якості освіти; мотивацію дитини до навчання та матеріально-технічну базу навчальних закладів. Змістовно розкрив питання структури профільного навчання сучасної загальної освіти, зокрема природничо-математичної, відповідно до нових навчальних програм, зосередивши увагу учасників на її структурних та змістових особливостях, модернізації та інформатизації освіти в умовах дії цільових соціальних програм і профілізації старшої школи.
 • Орос Віктор Михайлович, завідувач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій розповів про використання інтернет-технологій у процесі викладання природничо-математичних дисциплін;
 • Грабовська Тетяна Іванівна, доцент кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти та Грабовський Олександр Володимирович, доцент кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, розкрили сутність та особливості педагогічної технології, основні методологічні вимоги, котрим повинна відповідати педагогічна технологія, загальні засади педагогічної інноватики та інноваційної діяльності педагога, а також найпоширеніші в освіті інноваційні практики. Проаналізували основні групи інноваційних педагогічних технологій, які використовуються при вивченні природничо-математичних дисциплін і різноманітні аспекти готовності педагогів до інноваційної діяльності з урахуванням сучасних пріоритетів освіти;
 • Сігетій Ігор Петрович, старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, зупинився на основних особливостях роботи з обдарованими учнями в сучасних умовах, а також виділив основні риси, які характерні обдарованим дітям;
 • Хома Наталія Іванівна, старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, зосередила увагу на інноваційних формах позакласної роботи при викладанні природничо-математичних дисциплін в навчальних закладах.
Перевага уроків природничо-математичного циклу з використанням інформаційних технологій полягає в тому, що за їхньою допомогою можна реалізувати ідею індивідуального, диференційованого процесу навчання, підготувати учнів до активної роботи і життя в сучасних умовах інформаційного суспільства. Подібні уроки дозволяють підвищити інтерес до вивчення предметів природничо-математичного циклу, активізувати їхню пізнавальну діяльність, сприяти формуванню наукового світогляду.
Робота в секціях «Математика» (Петечук К.М.), «Біологія» (Бокоч О.С.), «Хімія» (Ґоломб О.М.), «Фізика» (Гайналій Л.І.), «Географія» (Глюдзик Г.Б.), «Інформатика» (Шаркадій І.В.) дала можливість обговорити сучасні проблеми розвитку шкільної природничо-математичної освіти в розрізі конкретних дисциплін.
Учасники висловили низку пропозицій, які ввійшли до рекомендацій конференції.

foto 013

foto 025

foto 033

foto 040

foto 042