У центрі уваги – актуальні проблеми викладання природничо-математичних дисциплін

suchproblmatdysc1

16 березня 2015 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбулася науково-практична конференція вчителів природничо-математичного циклу «Актуальні проблеми викладання природничо-математичних дисциплін в сучасній школі». Організаторами проведення конференції виступили кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій та кабінет методики викладання природничо-математичних дисциплін.

Привітав учасників конференції Петечук Василь Михайлович, заступник директора з навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти.
На пленарному засіданні конференції науковці кафедр інституту висвітлили сучасні підходи до викладання природничо-математичних дисциплін.

suchproblmatdysc2

У своєму виступі Химинець Василь Васильович, професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти, розкрив поняття "інновації" як багатозмістове і не завжди однозначне. У найбільш загальному випадку під інновацією розуміють упровадження нових ідей, технологій у виробництво, управління галуззю, підприємством; в іншому аспекті інновація - це нововведення, яке ще не достатньо поширене в суспільній діяльності та на виробництві. Інновацією також вважається кінцевий результат упровадження науково-технічного або іншого відкриття. Доповідач звернув увагу на основні базові моделі розбудови освітньої системи, охарактеризував структуру якості сучасної шкільної освіти. Василь Васильович підкреслив, що інноваційний шлях розвитку освіти підвищив актуальність інтелектуального і креативного ресурсів, які разом виконують функцію "соціального ліфту", що підіймає людину на вищі щаблі суспільства. Враховуючи той факт, що з часом у всьому світі все очевиднішим виявляється протиріччя науково-технічного прогресу і духовності людини, зростає значення духовного потенціалу педагогічних систем.

Петечук Василь Михайлович наголосив на базових підходах щодо викладання природничо-математичних дисциплін та зазначив, що відбуваються помітні зміни у якості надання освітніх послуг. Він розповів про важливість завдань, які поставлені в багатьох нормативних документах Міністерства освіти і науки України за останній період. Доповідач охарактеризував основні напрями і можливості удосконалення викладання природничо-математичних дисциплін у сучасних умовах, наголосив, що і надалі актуальним є використання ІКТ на уроках, зокрема мультимедійних проекторів та презентаційних робіт, які не потребують великих фінансових затрат, але дають стабільно позитивний результат.

suchproblmatdysc3

Орос Віктор Михайлович, завідувач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заслужений учитель України, у своєму виступі зосередив увагу на можливостях використання сучасних інтернет-технологій задля підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Можливості мережевих технологій дозволяють розширити рамки процесу навчання: вчитель має можливість впливати на навчальний процес і в позаурочний та позашкільний час. У своєму виступі Віктор Михайлович детально зупинився на характеристиці основних напрямів використання інтернет-технологій:

 • Дистанційна освіта
 • Інтерактивне спілкування
 • Використання мережевих методичних ресурсів
 • Співробітництво.

Зокрема, доповідач розповів про основні можливості використання мережевих ресурсів. Серед їхніх позитивних характеристик можна назвати:

 • незалежність від місця проживання
 • швидкість доступу до інформації
 • можливість вибору різних ресурсів
 • можливість розміщення власних ресурсів
 • можливість оцінити ресурс та роботу автора.

Але є і кілька негативних моментів:

 • можлива недостовірність (хибність) інформації
 • імовірність зараження комп’ютерними вірусами
 • неможливість застосування в конкретних умовах
 • платні ресурси (без гарантії якості).

Віктор Михайлович охарактеризував і низку соціальних мережних сервісів, які можуть використовуватися при викладанні природничо-математичних дисциплін. Серед них: блоги, веб-квести, колективні каталоги посилань, Вікі-проекти, карти знань, менеджери проектів та інші.

Робота конференції, згідно з програмою, продовжувалася в секціях: математика (керівники – Петечук В.М., Сігетій І.П., Петечук К.М.); фізика (керівники – Химинець В.В., Гайналій Л.І.); біологія (керівники – Палько Т.В., Грабовський О.В., Бокоч О.С.); географія (керівники – Грабовська Т.І., Глюдзик Г.Б.); хімія (керівники – Орос В.М., Голомб О.М.).
Учасники висловили низку пропозицій, які ввійшли до рекомендацій конференції.

suchproblmatdysc4

suchproblmatdysc5

suchproblmatdysc6

suchproblmatdysc7