Кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій


Завідувач кафедри Орос Віктор Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заслужений вчитель України

Кафедра методики викладання природничо-математичних дисциплін створена і виконує покладені на неї завдання з вересня 2003 року. З 2003 року по вересень 2010 року кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Петечук Василь Михайлович. З вересня 2010 року кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент, заслужений вчитель України Орос Віктор Михайлович.
На кафедрі працюють: кандидат фізико-математичних наук, доцент Петечук Василь Михайлович, кандидат біологічних наук, доцент Грабовський Олександр Володимирович, старший викладач Сігетій Ігор Петрович та старший викладач Хома Наталія Іванівна.
З 2003 року по вересень 2013 року на кафедрі працювали кандидати фізико-математичних наук, доценти Химинець Ольга Володимирівна та Шманько Ілля Іванович, науковий та науково-методичний доробок яких відомий всій педагогічній громадськості області і за її межами.
Викладачі кафедри працюють над виконанням теми наукових досліджень „Шляхи підвищення ефективності підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін у системі ППО”.
Викладачами кафедри забезпечується своєчасне і якісне виконання індивідуальних та кафедрального планів роботи. Регулярно переглядається перелік та тематика лекцій, їх зміст відповідно до діючих навчально-тематичних планів. Разом з методистами кабінету природничо-математичних дисциплін, основ економічних знань та екології розробляються плани тематичних дискусій та конференцій.

Працівники:

petechuk2Петечук Василь Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій,  доцент

 

grabovskyГрабовський Олександр Володимирович - кандидат біологічних наук, доцент кафедри, природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, доцент

 

sigetiСігетій Ігор Петрович – старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

 

homaХома Наталія Іванівна - старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

 

Герцег Вікторія Андріївна - старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

 

Члени кафедри виступають з доповідями на конференціях та семінарах різного рівня, публікують наукові та навчально-методичні посібники, статті, тези доповідей. Кафедра є постійним організатором науково-практичних конференцій, семінарів вчителів природничо-математичного циклу. Викладачі кафедри є членами журі олімпіад та конкурсів обласного та всеукраїнського рівнів, надають допомогу педагогам та учням у підготовці до участі в названих заходах.
Викладачі кафедри приділяють постійну увагу питанню допомоги освітянам Закарпаття у розробці та укладанні навчально-методичних посібників, здійснюють їх рецензування.

Показати
Публікації викладачів кафедри 26 грудня 2016
Реалізація принципів андрагогіки у процесі формування ІК-компетентності педагога (В. Орос) 24 грудня 2016
Загадка теореми, оберненої до теореми Стюарта (В. Орос) 17 листопада 2016
У центрі уваги — передовий педагогічний досвід учителів географії та інформатики 16 листопада 2015
У центрі уваги – актуальні проблеми викладання природничо-математичних дисциплін 18 березня 2015
Сучасні технології: перспективи застосування у навчально-виховному процесі 28 жовтня 2014
Особливості викладання математики з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій 20 жовтня 2014
Використання офісних програм для створення текстових та презентаційних робіт 26 вересня 2014
Програма науково-практичного семінару з питань підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2014 році 25 квітня 2014
Рекомендації щодо підготовки школярів до ЗНО з математики 24 квітня 2014
Використання інноваційних технологій на уроках природничо-математичних дисциплін 16 квітня 2014
ПРОГРАМА обласної науково-практичної конференції вчителів природничо-математичних дисциплін 19 березня 2014
Обласна науково-практична конференція вчителів природничо-математичних дисциплін 18 березня 2014
Сучасні шляхи підвищення якості навчального процесу при викладанні природничо-математичних дисциплін 10 червня 2013
Перелік основних публікацій викладачів кафедри 07 січня 2013
Міжпредметні зв’язки в сучасній педагогіці 01 березня 2013
Організаційна робота кафедри у 2012 році 07 січня 2013
Науково-дослідна робота у 2012 році 07 січня 2013
Проблема розвивального навчання в системі методичної підготовки вчителів математики 19 квітня 2012
Інформаційно-комунікативні технології у системі післядипломної педагогічної освіти 21 березня 2011
Шляхи активізації навчання вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти 21 березня 2011
Вплив екологічних факторів довкілля на духовне і фізичне здоров’я людини 24 червня 2010
Болонський процес як засіб об’єднання та модернізації європейської системи освіти 24 червня 2010
Технічний потенціал учителя 24 червня 2010
Технологія модульного інтерактивного навчання 24 червня 2010
Особливості управління інноваційною діяльністю в закладах освіти районними/міськими методичними кабінетами 24 червня 2010
Формування творчої компетенції старшокласників в умовах технологічної освіти 19 березня 2010
Профільна старша школа як можливість задоволення освітніх потреб учнів з природничо-математичних дисциплін 19 березня 2010
Кафедра методики викладання природничо-математичних дисциплін 12 травня 2008