Практика залучення «запрошеного лектора» як один з видів співпраці ЗІППО з УжНУ та СумДПУ ім. А.С. Макаренка

Лекція 6-ДОУпродовж останньої декади листопада 2021 року здобувачі 2-го курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта (освітня програма 016.02 Олігофренопедагогіка. Здоров’я людини) мали можливість прослухати у режимі он-лайн лекції запрошеного лектора – завідувача Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти Олени Олександрівни Воротинцевої.
Тематика лекцій була пов’язана з організацією інклюзивного навчання у закладах освіти, зокрема у закладах дошкільної освіти, міждисциплінарній співпраці у команді психолого-педагогічного супроводу навчання дитини з особливими освітніми потребами, складанню індивідуальної програми розвитку дитини дошкільного віку (всього 4 заняття). Ці лекції проводилися у рамках асистентської практики при Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка, де Олена Воротинцева вже другий рік навчається на третьому (освітньо-науковому) рівні під керівництвом доктора педагогічних наук, професора кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, завідувача науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти зазначеної кафедри Юлії Анатоліївни Бондаренко. На заняттях також були присутні студенти спеціальності Дошкільна освіта заочної форми навчання СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Особливо цікавим було заняття, на якому Олена Воротинцева, як практикуючий вчитель-дефектолог одного з Ужгородських закладів дошкільної освіти, з дотриманням всіх етичних вимог до інформації такого виду, продемонструвала практичні підходи до складання індивідуальної програми розвитку дитини на основі врахування відомостей з комплексної оцінки розвитку дитини, отриманої від фахівців Інклюзивно-ресурсного центру № 1 м. Ужгород. При цьому лектор постійно залучала до активної участі як студентів Ужгородського національного університету, так і здобувачів із Сумського державного педагогічного університету, активізуючи їх знання з теорії спеціального дошкільного виховання та практичний досвід окремих студентів, які вже працюють асистентами вихователів.
У кінці циклу лекцій студенти мали змогу задати питання, які їх цікавили щодо нормативної бази організації інклюзивного навчання у закладах освіти, а також отримали презентації з інформаційними матеріалами. Треба зазначити, що запрошення фахівців-практиків для проведення занять для здобувачів спеціальності 016 Спеціальна освіта на факультеті здоров’я та фізичного виховання реалізовується не вперше: упродовж двох останніх навчальних років Олена Воротинцева проводить лекції для майбутніх корекційних педагогів, зокрема щодо дотримання техніки безпеки та охорони праці в роботі вчителя-дефектолога (2019р.) та співпраці з батьками дітей з ООП при проведенні корекційно-розвиткової роботи (2020 р.). Така співпраця між факультетом та стейкгодерами сприяє формуванню професійних компетентностей у здобувачів спеціальності 016 Спеціальна освіта.