Тренінг „Роль асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням: основні функції і завдання, форми співпраці”

tren 7 

До початку тренінгу проведена робота, щодо зрозуміння учасниками ролі асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням, а саме: підтримка вчителя у роботі з усіма учнями класу, насамперед – з дітьми з особливими освітніми потребами.

 

Ключові ідеї тренінгу:

 • Асистент вчителя повинен володіти міжнародною та українською нормативно-правовою базою у сфері інклюзивної освіти, що регламентує його ролі та функції, мати певний набір особистісних та професійних якостей, які б допомагали йому успішно реалізовуватись у професії.
 • Асистент вчителя не є головною особою, яка відповідає за організацію освітнього простору в учнівському середовищі, але він активно бере у цьому участь.
 • Асистент вчителя бере участь у розробленні та виконанні цілей індивідуальної програми розвитку дитини, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.
 • Асистент учителя повинен володіти базовими педагогічними методами та прийомами, які застосовуються у роботі з учнями в умовах інклюзивного середовища.
 • Ефективні стосунки між учителем та його асистентом формуються на основі спільної відповідальності та залежать від рівня порозуміння та довіри між педагогами, від того, наскільки чітко вони розподіли свої ролі та усвідомлюють їх. Успішна реалізація індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами значно утруднена, якщо комунікація між педагогом та асистентом відсутня.
 • Спільне викладання – це інноваційний підхід до організації уроку. Саме завдяки такому методу забезпечується індивідуалізація освітнього процесу, підвищується рівень якості освітніх послуг та стимулюється розвиток усіх учнів класу.
 • Перевагами спільного викладання є можливість залучення всіх учнів класу до того чи іншого виду роботи протягом уроку, урізноманітнення форм та методів викладання навчального матеріалу, ефективний моніторинг актуальних потреб учнів, підвищення ефективності освітнього процесу.
 • Спільне викладання вимагає ретельної підготовки навчального матеріалу, спільного планування уроків, узгодження методів та форм викладання матеріалу, розуміння кінцевих результатів, вирішення загальних організаційних питань.
 • Моделі спільного викладання дають педагогам змогу саморозвиватись та підвищувати професійну педагогічну майстерність, збільшувати методичний арсенал, розширювати можливості застосування власного досвіду та ділитись ним з іншими фахівцями.
 • Не варто покладатися лише на певну модель спільного викладання, їх доцільно комбінувати; кожна з них має переваги та труднощі у втіленні.
 • Асистент вчителя веде спостереження за дитиною з особливими потребами, фіксує їх документально, слідкує за заповненням фахівцями відповідних розділів індивідуальної програми розвитку.

 Навчальні результати, на які спрямований тренінг:

 • Розуміння основних ролей та функцій асистента вчителя в інклюзивному класі, що є визначальними в організації освітнього процесу.
 • Ознайомлення з нормативно-правовим забезпеченням роботи асистента вчителя та веденням необхідної документації в контексті українського законодавства.
 • Розуміння основних компетенції, які повинні бути притаманними асистенту вчителя, які відіграють важливу роль для успішної та продуктивної його діяльності.
 • Знати, як побудувати ефективні взаємовідносини між учителем та асистентом вчителя в класі з інклюзивним навчанням.
 • Ознайомитися з основними моделями спільного викладання в класі з інклюзивним навчанням та особливостями успішної взаємодії вчителя, асистента вчителя та учнівського колективу.

У ході підготовки та проведення тренінгу використані матеріали навчально-методичного посібника„Інклюзивне навчання у закладах загальної середньої освіти: керівництво для тренера» розроблено в межах тренінгу для тренерів, що проходив 16-19 вересня 2018 року за підтримки Міністерства освіти і науки України, Благодійного фонду Порошенка та Міжнародного фонду „Відродження”. Планування та організація тренінгу була здійснена у співпраці зі Всеукраїнським фондом „Крок за кроком”.