Хто вони: діти з особливими освітніми потребами?

Мета: розкрити поняття нозології, окремих видів невротичних порушень та особливостей затримки психічного розвитку у дітей.

Завдання:

1. Розкрити поняття нозології та її різновидів.

2. Дати характеристику затримок психічного розвитку, їх причину та особливості прояву у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

3. Дати характеристику невротичних порушень, їх причину та особливості прояву у дітей та підлітків.

4. Визначити шляхи корекції затримок розвитку і невротичних розладів.

Опис

1. Поняття нозології та її різновидів.

          2. Проблеми організації інклюзивних умов навчання в школах України.

          3. Причини появи затримки психічного розвитку у дітей.

          4. Особливості прояву невротичних розладів у дітей та підлітків.

          5. Причини, що призводять до порушень емоційно-вольової саморегуляції особистості.

          6. Алгоритм здійснення корекційної роботи з дітьми, що мають затримку розвитку та невротичні тенденції.

Інформація про вебінар

В кожному класі навчаються учні, які мають ті чи інші особливості поведінки, недостатньо сформовані навчальні навички й незрілі пізнавальні інтереси. Таких учнів стає все більше.
З чим пов’язані проблеми дітей?
Чи всі учні з особливими освітніми потребами мають змогу навчатися в спеціально створених (інклюзивних) умовах? Від чого залежать та як проявляються проблеми, які заважають дитині успішно засвоювати навчальний матеріал?

Пропонуємо розглянути ці питання.

Очікувані результати

1. Знайомство з термінологією.

2. Розуміння причин та механізмів порушень розвитку учнів.

3. Нове бачення поняття неуспішності учнів та шляхів їхнього розвитку.

За матеріалами сайту https://vseosvita.ua/