Кабінет виховної роботи та предметів етико-естетичного циклу

У різний час цей вагомий підрозділ інституту очолювали: В.І.Двореченський, Є.П.Годьмаш, І.Х.Ганжа, Д.В.Калинич, С.Бреза, А.Борисова, А.Ландишева, Д.М.Федака, О.Дорій, М.Ряшко, а з 1989 року – В.І.Сивохоп. Його методистами були К. Найпавер, Т.Млатічек, І.Прислупська, В.Сивохоп, М. Ряшко, М.Гаврилешко, А.Кот, І.Вовканич, В.Поліщук, В.Дорогій, О.Ісак, Т.Король, К.Гринько.
На початковому етапі діяльності кабінету його основним змістом було:
- вивчення стану виховної роботи в школах області;
- підготовка і видання методичних рекомендацій, розробок на допомогу педагогам-виховникам;
- вивчення стану піонерської роботи та діяльності Будинків піонерів і організації літнього оздоровлення дітей;
- організація обласних зльотів піонерів та навчання піонерського активу;
- виїзди з метою надання допомоги в проведенні серпневих, січневих нарад, а також вивчення стану підготовки шкіл до нового навчального року.
У 1957-1960 роках, велика увага приділялася комуністичному вихованню, особливо питанням ідейно-політичного, атеїстичного та інтернаціонального виховання учнів. З цією метою проводилися науково-практичні конференції для педагогів, зльоти юних атеїстів, членів клубів інтернаціональної дружби (КІД), обласні, міжрайонні семінари, а також курси підвищення кваліфікації старших піонервожатих.
З 1960 року розгортається робота з вивчення передового педагогічного досвіду шкіл та позашкільних установ області з організації співпраці з батьками, громадськістю через ради сприяння сім’ї і школі на підприємствах та у виробничих колективах, з організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей та ін. Надається допомога створеним на базі шкіл області педагогічним класам з підготовки піонервожатих. Проводяться виїзди з метою навчання піонерського та комсомольського активу, орга-нізації літньої практики майбутніх піонервожатих, вивчається робота клубів вихідного дня та організації дозвілля дітей.
З 2003 року змінилася структура та змістовий аспект діяльності кабінету. Методичне спрямування управління та організації виховного процесу в школах здійснює зав. кабінетом В.І.Сивохоп, позашкільні заклади – методист О.І.Опачко, школи-інтернати всіх типів – В.В.Дорогій, загальноосвітні предмети – музика та образотворче мистецтво – методист М.І.Мартинюк, трудове навчання – методист Г.І.Тяскайло, фізична культура – методист В.І.Дуб, Захист Вітчизни – методист О.М.Таран.
Кабінет виховної роботи та предметів етико-естетичного циклу продовжує працювати над:
- методичним забезпеченням діяльності позашкільних навчально-виховних закладів;
- удосконаленням системи роботи з обдарованими дітьми, поліпшенням виховної роботи в школах нового типу та інтернатних закладах;
- над творчим використанням варіативного компоненту освіти;
- над забезпеченням виховного процесу сучасними педагогічними технологіями та інноваціями та ін.
На сучасному етапі основу діяльності кабінету визначають такі пріоритети:
- підвищення кваліфікації закріплених за кабінетом категорій педаго-гічних працівників шляхом курсової підготовки;
- організація і проведення обласних семінарів, семінарів-практикумів для керівників районних(міських) методичних об’єднань;
- розробка і випуск друкованої продукції, участь в рецензуванні, коректуванні методичних видань з проблем виховання;
- надання методичної допомоги районним (міським) методичним кабінетам у забезпеченні безперервної професійної освіти педагогічних та керівних кадрів;
- вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи педколективів шкіл, позашкільних закладів освіти, окремих педагогів по створенню системи виховної роботи;
- вивчення рівня вихованості учнівської молоді;
- організація та проведення різноманітних масових заходів: предметних олімпіад, конкурсів, оглядів, творчих зльотів, учнівських конференцій і свят, участь у Всеукраїнських конкурсах професійної майстерності педагогів.
Організація науково-дослідницької та науково-методичної роботи у кабінеті здійснюється у напрямку впровадження у навчально-виховний процес ідей народознавства, краєзнавства, християнської етики і світової культури, здорового способу життя, запобігання насилля в сім’ї та торгівлі людьми, гендерної політики в освіті, дотримання прав дитини в Україні. Особлива увага приділяється реалізації освітньої програми “Рівний-рівному”, змістом якої є формування навиків здорового способу життя учнівської молоді, впровадженню технологій превентивного виховання, інтерактивних форм виховної роботи.
Тісна співпраця здійснюється з кафедрою педагогіки, психології та теорії управління освітою та з інформаційно-просвітницьким тренінговим центром з формування здорового способу життя серед учнівської молоді. У 2001-2005 роках проведено підготовку 273 тренерів за згаданою вище освітньою програмою на курсах підвищення кваліфікації педагогів-організаторів і класних керівників ПТНЗ області.
Діяльність творчої групи з проблем національного виховання на громадських засадах скеровував упродовж кількох десятиліть заслужений вчитель Укра-їни М.Алмашій. Налагоджена тісна творча співпраця кабінету з відомим збирачем народних перлин, педагогом-новатором і письменником Юрієм Чорі. Результати співпраці – тритомник з народознавства.
· Міжнародна науково-практична конференція з проблем післядипломної освіти (2000-2005 рр.).
· Всеукраїнський конкурс на кращу модель учнівського самовря-дування (Мукачівська спецшкола-інтернат для сліпих та слабозорих дітей) 2002 р.
· Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем художньо-естетичної освіти на базі авторського НВК м.Ужгорода (З.З.Жофчак) 2004 р.
· Круглий стіл за участі міжнародної жіночої організації “Ла Страда”, жіночого консорціуму України з проблем запобігання сексуальної екс-плуатації дітей, торгівлі жінками і дітьми, психологічної реалібітації дітей, що зазнали сексуального насилля та ін. (2002, 2003, 2005 рр.).
· Всеукраїнські конкурси навчальних програм, посібників, науково-методичних розробок з питань позашкільної освіти, (переможці – Н.В.Ганько, А.А.Турак, Ж.А.Гриник – на Всеукраїнському та М.Ф.Гримут, О.Д.Зайцев, Г.В.Юрик – на обласному етапі конкурсу) (2003, 2005 рр.).
· Всеукраїнський конкурс “Класний керівник” (лауреат – Н.Й.Каси-
нець) (2004 р.).
· Обласні науково-практичні конференції до річниці з дня народження В.О.Сухомлинського, до 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні та за підсумками Всеукраїнської експедиції “Краса і біль України”; (2004-2005 рр.).
· Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю (2003, 2006 рр.).
· Традиційні обласні фестивалі “Чисті роси”, “Звичайне диво”, “Твоя доля в твоїх руках”, “Різдвяна зіронька”, зльоти екологічного спрямування “Золотий нарцис”, “Срібний намет”; зліт творчої молоді “Азбука красномовства”; конкурси-виставки “Знай і люби свій рідний край”, “Весела палітра”, “Космічні фантазії” та багато інших.
У період реформування освіти значно оновився зміст, форми роботи в процесі підвищення кваліфікації педкадрів: розроблені та впроваджуються освітні модулі у відповідності до сучасних вимог. Поруч із традиційними широко використовуються інтерактивні технології навчання, суттєво зросла практична спрямованість курсів (практикуми, тренінги, дискусії, моделювання, ситуативні вправи).
За останні роки кабінетом видана низка змістовних публікацій.